Miltä maailman puhtain siemen näyttää pellolla – katsaus ThermoSeed -kokeisiin

Lantmännen Agro lanseeraa Suomeen tänä syksynä täysin uuden menetelmän kylvösiemenen käsittelyyn. ThermoSeed -menetelmässä siemen käsitellään lämmöllä ja vesihöyryllä. Menetelmällä voidaan korvata perinteinen kemiallinen siemenpeittaus ympäristöystävällisellä ja tehokkaalla tavalla. Koetilalla on tutkittu ThermoSeedia peltokokeissa ja tulokset ovat olleet erittäin hyvät ja tukevat aikaisempia tuloksia esim. Ruotsista, jossa ThermoSeed kehitettiin jo 1990-luvulla.

Siemenessä on aina taudinaiheuttajia. Yleisiä siemenlevintäisiä tauteja ovat mm. tyvitaudit ja lehtilaikkutaudit, kuten ohran verkkolaikku. Taudit myös heikentävät kasvin kasvua, jolloin se on alttiimpi muille stresseille, kuten kuivuudelle. Ilman hyvää kasvuun lähtöä menetetään osa satopotentiaalista jo heti alussa, joten siemenen käsittely on tarpeellista. Tähän asti tämä on tehty siemenen peittauksella, jossa siemen käsitellään tautiaineella.

Ensimmäiset kokeet ThermoSeedilla tehtiin Lantmännen Agro Koetilalla vuonna 2014. Tällöin kasvilajeina olivat ohra ja kaura. Tänä vuonna kokeita tehtiin syys- ja kevätvehnällä, ohralla ja kauralla. Kokeissa näkyy, että ThermoSeed torjuu siemenlevintäisiä tauteja, kuten tyvitauteja tehokkaasti, perinteisen peittauksen veroisesti. Tämän vuoden ohrakokeissa näkyi ThermoSeedin hyvä teho myös siemenlevintäistä verkkolaikkua vastaan. Kokeen kylvösiemenessä oli tutkitusti melko laaja verkkolaikkusaastunta (40 %), kuten kuvasta näkyy. ThermoSeed -ruutu säilyi läpi kasvukauden puhtaampana kuin käsittelemättömällä ja peitatuilla siemenillä kylvetyt koejäsenet. ThermoSeedin hyvä tautiteho näkyi lopulta myös kokeen korkeimpana satona sekä suurimpana tuhannen jyvän painona.

Myös muilla kasvilajeilla tulokset ThermoSeedista ovat olleet hyviä. Kaurakokeessa 2014 ThermoSeed -ruudussa oli vähemmän tyvitauteja kuin käsittelemättömässä ja peitatussa koejäsenessä, ja ThermoSeedin sato oli lopulta myös kokeen suurin. Tämän vuoden kaurakokeissa nähtiin, että ThermoSeed tehosi myös kauran siemenenlevintäiseen lehtilaikkuun peittausaineiden veroisesti tai paremmin. Myös syysvehnällä ThermoSeed tehosi hyvin tyvitauteihin. ThermoSeed on kokeissa osoittautunut tehokkaaksi vaihtoehdoksi siemenen käsittelyssä. Kemikaalittomia, toimivia menetelmiä tulevaisuudessa todella tarvitaan, sillä paineet kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämiseksi ovat EU:ssa kovat.

Kuvaaja 1. Lehtilaikkutautien määrä (%) kolmella eri havaintokerralla. ThermoSeed tehosi lehtilaikkutauteihin peittausaineiden veroisesti tai paremmin.

Kuvaaja 2. Kokeen sato (kg/ha) ja tuhannen jyvän paino (g). Sadossa ei ollut tilastoanalyysissa tilastollista merkitsevyyttä, mutta sadonlisät siemenen käsittelyissä olivat odotetun kaltaisia kovassa tautipaineessa.

Myös muilla kasvilajeilla tulokset ThermoSeedista ovat olleet hyviä. Kaurakokeessa 2014 ThermoSeed -ruudussa oli vähemmän tyvitauteja kuin käsittelemättömässä ja peitatussa koejäsenessä, ja ThermoSeedin sato oli lopulta myös kokeen suurin. Tämän vuoden kaurakokeissa nähtiin, että ThermoSeed tehosi myös kauran siemenenlevintäiseen lehtilaikkuun peittausaineiden veroisesti tai paremmin. Myös syysvehnällä ThermoSeed tehosi hyvin tyvitauteihin. ThermoSeed on kokeissa osoittautunut tehokkaaksi vaihtoehdoksi siemenen käsittelyssä. Kemikaalittomia, toimivia menetelmiä tulevaisuudessa todella tarvitaan, sillä paineet kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämiseksi ovat EU:ssa kovat.

Artikkelin kirjoittaja

Anni Kymäläinen

tutkija

Kasvinviljelytieteiden maisteri ja agronomi. Koetoiminnassamme vastaan kasvinsuojelukokeista ja viljelyteknisistä kokeista sekä myös kevätvehnän lajiketestauksesta. Olen toiminut Lantmännen Agrossa myös kasvinsuojeluaineiden tuotepäällikkönä, joten luvassa kirjoituksia erityisesti kasviterveydestä, lannoituksesta ja koetoiminnan arjesta.

Lisää tietoa