KUHN Primor -silppurista säästöjä

Kun Hollannin tilalla muokattiin vanhan navetan rakenteita muun muassa kestokuivikepihatoksi, oli pakko hakea tehokasta tapaa kuivikkeen levittämiseen. Käyttöön valittiin paalisilppuri KUHN Primor 3570.

Primor-paalisilppurin teho ja helppokäyttöisyys miellytti Hollannin tilan väkeä. Silppurin avulla kuivittaminen säästää myös menekkiä.

– KUHN Primor saa paaliin riittävästi heitto- ja puhallustehoja, kertoo Jyrki Hollanti.

Hollannin tila sijaitsee pohjoisessa Keski-Suomessa, maatalousvaltaisella vedenjakajaseudulla. Etelään jää järviseutu ja pohjoiseen jokiseutu.

Maidontuotantoa varten on robottinavetta, mutta tilan vanhaa ja monenmoisia laajennusprojekteja läpikäynyttä parsinavettaa ja hallia kannatti hyödyntää tulevissakin käänteissä. Kokonaisuudesta tuli kestokuivikepihatto ja vasikkala. Tukien saamisen vaateet edellyttivät luonnollisesti remonttia.

Hiehoille ja nuorelle karjalle tarkoitetun kestokuivikepihaton kuivikkeet vaihdetaan kerran viikossa. Käsityönä se olisi hidasta ja epäterveellistä, kun huolehditaan sadan eläimen tarpeista.

– Pölylle altistuminen ja työn raskaus poissulkevat sen mahdollisuuden, jatkaa Hollanti.

Hollannin tilalla otettiin tänä vuonna käyttöön tehokkaaksi osoittautunut KUHN Primor 3570 M paalisilppuri. Veljekset Ville ja Janne suoriutuivat kuivikkeen puhaltamisesta alle puolessa tunnissa.

Silppuaminen imukyvyn mukaan

Ensimmäisen Hollantien testaaman silppurin teho ei talon väkeä tyydyttänyt, joten oli lähdettävä hakemaan sille parempaa vaihtoehtoa. Kuivikkeet on puhallettava pihaton oviaukosta ja seinäluukuista sisälle nopeasti ja tasaisesti. Hinattava KUHN Primor tekee selvää yhdestä tai kahdesta pyöröpaalista kerrallaan. Pyöröpaalit on toki riisuttava käsin eroon muovipeitteestään.

– Paaleille ei ole säilytystilaa, joten niitä säilytetään ulkona, Jyrki Hollanti kertoo.

Tärkeä ammattitaitotekijä on kuivikkeen rouhimisessa kulloisenkin ilmankosteuden ja imukykytilanteen huomioiminen.

– Silpun pituudella vaikutetaan siihen, mikä sitoo enemmän kosteutta. Useimmiten silppuamme kymmensenttiseksi, kertoo Ville Hollanti.

Oljen saannin kanssa on ollut ongelmia.

– Oljet tulevat omalta pellolta ja naapuritiloilta. Vilja on ollut lyhyttä, joten osaksi joutuu käyttämään kuivikkeeksi heinää. Olemme kokeeksi testanneet kolme paalia turvetta, mutta se on hyvin pölyistä, Hollanti lisää.

Muovikääreen poistamisen jälkeen paalit lastataan siihen toisen traktorin avulla.

Pienitehoisillekin traktoreille

Primor on tarkoitettu erityisesti pienitehoisille traktoreille. Hollannin traktorissa riittää kokoa ja tehoa, turhankin paljon takapihan kentälle. Uudet koneet ja toiminnot vaativat erilaisten osa-alueitten uudelleenmietintää ja kehittämistä.

– Kokonaisuus kääntyisi hyvinkin pienessä tilassa, jos traktori olisi pienempi. Meillä silppuria lastataan nopeasti toisen traktorin etukuormaajalla. Lastauksen voi tehdä itsekin peruuttamalla ja ottamalla paaliin kyytiin. Siinä tarvittaisiin tutkaa, mikä hidastaisi työtä, Jyrki Hollanti jatkaa.

Silppuri voitiin hankkia ELY-keskuksen investointituen avulla. Lyhyen käyttäjäkokemuksen kautta silppuri tuntuu helppokäyttöiseltä ja siihen ollaan tyytyväisiä.

– Luulin, että se olisi ollut hankalampi. Säilörehun silppuamista on myös kokeiltu, mutta se on ajatusasteella, kertoo Hollanti.

Puhtaus palkintona

Uusien kuivikkeiden houkuttelema karja loikkii innoissaan valoisaan pihattoonsa. Saneeratussa kestokuivikepihatossa on muutoinkin mietitty puhtauden logistiikkaa.

– Lehmä syö ja tekee tarpeensa samassa tilassa. Lehmät ovat meillä puhtaita ja siinä kuivittaminen on A ja O. Puolet lannasta menee lietejärjestelmän kautta. Silppurin käyttö on taloudellista sillä se säästää aikaa ja menekkiä, korostaa Jyrki Hollanti.

Talon ayrshire- ja holstein-karjan uusille kuivikkeille heittäytymisen ilo oli silminnähtävää. Isäntä Jyrki Hollannin mukaan kuivitus on puhtaudessakin A ja O.