Ilmastorehuilla mukaan ilmastotalkoisiin

Tulevaisuuden tila tuottaa maitoa kestävästi, kannattavasti ja ilmastovaikutuksia minimoiden. Maitoala tavoittelee hiilineutraaliutta, johon suurelta osin vaikutetaan viljelytoimenpiteillä, lannan käsittelyllä ja lehmien ruokinnalla. Uudet teknologiat ja ruokintainnovaatiot auttavat vähentämään päästöjä. Lantmännen Agron kehittämät ilmastorehut pienentävät maidontuotannon hiilijalanjälkeä.

Ilmastotalkoissa on oleellista vähentää ruoan haaskausta ja korvata fossiilista energiaa ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla. Maatalous ja kotieläintuotanto voivat osaltaan edistää  hiilineutraaliutta kestävällä tuottavuudella. Tehokas ja kannattava tuotanto, terveet eläimet ja tasapainoinen ruokinta ovat perustekijöitä päästöjen vähentämiseksi.

Ilmastorehut hiilineutraaliin maidontuotantoon

Maidon kasvihuonekaasupäästöistä pääosa syntyy alkutuotannossa lehmän pötsissä ja rehujen tuotannossa pellolla. Korkea tuotos vähentää hiilijalanjälkeä maitokiloa kohden, vaikka lehmää kohden päästö kasvaa kuiva-aineen syönnin lisääntyessä. Metaanipäästöt maitokiloa kohden ovatkin puolittuneet viimeisen 50 vuoden aikana.

Metaanin muodostukseen voidaan vaikuttaa ruokinnalla.
- Väkirehun osuuden kasvattaminen pienentää metaanin muodostusta. Rehuun lisätyllä rasvalla ja tietyillä lisäaineilla on vastaava vaikutus. Myös säilörehun laadulla on merkitystä, kertoo naudanrehujen kehityspäällikkö Merja Holma.

Uudet rehut tehostavat rehuvalkuaisen hyväksikäyttöä, jolloin ruokinnan valkuaistasoa voidaan laskea ilman tuotoksen menetystä. Tämä on osoitettu yrityksen teettämissä kokeissa Helsingin Yliopistossa. Uudet rehut tuodaan markkinoille syksyllä.

Hiilijalanjäljen laskenta tarkentunut

Lantmännen Agro aloitti rehujen hiilijalanjäljen laskennan jo kymmenen vuotta sitten. Nyt laskentaa on tarkennettu ottamalla huomioon maan käytön muutokset esimerkiksi soijan tuotannossa.

- Kaikkien rehujemme osalta on tehty jo suuri ilmastoteko, kun luovuimme ensimmäisenä suomalaisena rehualan yrityksenä kokonaan soijan käytöstä yli kaksi vuotta sitten. Lähialueella tuotetun rypsirouheen hiilijalanjälki on vain kolmannes soijarouheen ilmastovaikutuksesta, kertoo Lantmännen Agron rehuliiketoiminnan johtaja Mikko Korhonen.

Hero-ilmastorehut

Uudet Hero-iilmastorehut vähentävät metaanin muodostusta pötsissä, tehostavat valkuaisen hyväksikäyttöä ruokinnassa, tukevat eläinten tuotosta, terveyttä, hedelmällisyyttä ja kestävyyttä.