Hiehoilla sorkkaongelmia USA:ssa

USA:n huippukarjoja kiusaa uudenlainen sorkkaongelma. Lieneekö syynä hiehojen tehokas kasvatus ja varhainen tiineyttäminen?

Eläinlääketieteen tohtori Nigel Cook kertoi PDPW-konferenssissa ”käänteisestä” kierresorkkaongelmasta, joka näyttäisi kiusaavan USA:ssa etenkin huipputason karjoja, joilla on suositusten mukaiset olosuhteet ja säännöllinen hyvä sorkkahoito. Edelläkävijäkarjoissa myös kasvavilla hiehoilla on hiekkaparret. Usein myös lukittava etuaita ruokintapöydälle sekä uritettu betonilattia estämässä liukastumisia.

Kyseessä ei siis ole niin sanottu perinteinen kierresorkka, jonka uskottiin olevan ainakin osittain geneettinen ongelma vanhemmilla naudoilla. Nykyinen ongelma ilmenee tyypillisesti siemennysikäisillä ja tiineillä hiehoilla, joiden sisäsorkka on kiertynyt sekä etu että takajalassa. Sisäsorkan kierteestä ei ole julkaistu tieteellisisiä tutkimuksia, mutta USA:ssa sorkkahoitajat ovat havainneet ongelman yleistyneen reilu viiden viime vuoden aikana.

Taustalla saattaa olla sorkan luustoon kohdentuva voima, kun eläin kurkottaa ruokintapöydältä rehua ja etuaita estää pääsemästä lähemmäksi. Yhteistä näille eläimille on tehokas kasvatus ja varhainen tiineyttäminen, kun pyritään 22 kuukauden iän poikimiseen. Hiehojen osaston osittainen ylitäyttö, ahtaus ruokintapöydän ääressä, rehun jako tyhjään pöytään, hiekkaparret, erityisesti kierrätetty hiekka, syvään uritettu betonikäytävä ja lukkoaita ovat myös tyypillisiä yhdistäviä tekijöitä.

Ongelman välttämiseksi alle siemennysikäisille hiehoille suositellaan kestokuivikealustaa. Kun käytössä on syväkuivikemakuuparret suositellaan niihin lannan ja hiekan seosta suhteessa 20:1. Lukkoaidan sijaan vinoaita ja erillinen teline käsittelyä varten. Uuteen betonilattiaan kapeat miniurat leveiden urien sijaan ja ruokintakäytävälle kumimatto, jos siinä jo on leveät urat. Vältetään ylitäyttöä ja pidetään rehua aina saatavilla. Laimennetaan rehua oljella, jotta voidaan ruokkia vapaasti. Hiehot kannattaa päästää laitumelle, jos se suinkin on mahdollista. Sorkkahoidon käytäntöihin on myös laadittu uusia suosituksia.

Suomalaisryhmässä pohdittiin, onko hiehojen kasvatus USA:ssa jo liiankin tehokasta. Nyt hiehojen poikimaikä pyritään pitämään 22 kuukaudessa, osa hiehoista poikii jopa vielä nuorempana.

Merja Holma osallistui maaliskuussa Maitoyrittäjien USA:n matkalle, jossa käytiin seitsemällä tilalla ja osallistuttiin PDPW konferenssiin.

Hiekka on paras makuualusta lehmälle. Moni tila käyttää hiekkaparsia myös kasvaville hiehoille

 Ruokintapöydän lukkoaita helpottaa käsittelyä.