Boorilannoituksella laatua metsään

Boori on hivenaine, jonka puute aiheuttaa kasveilla kasvuhäiriöitä. YaraVita Bortrac-boorihivenlannoite sopii käytettäväksi sekä peltokasveille että metsän lannoitukseen.

Iisalmelainen urakoitsija Esa Peltonen levitti elokuussa Konnevedellä YaraVita Bortrac-lannoitetta Jussi Rossin taimikkoon. Boorilannoitteen levityslaitteisto ei ole erityisen monimutkainen. Selkäreppumallisessa lehtipuhaltimessa on ruiskulaitteet, jolla nestemäinen lannoite ruiskutetaan puhallusputken suulle. Voimakas ilmavirta muuttaa nesteen sumuksi, joka leviää tasaisena suihkuna noin 15 metrin etäisyydelle. Tuulisella säällä lannoitesumua voi levittää vain myötätuuleen.

Esa Peltosella on kännykässä GPS-paikannin ja lohkokartta, josta voi levityksen jälkeen tarkistaa, että koko alue on kävelty läpi.

– Tästä minä saan isännällekin dokumentin työstä, Peltonen kertoo.

Työsaavutus riippuu pitkälti maastosta ja siitä, kuinka hyvin siellä voi liikkua. Helpointa olisi levittää hivenlannoitus ennen taimien istutusta, mutta KEMERA-tuen säännöt sallivat hivenlannoituksen vasta 70-senttisille taimille.

– Tämä on valitettavaa, koska pahimmassa tapauksessa menetetään taimen kasvunopeudessa useiden vuosien edestä. Boorin puutteesta kärsivässä maassa taimen kasvu hidastuu, ja heinikko tukahduttaa ja hidastaa kasvua vielä lisää.

Helpohkossa maastossa noin 30 aarin alan levittämiseen meni aikaa noin 10 minuuttia. Aikaan on lisättävä tankin täyttö ja lannoiteliuoksen kantaminen, jonka tällä kertaa hoiti isäntä.  

Esa Peltonen on levittänyt YaraVita Bortracia niin kauan kuin sitä on ollut tarjolla, eli kolmen vuoden ajan. Vuotuinen levitysala on noin 300 hehtaaria.

Metsänomistaja Jussi Rossi ja urakoitsija Esa Peltonen suunnittelevat kuvion ruiskuttamista.

Boorin puutos näkyy taimen latvassa

Boorin puute näkyy männyllä heikkona pituuskasvuna – lakka­päämänty ei kasva pituutta, mikä vaikuttaa tukkisaantoon. (Lakkapäämänty = puun pituuskasvu on loppunut ja latvus on leveä, yleensä vanha mänty, toim. huom.) 

– Kuusella se näkyy latvakasvuston kuivumisena ja niin sanottuna latvan vaihtona, jolloin puuhun tulee väistämättä mutka tai ”poikaoksa”, josta seuraa laatutappioita, selventää Peltonen.

Kokonaiskustannus boorilannoitukselle on noin 200 euroa hehtaaria kohden, josta lannoitteen osuus on noin puolet.

Taloudellisesti kannattavaa

Kysyttäessä metsänomistajan kantaa, kannattaako taimikoita ruiskuttaa boorihivenlannoitteella, vastaus on selkeä kyllä.

– Monta tukkirunkoa ei tarvitse menettää kuitupuuksi, kun kustannus on sama kuin lannoituksella, laskeskelee Jussi Rossi.

– KEMERA-kohteissa metsänomistaja saa lisäksi kustannuksista tukea 30 prosenttia, joten lopullinen kulu on reilut sata euroa hehtaarilla.

Esa Peltonen lisää vielä, että isoilla aloilla ja helpossa maastossa hehtaarikohtainen työkustannus voi olla edellä mainittua edullisempikin.

Lannoitetta käytetään tyypillisesti 15–20 litraa hehtaarille. Esan levityslaitteella lannoitetta laimennetaan vedellä yhden suhde kolmeen. Laimennus on käytännössä pakko tehdä, koska sillä varmistetaan tasainen levitys.

Lannoiteliuos tarttuu kasvustoon, josta se sateiden vaikutuksesta valuu hiljalleen maahan ja alkaa vaikuttaa puuston kasvuun. Vaikutus tulee pelkästään maan kautta juuristoon ja sieltä koko puuhun. Yleensä vaikutus alkaa näkyä viimeistään seuraavalla kasvukaudella.

Esa Peltonen on hakenut karttasovelluksella metsän kuviokartan kännykkään. GPS piirtää levitysjäljen karttaan, mistä voi varmistaa, että koko kuvio on käyty läpi.

Vanhat peltomaat ongelmallisia

Samuli Kallio Yaralta kertoo YaraVita Bortrac-nestelannoitteen olevan peltolannoitetta, jota voidaan käyttää myös metsien hivenlannoitukseen. Kallion mukaan ongelmallisimpia alueita ovat vanhat peltomaat, joissa boorin puute on kaikkein suurin. 

– Kasvuvaikeudet ovat kuin puiden päällä olisi näkymätön katto, joka estää latvan nousun. Boorin puute ei kuitenkaan rajoitu pelkästään vanhoihin peltomaihin, sitä esiintyy laajalti myös kivennäismetsämailla lähes koko maassa. Vuosittain meillä levitetään booria metsiin noin 1 500 hehtaarin alueelle.

Booria levitetään myös muiden metsänhoitotöiden, kuten konekitkennän yhteydessä. Yaran metsälannoitteisiin on lisätty booria, mutta siitä on apua vasta kasvatusvaiheessa olevissa metsissä. Käsittelyn vaikutus on pitkäaikainen, yksi Bortrac-ruiskutuskerta takaa kasvuston boorinsaannin vuosiksi eteenpäin.