600 lehmän suurtila Saarijärvellä

Saarijärveläisen HRV-Farmin navetan avajaiset pidettiin reilu vuosi sitten. Nyt lehmien kokonaismäärä on jo 545, joista lypsyssä on 485. Vielä mahtuu jokunen lisää, kertovat yhteistilan omistajat Jukka Ruunaniemi, Heikki Hiironen ja Jari Valkola.

HRV-Farmin 600 lehmän tilakeskuksessa on kaksi lehmähallia ja yksi vasikkatalo. Omistajat ovat varsin tyytyväisiä siihen, miten tuotanto on saatu käynnistettyä ja työrutiinit toimimaan. Lypsy tehdään 50 lehmän karuselliasemalla.

Navetan täytössä on tehty hankintoja useista eri karjoista. Tärkein kriteeri on eläinten terveys, jotta tarttuvilta sairauksilta vältytään. Faban Anne-Mari Niemi on toiminut yhteistyökumppanina eläinten hankinnassa.

 Kuvassa Jari Valkola, Jukka Ruunaniemi, Heidi Mäki ja Heikki Hiironen

Nurmentuotantoon panostetaan

Iso karja tarvitsee paljon rehua. Nurmi tuotetaan noin 400 hehtaarin alalta. Korjuuketju hoidetaan omin voimin, käytössä on tehokas ajosilppuri. Kokovilja on hyvä tapa perustaa nurmi. Samalla saadaan umpilehmille ja hiehoille kokoviljasäilörehua. Nurmisiemenseos koostuu pääosin timoteistä ja nurminadasta, jonkin verran on myös ruokonataa.  

Kaikki väkirehukomponentit ostetaan tilan ulkopuolelta, sillä pelto käytetään nurmen tuotantoon. Lehmät ruokitaan appeella, joka jaetaan kaksi kertaa päivässä. Ape työnnetään lähemmäksi kuormaajalla, jossa on ”rengasraappa”. 

Kun tuotantoa käynnistettiin, ape tehtiin yksinkertaisesti säilörehusta ja mureisesta Opti 21 -täysrehusta. Nyt on mukana ohra ja Opti rypsi sekä kivennäisenä Kiima-Melli TMR. Lantmännen Agron Jarmo Ikkala suunnittelee apereseptit.

Lehmien ryhmittely selkeyttää työrutiineita

Kaikki umpilehmät saavat samaa kokoviljasäilörehuun perustuvaa apetta, jossa kivennäisenä on Umpi-Melli Hypo TMR. Poikimaosastoon annetaan lisäksi hieman lypsävien apetta. Umpiosaston lehmät ovat omassa makuuparsiosastossaan, mutta 7-10 vrk ennen laskettua poikimista ne siirretään pehkupohjaiseen poikimaosastoon. Ensikoille on oma ryhmänsä ja vanhemmille lehmille omansa. Tämä helpottaa työrutiineita, kun kaikille vanhemmille annetaan kalkkibolus, mutta ensikot siirretään suoraan vastapoikineiden ryhmään, kertoo Heidi Mäki, joka toimii hedelmällisyysvastaavana karjassa. Heidi myös siementää lehmät.

Lypsävien ryhmiä on viisi. Vastapoikineilla on oma fresh cow-ryhmä. Lisäksi on siemennettävien ryhmä ja kaksi tiineiden ryhmää. Viimeisenä on vielä ns. ongelmalehmien ryhmä. Kaikki ryhmät saavat tällä hetkellä samaa apetta, mutta ryhmittely antaa mahdollisuuden säätää ruokintaa jopa tuotosvaiheen mukaan.

Vasikka-ape helpottaa suurtilan vasikoiden ruokintaa

600 lehmän karjassa syntyy paljon vasikoita, kuukausittain noin 50-80 kappaletta. Tärkeää on organisoida vasikoiden hoito ja ruokinta mahdollisimman selkeäksi, jotta myös eri työntekijät pystyvät tekemään käytännöt samalla tavalla. Ternimaito on vasikoiden henkivakuutus, siksi käyttöön on tulossa Coloquick-ternimaitojuottosysteemi. Sen tavoitteena on, että jokainen vasikkaa saa mahdollisimman nopeasti syntymän jälkeen vahvaa ternimaitoa riittävän määrän.

Vasikkatalon toisessa päässä on yksilökarsinoiden osasto, jossa vasikoille annetaan juoma tuttisangoista kaksi kertaa päivässä. Lisäksi ne saavat vettä ja vasikka-apetta. Pariviikkoiset vasikat siirretään ryhmäjuotolle, jossa niillä on automaattijuotto ja vasikka-ape vapaasti edessä. Juotto on käytännössä lähes vapaa ensimmäisen kuukauden ajan. Viimeiset kaksi juottoviikkoa juoman määrä ajetaan automaatilla alas, siten että juuri ennen vierotusta annos on kaksi litraa päivässä. Vasikat alkavat syödä apetta isompia määriä juoman saannin vähentyessä. Vieroitus sujuu näin helpommin. Vasikat eivät kärsi vieroitusstressistä, joka on tyypillistä, jos iso juomamäärä lopetetaan kerrasta.

Vasikka-ape otettiin käyttöön viime syksynä, sen myötä vasikat ovat nyt entistä paremman näköisiä. Ne ovat lihaksikkaita ja kasvavat erittäin hyvin. Apetta annetaan ainoana kuivana rehuna noin viiden kuukauden ikään asti, jonka jälkeen siirrytään hiehoappeelle.

Vasikkatalon toisessa päässä on yksilökarsinoiden osasto, jossa vasikat ovat pari viikkoa. 

 Jo yksiläkarsinassa tarjotaan vasikka-apetta.

Appeen kulutus kasvaa toisen kuukauden aikana, kun juottoa vähennetään.

Apesatsiin käytetään 1000 kilon suursäkillinen Vasikan-Herkku TMR:ää, 140 kg olkisilppua ja 240 kg juurikasmelassia. Komponentit sekoitetaan puhtaassa apevaunussa. Satsi on riittänyt viikoksi, mutta nyt on tarkoitus tuplata satsin koko, jotta se riittää kahdeksi viikoksi. Mikäli sopiva varastointitila olisi, voisi satsi olla vieläkin isompi, sillä se säilyy hyvin jopa 4 viikon ajan.