Trinet-P – tehokas apu kirjanpainajakuoriaiseen

Kirjanpainajakuoriainen on kuusen pahin tuholainen. Sitä houkuttelevat hakkuualueiden kantojen, kaadetun puutavaran sekä myrskyn tai lumen kaatamien puiden pihkantuoksu.

Kirjanpainajatuhot ovat yleistyneet Suomessa 2010-luvulla vuosikymmenen alkupuolen runsaiden myrskytuhojen seurauksena. Vaikka kirjanpainaja iskeytyy useimmiten vanhoihin tai muuten heikentyneisiin kuusiin, voi se runsaslukuisena esiintyessään tuhota myös nuorempia, terveitä kuusia. Kirjanpainaja on yleinen hyönteinen, ja tuhoalueita esiintyykin Suomessa aina Kajaanin korkeudelle saakka.

Kirjanpainajat parveilevat yleensä touko–kesäkuussa, kun ilman lämpötila ylittää 18 °C ja maan lämpötila 9 °C. Lämpiminä kesinä toinen sukupolvi elokuussa on mahdollinen. Kirjanpainaja lisääntyy kuusessa, jonka nilaan toukka kaivertaa käytäviä samalla, kun käyttää nilaa ravinnokseen. Kirjanpainajan mukana puuhun leviää yleensä myös sinistäjäsieni, joka edesauttaa tuhoa ja pilaa myös osaltaan puutavaraa.

Alttiimpia tuhoille ovat vanhat tai vaurioituneet kuusikot, joissa on kirjanpainajalle otollisia heikentyneitä kuusia. Jos kanta saa rauhassa lisääntyä, tuhoalue laajenee myös ympäröivään terveeseen metsään. Erityisesti metsäkuvioiden etelänpuoleiset reunat ovat vaarassa, sillä kirjanpainaja suosii lämpöä.

Kirjanpainajatuhojen ensioire on kuusen rungolla juokseva pihka ja kuusen juurelle kerääntynyt puupuru. Kirjanpainajien valtaama kuusi kuolee pystyyn kesän aikana.

Kirjanpainajan torjuntamenetelmiä ovat tähän asti olleet torjunta-aineella käsitellyt pyyntipuut, joiden ongelma on ollut se, ettei valmiiksi kaatunutta tuoretta puuta ole välttämättä saatavilla sekä velvoite poistaa runko käytön jälkeen metsästä. Perinteiset feromonipyydykset toimivat parhaiten kirjanpainajan tarkkailussa, koska ne täytyy tyhjentää säännöllisin väliajoin ja niiden kapasiteetti on rajallinen.

Uusi, lähes huoltovapaa ja poikkeuksellisen tehokas menetelmä kirjanpainajan torjuntaan on saatavilla Lantmännen Agro-kaupoista. Trinet-P sisältää kirjanpainajaa houkuttelevan feromonin ja torjunta-aineella käsitellyn verkon. Tuotteella on onnistuttu vähentämään kirjanpainajatuhoja jopa 80% ja se on käytössä lähes huoltovapaa. Trinet-P sopii kaikille metsänomistajille, sillä sen käyttö ei vaadi kasvinsuojeluainetutkintoa.

Muista myös Storanet -verkko, joka suojaa kaadettua puutavaraa tuholaisilta tai estää tuholaisten leviämisen saastuneesta puutavarasta!