Rätt smörjmedel värnar om maskinen

Smörjolja av god kvalitet förlänger din maskins livslängd, sparar tid och minimerar underhållskostnaderna. Svenska Agro Oil avpassar smörjoljorna enligt maskintillverkarnas önskemål. Valtra är ett bra exempel på samarbetet.

Smörjoljorna består av basvätskor som bestämmer oljans viskositet och av olika tillsatser, additiv.

Svenska Agro Oil tillverkar smörjmedel i huvudsak för tunga fordon såsom last-, skogs-, lantbruks- och entreprenadmaskiner samt bussar och lastbilar. Bolaget tillhör Lantmännens division Energi och är organisatoriskt sett en del av Lantmännen Aspen. Varumärket Agrol lanserades inom Agro Oil redan 1973.

− Agro Oil utvecklar och tillverkar smörjmedel och kemiska underhållsprodukter med fokus på tunga maskiner som är anpassade till det nordiska klimatet. Vi känner till vilka förhållanden som råder i Norden oavsett årstid. Vi har också en lång erfarenhet av produkter för maskiner av olika märken, ett exempel som sticker ut i det tunga segmentet är Valtra, som är bekant för många i Finland, berättar Camilla Karlsson, affärschef hos Agro Oil.

Produktutveckling – ett samarbete med maskintillverkaren

Tillverkningen av Agro Oils smörjmedel sker i Stockholm och föregås av en noggrann produktutveckling. Agro Oils långa erfarenhet i branschen ger bred kunskap om hur produkterna ska se ut och vilka krav som ställs på maskinerna. För Agro Oil är produktutvecklingen ett samarbete mellan flera aktörer.

− Vi följer trenderna i maskinproduktionen och utvecklar våra nuvarande och nya produkter i samverkan med kunden, egna och externa laboratorier, basoljeleverantörer och universitet, berättar Camilla Karlsson.

Själva framställningen sker genom blandning av vätskor. Smörjoljorna består av basvätskor som bestämmer oljans viskositet och av olika tillsatser, additiv. Med flera basvätskor i en olja kan man styra viskositeten mer precist. Additiven förändrar och förbättrar basoljans egenskaper. Man har mycket höga krav på precisionen i hur mycket av de olika komponenterna som används. Det gäller att få ihop rätt sammansättning.

Camilla Karlsson ger ett exempel på hur utvecklingen av en smörjolja kan gå till:

− Vi får information från fältet om problem i ett hydraulsystem. Problemet upprepas i samarbete med Stockholms universitet i flera mätningar och omgångar. Varje delkomponent analyseras och vi tar fram en ny olja med exaktare volymlösning och som bättre lämpar sig i systemet. Rätt smörjolja förlänger maskinens hela livslängd.

De olika vätskorna som används i Agrols smörjmedel kvalitetskontrolleras flera gånger under tillverkningen.

− Vi kvalitetsprover flera gånger under tillverkningen. Råmaterialet testas första gången redan i tankbilen eller båten innan den levereras. Nya prov tas under blandningen och en sista gång före fyllningen, förklarar Karlsson.

Agro Oil tar också hänsyn till miljön och under Agrol finns minst ett miljöanpassat alternativ inom varje produktområde.

− Vi vill att våra produkter ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Även om insatsvaran för våra smörjmedel är olja, vill vi erbjuda så bra och miljöanpassade produkter som möjligt. Vi följer naturligtvis svenska miljökrav och ISO-standarderna. Våra miljöanpassade oljor ska t.ex. brytas ned inom 28 dagar till minst 60 %, berättar Karlsson.

En billig försäkring är att regelbundet kontrollera oljenivån.

Rätt olja sparar tid och pengar

Enligt Camilla Karlsson lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid vilket smörjmedel man väljer och hur man optimerar oljeanvändningen.

− När du köpt en dyr maskin, som har kostat flera tio tusen euro, vill du inte riskera den. Rätt smörjmedel minskar bränsleförbrukningen och utsläppen. Den minskar också slitage, friktion och driftstörningar, vilket sparar arbetstid. Det blir både miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Tänk noga på vilken olja du vill ha i din maskin, säger Karlsson.

Agrol-sortimentet är till för maskiner som behöver kunna gå på högvarv, ofta körs maskinen av en egenföretagare vars varje minut är dyrbar och driftstörningar kostar pengar.

− Maskinen ska fungera i alla väderlekar, alla typer av terräng och i alla temperaturer och bör kunna prestera sitt yttersta. Det lönar sig alltså inte att slarva med maskinunderhåll och smörjoljor, poängterar Camilla Karlsson.

Rätt smörjmedel håller maskinen i gång – 9 tips

Byt olja i tid
Mängden föroreningar i oljan ökar för varje timme och slitaget på motorn blir därför större mot slutet av oljans användningstid

"Stop-and-go-körningar"
Upprepade korta sk stop-and-go-körningar medför behov av oljebyte oftare än vid långkörningar.

Vänta inte med filterbyte
Vid varje oljebyte är det ekonomiskt att samtidigt byta oljefilter.

Kontrollera oljenivån
En billig försäkring är att regelbundet kontrollera oljenivån. En alltför vanlig orsak till transmissionshaverier är för låg oljenivå.

Hydrauloljor och viskositet
Det är viktigt att hydrauloljan har rätt viskositet. För låg viskositet medför onödigt slitage och sämre verkningsgrad hos hydraulpumpen. För hög viskositet å andra sidan innebär tryckfall i ledningar och ventiler. Tänk på att slangar och packningar av naturgummi sväller vid kontakt med hydraulolja.

Missfärgad hydraulolja?
Kontrollera regelbundet om oljan blivit missfärgad ellergrumlig. Om så är fallet indikerar detta att oljan innehåller vatten. Byt oljan omgående! I annat fall är risken stor att vatten och iskristaller blockerar filtren.

Se upp med att blanda oljor
Blanda aldrig olika typer av oljor om det inte uttryckligen anges att så kan ske. Varje oljetyp har sina egna tillsatser som ger den dess specifika egenskaper.

Lagring av smörjoljor
Tillse att vatten ej tränger in genom förskruvningarna på fat och dunkar. Undvik att kondens bildas i emballagen. Smörjmedel skall förvaras under tak, även om förpackningen är obruten.

Spillolja
Spillolja skall hanteras med yttersta försiktighet, inte bara av hygieniska och miljömässiga skäl utan även ur förväxlingssynpunkt. Behandla all spillolja som miljöfarligt avfall.

Källa: agrol.se

Agro Oil

  • Grundades 1968

  • Varumärket Agrol lanseras 1973

  • Bolaget tillhör Lantmännens division Energi och är organisatoriskt sett en del av Lantmännen Aspen.

  • Tillverkar smörjmedel och kemiska underhållsprodukter till den professionella marknaden för lantbruk, skogsbruk och entreprenad. Expert på tunga maskiner.

  • I Sverige 55 % marknadsandel inom smörjmedel för lantbruksmaskiner.

  • Produktion 10 miljoner liter per år. Omsättning 20 miljoner euro.