Puhdasta ympäristön ehdoilla

Tänä vuonna 100 vuotta täyttävä Kiilto on ollut mukana maatalouden hygieniassa jo yli 60 vuotta. Vuosikymmenten aikana ympäristötietoisuus on lisääntynyt sekä tiloilla että alkutuotannon hygieniatuotteiden toimittajilla.

Moni asia näyttää maaseudulla samalta kuin ennen: läsnä ovat puhtaus, rauha sekä kaunis ja silmiä hivelevä luonto. Navetassa noviisi voi kuitenkin yllättyä, sillä pitkälle viety teknologia huolehtii toiminnasta. Hygienia on tärkeä osa eläinten hyvinvointia, maidon laadunvarmistusta sekä koneiden ja laitteiden toimivuutta.

– Teknologian kehittyminen on luonut uudenlaiset vaatimukset myös puhtauden ja hygienian ratkaisuille. Lypsyrobotit ovat tiloille iso investointi, ja niiden häiriötön toiminta on tuotannolle erittäin tärkeää, Kiillon elintarviketeollisuuden asiakkuus- ja kehittämispäällikkö Riitta Järvinen tiivistää kehitystä.

Teollisuuden hygieniaratkaisut saivat alkunsa maataloudesta

100-vuotiaan Kiillon toiminta koostuu neljästä liike­toiminta-alueesta, joista teollisuuden kiinnitys- ja hygieniaratkaisut ovat yksi. Maataloudella on merkittävä rooli liiketoiminnan historiassa, sillä alkutuotanto on toiminut pohjana teollisuuden hygieniaratkaisujen kehittymiselle.

Kiillon Riitta Järvinen on nähnyt vuosien aikana maatalouden mittavan kehityskaaren. Mieleenpainuvimpia virstanpylväitä ovat hänen näkökulmastaan olleet robottilypsyn kehittyminen tavanomaisesta lypsystä sekä viranomaismääräysten muuttuminen EU:n myötä. Ympäristönäkökulmat ovat korostuneet erityisesti viime vuosina. Yhteiskunnan muutoksiin reagoidaan herkästi.

– Kotimaisena toimijana tunnemme suomalaiset olosuhteet ja tuotteille asetettavat vaatimukset. Teemme jatkuvaa tuote­kehitystyötä asiakkaidemme kanssa.

Kiillon tuotteista moni on syntynyt maatalouden tarpeisiin. Toro-pesuaine on auttanut tilallisia jo vuosikymmeniä.

Maatiloilla huomioidaan ympäristö yhä paremmin

Maatiloilla halutaan usein tehdä asiat aina hieman aiem­paa paremmin. Kehittyminen näkyy muun muassa pyrkimyksenä käyttää yhä ympäristöystävällisempiä tuotteita sekä haluna tehostaa kiertotaloutta ja lisätä energiatehokkuutta.

Kiilto huomioi ympäristönäkökohdat tuotteen koko elinkaaren ajalta. Tänä syksynä yhtiö otti ympäristötyössään uuden askeleen, kun se lanseerasi joutsen­merkityn hygieniaratkaisun elintarviketeollisuuteen.

Joutsenmerkittyjen tuotteiden on täytettävä tiukat ympäristökriteerit turvallisuutta, laadukkuutta ja tutkittua tehoa unohtamatta. Elintarviketeollisuuden puhdistusaineille on asetettu erityisen korkeat vaatimukset tuotteiden ekotoksisuutta, biokertyvyyttä ja hajoavuutta koskien. Kiilto on ainoa toimija, joka tarjoaa Joutsenmerkittyjä elintarvike­teollisuuden puhdistusaineita kaikkiin Pohjoismaihin.

Kehitys ei pysähdy

Lain noudattaminen tai suositusten täyttäminen ei kuitenkaan kerro vielä vastuullisuudesta. Kiilto haluaa olla alansa ympäristöjohtaja. Se tarkoittaa, että ympäristöajattelu on osa yrityksen toimintakulttuuria ja sisäänrakennettu sen prosesseihin.

Kiillolla arvioidaan systemaattisesti projektien ympäristövaikutuksia ja mietitään, miten ne voidaan toteuttaa vihreitä periaatteita noudattaen.

– Uusi sukupolvi tiloilla on hyvin valistunut ja ympäristötietoinen. Me vastaamme tähän kysyntään, Riitta Järvinen toteaa.

Sadan vuoden kokemus onkin hyvä lähtökohta jatkaa yhteistyötä tilojen kanssa, samalla tulevaisuuteen sitoutuen.

Aspi-desinfiointipulveri on edelleen myynnissä.