Luomulannoitteen sijoituskylvö tuottaa tulosta

40 kilon typpiannos kaurahehtaarille antoi kokeissa suhteellisesti parhaan sadon. Mikrobivalmisteiden uusi sukupolvi ei rantaudu vielä Suomeen. Pääosin kotimaista raaka-ainetta käyttävä Ecolan vastaa kasvavaan kysyntään.

Vasemmalla luomulannoituskoe typpitasolla 0, oikealla typpitasolla 80 kg/ha.

Kesät 2017 ja 2018 ovat poikenneet sää- ja viljelyolosuhteiltaan kuin yö ja päivä. Itse viljelyn tuloksellisuuden rinnalla ne tuottivat päänvaivaa myös koetilatoiminnalle. Luomulannoitteiden valmistukseen ja markkinointiin keskittyneen Ecolan Oy:n kehityspäällikkö Mikko Räisänen tiivistää asian seuraavasti:

– Luomulannoiterae ei ole vesiliukoinen, vaan vaatii maaperästä kosteutta hajotakseen. Viime kesän olosuhteissa hajoaminen oli erityisen pitkäkestoista.

Tästä huolimatta Lantmännen Agron Hauhon koetilalla tehdyt kauralohkojen viljelyt tuottivat sangen rohkaisevia tuloksia. Sijoittamalla annettu 40 kilon typpiannos lisäsi hehtaarituotosta 1 120 kiloa. Vastaavasti pintakerrokseen haraamalla laitettu 80 kilon typpiannos antoi satoa vain 560 kiloa enemmän. Räisänen vetää tästä selkeät johtopäätökset.

– Luomulannoitteen sijoituskylvö on ehdottoman tärkeää. Pintalevityksenä typpeä pitää antaa lähes kaksinkertainen määrä saman satotason saavuttamiseksi.

Räisänen korostaa, että Lantmännen Agron koetila Hauholla soveltuu erinomaisesti tämän tyyppisiin kokeisiin. Lohkot on tehty huolella, niiden keskinäiset erot ovat pienet eikä niissä ole tehty aiemmin lannoitekokeita, mikä tarjoaa tasaiset ja suotuisat lähtökohdat. Tämä näkyi lannoittamattoman kontrollilohkon korkeassa satotasossa, mikä oli 4 300 kiloa.

– Kyseessä ei ollut täysin puhdas luomupohja, maassa oli runsaasti orgaanista ainesta, mikä tarjosi hyvän kasvualustan. Tällöin lannoitteen vaikutus ei ole niin merkittävä.

Hauhon koetilan luomulannoituskokeessa vasen ruutu on saanut typpeä 0, ja oikea ruutu typpitason 40 kg/ha.

Mikrobien tuloksissa heiluntaa

Moni suomalainen luomuviljelijä odottaa uuden ­sukupolven mikrobivalmisteiden saapuvan myös Suomeen. Odotuksen taustalla on Euroopassa saadut hyvät tulokset, joista keskeisiä ovat ravinteiden ja fosforin käyttötehokkuus sekä typen sitominen ­ilmasta.

– Ilmasta sidotun typen määrä on vastannut noin 50 kilon kemiallista lannoitetyppeä, Britanniassa on päästy jopa 100 kilon vastaavuuteen. Tämä olisi täysin uutta Suomessa.

Ecolan on testannut mikrobitehostusta kahtena edelliskesänä, tulokset ovat olleet hyvin vaihtelevia ja osin ristiriitaisia. Räisäsen mukaan alkukesän tulee olla lämmin, jotta mikrobeista saadaan teho irti.

– Tutkimuksia ja selvityksiä pitää vielä jatkaa sekä saada varmempia tuloksia, jotta mikrobit voivat tulla laajemmin markkinoille ja säännölliseen käyttöön.

Nurmiviljelijöitä Räisänen kehottaa käymään läpi maan kalium- ja rikkipitoisuuden, niissä on havaittu esiintyvän puutoksia. Jos oikeasta tasosta ei huolehdi ajoissa, voi tulla ongelmia vastaan. Kaliumsulfaattipitoisen lannoitteen käyttö on antanut Mikkelin koeviljelyssä parhaita tuloksia tähän vaivaan.

Euron sijoitus yli tuplasti takaisin

Ecolanin Agra-tuoteperhe on hyväksytty luomuviljelyyn ja se sopii myös tavanomaiseen viljelyyn. Agra täyttää nopeasti orgaanisten ainesten tarpeen ja luovuttaa typpeä hitaammin kuin kemiallinen lannoite. Siten Agra sopii viljanviljelyn lisäksi erityisen hyvin myöhään satoa antavien juuresten viljelyyn.

– Hidas typpi ja mikrobitoimintaa lisäävä biologinen aktiivisuus ovat luomulannoitteen edut kemiallisiin valmisteisiin verrattuna.

Viljan hintataso määrittelee lannoitteesta saatavan hyödyn. Räisänen ottaa esimerkkinä kauran hinnaksi 300 euroa tonnilta, jolloin Hauhon koetulosten perusteella 140 euron sijoitus lannoitteeseen tuo 350 euron tuoton.

– Näin ollen kyseessä on hyvä investointi, jota hyvälaatuisen viljan korkeampi hinta parantaa.

Lihaluujauho on luomulannoitteen pääraaka-aine. Ecolanin käyttämät raaka-aineet ovat peräisin pääosin Suomesta, kotimaisuusaste on 80 prosenttia. Vain kalium ja jotkut eläinperäiset sivuvirrat ovat tuontitavaraa.

Ecolan vastaa kasvavaan kysyntään nostamalla tuotantokapasiteettiaan. Viljelijöitä Räisänen kehottaa jättämään lannoitetilaukset hyvissä ajoin kauppaan, jotta tuotanto pystyy valmistamaan kaikki tilaukset ennen kylvökauden alkua. Hinnan ja laadun osalta Räisäsellä on niin ikään hyviä uutisia.

– Olemme saaneet painettua vain typpeä sisältävän Agra 13-0-0 -lannoitteen hintaa alas. Myös viime kesänä vaivanneet laatuongelmat on saatu kuriin.

Raerakenne mahdollistaa luomulannoitteen levittämisen sijoituslannoituksena kylvölannoittimella 600 kilon hehtaarimäärään asti. Ecolan käy kylvökone­valmistajien kanssa tiiviitä keskusteluja isompien lannoitemäärien vaatimista teknisistä ratkaisuista. 700 kilon suursäkeissä myytäviä Ecolan lannoitteita on saatavissa Lantmännen Agron myymälöistä.