Lantmännen Agron siemenviljelijät koulun penkillä

Säännöllinen koulutus pitää viljelijät kartalla alan uusimmista tuulista.

Laadukas kylvösiemen on yksi menestyvän maataloustuotannon kulmakivistä. Siksi ei ole samantekevää, miten siementä tuotetaan. Jotta Lantmännen Agron Viljelyohjelman korkeat laatuvaatimukset täyttyisivät, on myös siemenviljelijän ammattitaidon oltava riittävä. Ohjelmassa mukana olevat siementuottajat ovat jo lähtökohtaisesti eturivin viljelijöitä, mutta heitäkin koulutetaan vuosittain, jotta tiedot ja taidot pysyisivät ajan tasalla.

Siemenviljelijöiden koulutuspäivä järjestettiin tänä vuonna Jämsän Himoksella. Joka vuosi koulutuksen jälkeen kerätään palaute, jonka perusteella seuraavien vuosien koulutuspäivistä pyritään tekemään entistä onnistuneemmat. Palautteen yhteydessä kerätään myös ehdotuksia uusiksi koulutuspaikoiksi, ja tällä kertaa eniten ääniä sai hiihtokeskus. Käytännön syistä päädyttiin vaihtoehtoon, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varressa ja kohtuullisen matkan päässä niin etelästä kuin pohjoisestakin tuleville.

Kokouspaikkana toiminut kokouskeskus Koulu, joka sijaitsee aivan Himoksen hotelli­alueen keskellä, tarjosi asiapitoiseen ohjelmaan sopivat, vanhaa kyläkoulua muistuttavat puitteet. Rakennus on todella toiminut kouluna vuoteen 1967 asti, joten oppia rakennuksessa on annettu ja saatu ennenkin.

Tuoretta tietoa ja antoisaa keskustelua

Koulutuspäivän anti pyritään suunnittelemaan siten, että ohjelma sisältäisi mahdollisimman paljon hyödyllistä ja kiinnostavaa ammattiasiaa. Nyt ohjelma keskittyi muun muassa viime vuoden tuotannon laatutekijöihin, vuoden 2019 uusiin lajikkeisiin, Ruokaviraston organisaatiomuutokseen ja Koetilan viimeisimpiin tutkimustuloksiin.

Toisaalta koulutuspäivän tavoite ei ole olla vain tiukan asiapitoinen sarja luentoja, vaan myös vapaampaa ajatustenvaihtoa kollegojen kesken. Palautteen perusteella vapaa-aika on tärkeä osa koulutusta, koska silloin on mahdollista verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia muiden siemenviljelijöiden kanssa.

Hiihtokeskuksessa kun oltiin, innostui osa viljelijöistä mäenlaskuun. Myös sauna ja avanto houkuttelivat osallistujia, ja vaikka Lantmännen Agron siemenviljelijät ovatkin nuorekasta väkeä, ei suurista suunnitelmista huolimatta kukaan jaksanut loppu­illasta tilata taksia Jyväskylän yöelämään. Järjestäjien puolesta otaksuimme tämän johtuvan paitsi urheilu­aktiviteeteista, myös siitä, että oppia oli omaksuttu oikein urakalla.

Juuri siksi työskentely motivoituneiden ammattilaisten kesken on niin palkitsevaa – se on vähän kuin kylväisi huippulajiketta oikein hyvään maahan. Molemmissa tapauksissa voi melkoisella varmuudella luottaa siihen, ettei työ mene hukkaan, vaan tuottaa ajan myötä arvokkaan sadon.