Ase taistelussa rikkaruohoja vastaan

Järeää Multivan Topline Superia tarvitaan luomutilalla sekä sänki- että kylvömuokkaukseen.

Multivan Topline Super XL on markkinoiden painavimpia joustopiikkiäkeitä ja painon ansiosta muokkausjälki ja -syvyys pysyvät tasaisina Loimaan jäykillä savillakin. Äes soveltuu myös puinnin jälkeiseen sänkimuokkaukseen, koska lyhyt sänki mahtuu soljumaan piikkirivien välistä äestä tukkimatta.

Joel Lintula viljelee Loimaalla 120 hehtaarin luomu­tilaa, joka on ollut luomussa vuodesta 2000 lähtien. Alkuun rikkapaine oli tosi kova. Rikkapainetta pahensi se, että tilalla käytettiin omaa siementä, eikä rikkasiemeniä saatu eroteltua kovin tarkkaan käytössä olleella rumpulajittelijalla. Rikkasiemeniä kylvettiin peltoon. Nyt on siirrytty käyttämään yksinomaan sertifioitua siementä.

Pahin vaihe on sittemmin ohitettu, mutta laakereille ei voi jäädä lepäämään.

– Luomuviljely ei ole laiskan eikä jäähdyttelijän hommaa, sanoo Lintula.

Topline Super -äestä käytetään sekä puinnin jälkeiseen sänkimuokkaukseen että kylvömuokkaukseen.

Kevätmuokkauksen yhteydessä Lintula kylvää äkeen päälle asennetulla puhallinlevittimellä aluskasvin, siemensekoituksessa on kilo valkoapilaa ja kilo italianraiheinää. Aluskasvi multautuu muokkausta seuraavan kylvön yhteydessä ja kasvaa kesän viljakasvuston alla. Aluskasvi on peittävä, mikä auttaa rikkapaineeseen.

Syksyllä puinnin jälkeen aluskasvin annetaan usein jatkaa kasvuaan, ja pelto saa olla kasvupeitteisenä seuraavaan kesään. 15.7. jälkeen tehdään pika­kesannointi. Nurmi lopetetaan vetojyrsimellä, ja ennen jyrsintää aluskasvi niitetään murskaimella.

Vetojyrsimessä on peräkkäin kaksi piikkiriviä. ­Ensimmäinen piikkikela ottaa maasta voiman, joka välittyy ketjulla toisella piikkikelalle. Se pyörii kolme kertaa ensimmäistä nopeammin. Taaempi kela nostaa rikkakasvit ja rikkojen juuret pintaan kuivumaan. Kun rikat ovat kuivuneet, muokkaamista jatketaan.

Sänkimuokkaus vinosti puintisuuntaan nähden

Puinnin jälkeinen sänkimuokkaus ajetaan puinnin ajosuuntaan nähden vinosti. Silloin äes läpäisee olkimassan parhaiten. Puinti tehdään mahdollisimman pitkään sänkeen, jolloin puintitehokkuus kasvaa eikä aluskasvi yllä leikkuupöydälle. Sänki lyhennetään ja murskataan vaakamurskaimella. Lyhyt olkimassa ui äkeiden piikkien välistä.

Luomussa on maa saatava mustaksi pian puinnin jälkeen, ja siihen Topline Super sopii erinomaisesti. Saadaan käynnistettyä olkimassan hajoaminen ja ­samalla rikkasiementen itäminen.

Lintulan käytössä oleva Topline Super on varustettu kapeilla hanhenjalkaterillä ja terät ovat läpileikkaavat. Se tarkoittaa, että rikkaruohot saadaan katkaistua koko äkeen työleveydeltä.

Joel Lintula on joutunut vaihtamaan luomutilansa konekannan pariinkin kertaan ennen kuin oikeat koneet ovat löytyneet. Multivan äkeelle on käyttöä niin keväällä kuin syksyllä.

Raskas äes kulkee kuin juna

Lintula sanoo Topline Superin olevan markkinoiden painavimpia joustopiikkiäkeitä, ja äes kulkee Loimaan kovilla savilla kuin juna.

– Muokkaussyvyys pysyy tasaisena. Muokkausta ei tehdä syvään, ainoastaan kolmesta viiden senttimetrin syvyyteen.

Työleveydeltään 7-metrinen äes kulkee Lintulan arvion mukaan jo 150 hv traktorilla, vaikka äestraktorissa onkin 250 hv. Äestysnopeus on 10–12 km/h.

Muokkaussyvyys säädetään äkeen keskellä olevien pyörien korkeutta muuttamalla. Sylinterin tukivarressa on käännettäviä haittapaloja. Niillä säädetään se, miten paljon sylinteri pääsee laskeutumaan.

Luomuviljelijä pärjää ilman kyntöäkin

Kynnön katsotaan usein kuuluvan oleellisena osana luomuviljelyyn. Lintula ei tätä väitettä allekirjoita. Hän on kyntänyt peltojaan viimeksi 2012. Sen jälkeen on tehty vain matalaa muokkausta ja syväkuohkeutusta. Kuohkeutus tehdään jankkuroimalla nurmikasvustoon 35–40 sentin syvyyteen.

– Jankkuri on tyypiltään sellainen, joka ei nosta maata vaan ainoastaan tekee maahan viiltoja. Kun maata ei nosteta jankkurilla, kuohkeutus ei häiritse nurmen kasvua.

Tilalla viljellään nurmea, joka kylvetään suojaviljaan. Nurmea pidetään kaksi vuotta suojaviljan jälkeen. Nurmea ei korjata, se murskataan, ja ravinteet jäävät peltoon.

Pellon kasvukunnon ylläpitämiseksi Lintula ajaa nurmena olevat kasvulohkot jankkurilla kahtena vuonna peräkkäin ja kahteen kertaan kasvukauden aikana.

Isot telipyörät pitävät joustopiikkiäkeen työsyvyyden tasaisena. Työsyvyys säädetään nostamalla tai laskemalla telipyöriä. Oikea työsyvyys määritetään kääntämällä nostosylinterin tukivarressa olevia haittapaloja estämään sylinterin laskua määräänsä enempää.

Tilalla tutkitaan hiilen sitomista

Joel Lintulan tila on yksi sadasta maatilasta, joilla tutkitaan, kuinka hiilen sitomista maaperään pystytään nopeuttamaan. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon maaperällä ja käytännön viljelytoimenpiteillä on mahdollista sitoa hiiltä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ensi kesänä Lintulan tilalla on tarkoitus kylvää noin seitsemän hehtaarin koelohko keskelle isompaa kasvulohkoa. Koelohkolle kylvetään aluskasviksi valkoapilaa, ja apilamatto jää peltoon useammaksi vuodeksi. Vilja kylvetään vuosittain apilan sekaan. Koelohko kylvetään samalla kertaa ja samalle kasville kuin muukin ympärillä oleva lohko. Valko­apila on matalakasvuinen ja puinti voidaan tehdä apilakasvuston päältä. Valkoapila antaa viljakasvustolle sen tarvitseman typen.

– Tilan konekanta on sukupolven vaihdoksen jälkeen vaihtunut pariinkin kertaan, kunnes on löydetty luomutilalle oikeat koneet, sanoo Lintula.

Esimerkiksi lautasmuokkain on hyvä ja tehokas kone, mutta se ei sovellu luomuun. Muokkain katkoo juolavehnän juuret, jyrä tiivistää juurenpalat maahan, ja juolavehnä vain lisääntyy. Oleellista luomutilalla on, että rikkaruohot saadaan pellon pinnalle kuivumaan.