Alkylaattibensiini säästää käyttäjää, luontoa ja konetta

Pienmoottorit ovat usein ongelmattomia ja teknisesti yksinkertaisia laitteita. Niissä on kuitenkin yksi iso pulma: suuri osa polttoaineesta poistuu moottorista palamattomana. Tällä on haitallinen vaikutus sekä ympäristöön että käyttäjään.

Alkylaatti-sana on johdettu sanasta ­alkylointi, joka on alkylaattibensiinin raaka-aineen jalostukseen kuuluva prosessi. Siinä raakaöljyn tislauk­sesta ja krakkauslaitoksesta peräisin olevia kaasuja yhdistetään, jolloin tuloksena on alkylaattineste. Se on puhtain mahdollinen raakaöljytuote.

Alkyloinnin jälkeen nesteeseen sekoitetaan muita ainesosia, jolloin saadaan useimmissa pienmoottoreissa käytettäväksi soveltuva lopullinen tuote.

Lantmännen Aspen AB on alkylaatin alku­peräinen valmistaja. Se myy Aspen-alkylaattia yli 20 maassa, myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Alkylaattibensiini alentaa päästöjä merkittävästi

Tavallinen bensiini on tarkoitettu autoja, ei pien­koneita varten. Aspen-alkylaattibensiinin käyttäjä välttyy lähes kokonaan tavallisen bensiinin sisältämiltä vaarallisilta aineilta, kuten bentseeniltä ja aromaateilta. On itsestään selvää, ettei autojen pakokaasuja pidä hengittää kovin pitkään, vaikka niiden päästöt ovat paljon puhtaampia kuin pienkoneiden päästöt.

Aspen-alkylaatti hyödyttääkin ympäristöä monella tavalla: esimerkiksi otsonin eli savusumun muodostus vähenee 40 prosenttia. Myös moottori toimii paremmin, kun esimerkiksi sytytystulppa ja moottorin palotila pysyvät puhtaampina.

Tavallisen bensiinin ominaisuudet pysyvät muuttumattomina enintään muutaman varastointikuukauden ajan. Aspen-alkylaattibensiini säilyy muuttumattomana useita vuosia (3–5 vuotta). Moottori myös käynnistyy pitkienkin seisontajaksojen jälkeen ongelmitta.

On tärkeää, että kanisteri on kunnolla suljettu. Tuotteen säilyvyys nimittäin alenee, jos korkki vuotaa, astia on pitkään voimakkaassa auringonpaisteessa tai se altistuu muulla tavoin korkeille lämpö­tiloille.

Vähentyvä huoltotarve kompensoi hintaa

Alkylaattibensiini on erikoistuote, jonka valmistamiseen tarvitaan alkylointiin sopiva laitteisto. Kaikilla öljynjalostamoilla ei tätä laitteistoa ole. Kun alkylaatin käyttömäärät kasvavat, sen valmistuskustannuksetkin laskevat.

Moottoreiden huoltotarpeen vähentyminen kompensoi myös bensiinin hieman korkeampaa hintaa.

Aspen-alkylaattibensiini käy polttoaineeksi kaikkiin niihin laitteisiin, joissa käytetään tavallistakin bensiiniä. Aspenia ja tavallista bensiiniä voi sekoittaa, mutta bensiinin ominaisuudet heikkenevät sitä mukaa, kun tavallisen bensiinin osuus lisääntyy.

Alkylaattibensiiniä suositellaan näihin laitteisiin:

 • sähkögeneraattorit

 • ruohonleikkurit

 • pensasleikkurit

 • trimmerit

 • puutarhajyrsimet

 • moottorisahat

 • raivaussahat

 • puunhalkaisukoneet

 • lumilingot

 • mopot

 • moottoripyörät

 • perämoottorit

 • karting-autot