Hintaputki

Hintaputkitermiinillä voit pehmentää markkinahinnassa tapahtuvia muutoksia.

Hintaputki tarkoittaa sitä, että sitoudut toimittamaan viljan tiettynä ajanjaksona ja etukäteen määriteltyyn hintaan, jota korjataan, mikäli markkinahinnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Se soveltuu parhaiten tilanteisiin, missä haluat myydä viljasi nyt ja toimittaa sen myöhemmin. Ennakoit hinnan muuttuvan, mutta et halua käyttää aikaa hinnan seuraamiseen.

Lantmännen Agro ottaa tavaran vastaan ja tilittää sopimuksen mukaisella hinnalla +/- mahdollinen laatuhinnoittelu. Hintaputki on +/- 10 eur/tn. Mikäli markkinahinta on toimitushetkellä putken ulkopuolella, vaikuttaa ylitys saamaasi tilityshintaan. Vertailuhintana käytetään toimituspäivänä voimassa olevaa Lantmännen Agron Nyt-hintaa. Muutoin sopimus toimii kuten Termiinisopimus.

Jos toimitettaessa käy ilmi, että vilja on alhaisempaa laatuluokkaa kuin mitä on sovittu, esimerkiksi myllyvehnä vastaanotetaan teollisuusvehnänä, käytetään perushintana sopimuspäivänä voimassa ollutta kyseisen käyttötavan noteerausta, ellei sopimukselle ole jo tehtäessä määritelty erikseen myös tätä alhaisemman laatuluokan hintaa.

Takaisinosto

Takaisinostolla voidaan korvata vain alhaisesta sadosta aiheutuva puuttumaan jäänyt tavara. Viljelijän on voitava pyynnöstä vahvistaa satotappio. Takaisinosto laskutetaan takaisinostopäivänä voimassa olevalla, kyseisen toimitusjakson päivänhinnalla vähennettynä sopimushinta + 10 €/tn. Mikäli päivänhinta on sopimushintaa alhaisempi, ei takaisinostosta kuitenkaan milloinkaan hyvitetä.

Ellei takaisinostoa ole tehty aiemmin, tehdään se automaattisesti toimitusjakson päätyttyä. Takaisinosto tehdään puuttuvasta määrästä siten, että minimitoimitusmäärä 90 % täyttyy. Sopimus kannattaa siksi mitoittaa huolellisesti.

Eri sopimusmalleja