Luomurehut

Luomu-Maiturit varmistavat seleenin ja muut ravintoaineet

Seleenin puutos huonontaa eläinten tuotosta, kasvua ja vastustuskykyä. Niukka seleenin saanti lisää hedelmällisyysongelmia, nostaa maidon solulukua ja tulehdusten riskiä. Luomu-Maitureiden orgaaninen seleeni varmistaa seleenin saannin myös luomutiloilla.

Luomu-Maitureiden orgaanisen seleenin ja E-vitamiinin määrää vastaa luomueläinten tarvetta tiukimmassakin tilanteessa. Rehujen energiatasoa on myös korkea. Luomu-Maiturit ovat maittavia, joten niiden avulla on helppo täyttää eläinten ravinnontarve.

Epäorgaaninen seleeni ei riitä

Seleeni on välttämätön ravinne eläimen ja ihmisen perustoiminnoissa. Seleenillä on todettu yhdysvaikutus E-vitamiinin kanssa. Rauta ja sinkki ovat seleenin vastavaikuttajia, joten esimerkiksi hyvin rautapitoinen vesi voi lisätä seleenin tarvetta.

Seleeni toimii elimistössä proteiinien välityksellä useissa eri entsyymeissä. Elimistön seleeni vaikuttaa siis orgaanisessa muodossa. Orgaaninen seleeni imeytyy aktiivisesti, se on turvallista käyttää, koska siinä ei ole myrkytysriskiä.

Epäorgaaninen seleeni vaikuttaa aineenvaihdunnassa eri tavoin, sillä ei ole vastaavaa antioksidanttivaikutusta kuten orgaanisessa muodossa, se ei myöskään kerry kotieläintuotteisiin.

Natriumseleniitin seleeni imeytyy passiivisesti, liika annostelu on myrkyllistä.

Luomutuotteissa niukasti seleeniä

Luomuvilja ja säilörehu sisältävät niukasti seleeniä, joten luomueläimillä ilmenee herkästi seleeninpuutosoireita, ellei ruokintaan lisätä orgaanista seleeniä. Luomukotieläintuotteiden seleenitaso on niukka ilman orgaanista seleenilisää.

Orgaaninen seleeni siirtyy erittäin tehokkaasti maitoon verrattuna seleniittiin. Eri maissa on tehty kokeita, joissa maidon seleenipitoisuus on noussut 2-3 kertaiseksi, kun seleniitti on korvattu orgaanisella seleenillä. Myös Itä-Suomen Yliopiston kokeessa nähtiin sama vaikutus.

Luomutilatkaan eivät enää tarvitse erillisiä seleenivalmisteita

Kun orgaanisen seleenin käyttö väliaikaisesti kiellettiin luomutiloilta, nähtiin lehmillä selkeitä seleenin puutoksen oireita. Maidon matala seleenitaso osoitti myös ruokinnan niukkuuden. Nyt luomurehuissa ja luomutilojen kivennäisissä on tarjolla vaihtoehtoja, joilla seleenin saanti varmasti turvataan ilman erillisiä seleenivalmisteita.

Luomu-Maitureiden seleenistä puolet on orgaanisessa muodossa. E-vitamiinin määrä on myös korortettu, koska E-vitamiinilla ja seleenillä on yhdysvaikutus elimistössä. Seleenin korkein sallittu määrä ruokinnassa on 0,5 ppm kuiva-ainekilossa. Koska luomunurmien seleenitaso on käytännössä olematon, voi tuo 0,5 ppm täyttyä kokonaisuudessaan täydennysrehuista. Luomussa myös väkirehuprosentti jää pienemmäksi kuin tavanomaisessa tuotannossa, siksi täydennysrehujen pitoisuus voi olla korkeampi.

Täysrehuruokinnalla Luomu-Maituri 18:ta saa riittävän määrän seleeniä, joten lisäksi ei tarvita seleenipitoisia kivennäisiä. Kun täysrehua annetaan vain pieni määrä lisärehuna, tulee lisäkivennäistä luonnollisesti antaa.

Oman luomuviljan ja Luomu-Maituri 25-puolitiivisteen oheen vaihtoehtona on useita seleenirikkaita kivennäisrehuja, joissa puolet seleenistä on orgaanisessa muodossa. Rakeisista kivennäisistä Tunnu-Melli ja Seleeni-Melli ovat sopivia tuotteita. Täyskivennäisistä tehokas Umpi-Melli TMR sekä Seleeni-E-Melli TMR varmistavat seleenin saannin.