Yara® -lannoitteet

Valikoimaamme kuuluvat laadukkaat Yara® -lannoitteet. Lannoituksessa Yara Suomi tekee kehitystyötä suomalaisen viljelijän tarpeita palvellakseen. Tuoteratkaisujen takaa löydät viljelykasveille räätälöidyt, ravinnekoostumukselta myös ympäristösitoumuksen ravinnerajat silmälläpitäen optimoidut tuotteet. 

Tällä sivulla voit tutustua Yaran erilaisiin lannoitteisiin: YaraMila® -lannoitteet, YaraBela® typpilannoitteet, YaraVita® -lehtilannoitteet ja YaraLiva -kastelulannoitteet.

YaraMila® lannoitteet

Suomessa valmistettujen YaraMila®-lannoitteiden laatu on Yaralle kunnia-asia. Tehtävänä on tarjota suomalaisen viljelijän käyttöön maailman parhaita lannoitteita. Hyvä lannoite kestää varastoinnin ja levityksen ja on turvallinen käyttää. YaraMila-lannoitteet säästävät aikaa.

Ympäristöstä huolehtiminen ja luonnon kunnioittaminen on tärkeää niin viljelijöille kuin Yarallekin, onhan yhteinen tehtävämme tuottaa ruokaa maailman kasvavalle väestölle. Tuotteiden hyvä laatu alkaa raaka-aineista. Valikoimme tuotteisiimme puhtaat, vastuullisesti tuotetut raaka-aineet, joista nykyaikaiset tehtaat Uudessakaupungissa ja Siilinjärvellä valmistavat monipuoliset ravinneratkaisut suomalaisille pelloille. 

Tehokkaiden pääravinteiden lisäksi jokainen YaraMila-lannoiterae sisältää aina rikkiä, booria ja seleeniä, koska niiden puute on yleinen pelloillamme. Orgaanisen seleenin lisääminen lannoitteiden kautta ruokaketjuumme on edullisin ja turvallisin keino taata suomalaisten riittävä seleeninsaanti kansanterveyden turvaamiseksi. 

Fosforin puute on yleistä Suomessa

Yara Megalab -kasvianalyysitulosten mukaan puolet ohrista kärsi fosforin puutteesta kasvukauden alussa ja kevätvehnistä kolmannes. Fosfori on kasvin energian lähde ja siksi sen puute vaikuttaa heti kasvuun ja kehitysrytmiin. Kuvassa näkyy, että ilman fosforilannoitusta kasvusto on heikompi ja vihreämpi. Fosforin käyttömäärä on suurella osalla Suomen pelloista liian pieni kasvin tarpeeseen nähden, jolloin sato alenee ja pellot köyhtyvät.

Uudet koetulokset osoittavat, että fosforilannoitus kannattaa. Oikeaa YaraMila-lannoittetta valittaessa tulee fosforitarve huomioida viljavuuden mukaan. Yhtä tärkeää on myös käyttää satotasokorjauksia hyville satotasoille. Tilan lannoitevalikoimaa voi selkeyttää hyödyntämällä fosforin viiden vuoden tasausmahdollisuutta.

YaraMila-lannoitevalikoima on suunniteltu erityisesti helpottamaan oikean fosforilannoituksen käyttöä. Tuotteiden fosforimäärät on porrastettu niin, että eri viljavuusluokkiin ja eri satotasoille löytyy oikea tuote.

“Mila” tulee muinaisnorjasta ja se tarkoittaa menestystä.

Fosfori on kasvin energian lähde:

  • Nopeuttaa kasvin kehitystä keväällä
  • Parantaa juurten kehitystä
  • Tehostaa veden ja muiden ravinteiden ottoa
  • Parantaa satoa (jyvälukumäärä ja jyväkoko)
  • Nopeuttaa tuleentumista

“Bela” tulee muinaisnorjasta ja se tarkoittaa hedelmällisyyttä.

YaraBela® typpilannoitteet

Yaran kaikki lannoitteet on tarkasti tutkittu. YaraBela®-tuoteperheen lannoitteet on helposti levitettäviä ja turvallisia käyttää sekä varastoida. Niiden typpi ei haihdu pintalevityksessä, vaan tulee tehokkaasti kasvien käyttöön.

Kaikki Yara Suomen typpilannoitteet sisältävät sekä ammonium- että nitraattityppeä.

Ammoniumnitraattipohjaiset typpilannoitteet turvaavat kasvin tasapainoisen typen saannin. Nitraattityppi on nopeasti kasvin käytettävissä heti levityksestä alkaen, sillä se ei pidäty maahiukkasiin. Ammoniumtyppi puolestaan pidättyy löyhästi maahiukkasiin. Se tulee kasvin käyttöön pienellä viiveellä ja on käytettävissä pidempään, eikä ole altis huuhtoutumiselle. YaraBela-sarjassa on ratkaisu kaikkiin tilan typpitarpeisiin. 

”Vita” on muinaisnorjaa ja tarkoittaa tietoa.

YaraVita® lehtilannoitteet

YaraVita® -lehtilannoitteet ovat hyvin liukenevia ja tehokkaita ehkäisemään tai korjaamaan ravinnepuutoksia

YaraVita-lannoitteet sisältävät ravinteiden lisäksi liukenevuutta parantavia aineita, kostutusainetta ja kiinnitettä, ja niiden laatu on muuttumaton. 

YaraVita-lehtilannoitteet imeytyvät nopeasti kasvin lehtiin ja vaikuttavat pitkäaikaisesti. 

YaraVita-lehtilannoitteet ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia täydennyslannoitteita. Ne sopivat hyvin tankkiseoksiin sekoittetuna keskenään ja/tai kasvinsuojeluaineiden kanssa. Tutustu Tankmix-tankkiseospalveluun, jonka avulla voit selvittää lehtilannoitteiden soveltuvuuden tankkiseoksiin eri kasvinsuojeluaineiden kanssa. YaraVita-tuoteperheeseen kuuluu lannoitteita yksittäisten ravinnepuutosten korjaamiseen ja ravinneseoksia, jotka ovat räätälöity tehostamaan sadonmuodostusta eri kasveilla. Osa lehtilannoiteista soveltuu myös luonnonmuokaiseen viljelyyn. Oikea ravinteiden käyttö, oikeaan aikaan, oikealla määrällä varmistaa laadukkaan sadon. 

“Liva” on muinaisnorjaa ja se tarkoittaa elämää.

YaraLiva -kastelulannoitteet

Korkean sadon lisäksi YaraLiva®-kalsiumnitraattilannoitteilla tavoitellaan huippulaatua. Tämä tuo parhaan taloudellisen tuloksen viljelijälle.

YaraLiva-tuoteperheen nitraattityppi on parhaimmillaan juuri lisälannoituksissa, jolloin tarvitaan nopeaa lannoitusvaikutusta. Nitraattityppi edistää ammoniumtyppeä paremmin kalsiumin, kaliumin ja magnesiumin ottoa. YaraLiva-lannoitteiden kalsium on kokonaan vesiliukoista, ja siksi se on helposti kasvin käytettävissä. Kalsium on soluseinän rakennusaine ja parantaa solukon kestävyyttä viljelyssä ja varastossa. YaraLiva-lannoitteiden avulla sadosta tulee suurempi, värikkäämpi, raikkaampi ja ravinteikkaampi.