Möhöjuuri ("Plasmodiophora brassicae") on öljykasvien vaarallisimpia taudinaiheuttajia. Se säilyy maassa jopa 10 vuotta ja on torjuttavissa vain riittävän pitkällä viljelykierrolla, maan vesitaloudesta ja kalkituksesta huolehtimalla sekä ristikukkaisten rikkakasvien torjunnalla.

Möhöjuuri aiheuttaa öljykasvien juuristoon epämuodostumia, jotka katkaisevat veden ja ravinteiden virtauksen versoon. Ennen kukintaa iskenyt möhöjuuri estää siemensadon muodostumisen täysin kasvien lakastuessa ennen litujen täyttymistä. Pellolla taudin leviäminen erottuu alueina, joilla kasvit ovat matalakasvuisia ja ennenaikaisesti lakastuneita.

Möhöjuuren torjunnassa tärkeintä on riittävän pitkä viljelykierto, jossa öljy- tai kaalikasveja viljellään korkeintaan joka viides vuosi. Myös ristikukkaisten rikkakasvien, kuten lutukan ja peltotaskuruohon torjunta viljelykierrossa on tärkeää, sillä ne toimivat möhöjuuren isäntäkasveina. Öljykasveilla ristikukkaisrikkakasveja voidaan torjua vain Clearfield- järjestelmän torjunta-aineita kestävillä lajikkeilla. Pellon kalkitseminen ja liiallisen märkyyden poisto salaojituksella vähentävät tautiriskiä. Huomionarvoista on, että möhöjuuri voi levitä myös maanmuokkauskoneiden välityksellä.

Leviämistapa

Maa