Fusarium -suvun ("Fusarium ssp.") punahomeet esiintyvät useimmiten leipäviljoilla ja ohralla. Oireet tulevat esiin tähkässä, jonka jyviin ilmestyy muusta jyvästä erottuva alue. Tähän aleeseen kasvaa tuleentumisen aikana punertavaa homekasvustoa.

Punahomeiden sisältämät hometoksiinit, kuten zearaleoni, deoksinivalenoli (DON) ja fumonisiinit ovat vaarallisia myrkkyjä, joiden korkeat pitoisuudet voivat tehdä sadosta käyttökelvottoman. Punahomeita voi torjua puhtaalla kylvösiemenellä, peittauksella ja kasvinvuorotuksella. Tautiaineiden tehoaineista metkonatsolilla ja protiokonatsolilla on tehoa punahomeeseen.

Leviämistapa

Maa