Vähemmän nurmen maaperän tiivistymistä

Maan tiivistyminen on yksi maatalouden suurimpia ongelmia nykyään. Tärkeimpiä syitä siihen ovat raskaat maatalouskoneet, intensiivinen viljely, rajoitettu viljelykierto, runsas laiduntaminen ja huono maanhoito. Tiivistymistä pahentaa orgaanisen aineksen alhainen pitoisuus ja maan muokkaaminen märissä olosuhteissa. Jäljempänä on joitain vinkkejä maaperän tiivistymisen välttämiseksi.

Mitä maan tiivistyminen on? Maaperässä luonnostaan esiintyviä huokosia käytetään veden ja hapen vaihtoon ja kuljettamiseen maaperän läpi. Tämä toiminto on elintärkeä kasvien juurivyöhykkeelle. Maaperän tiivistyminen pienentää huokosten tilavuutta, jolloin vähemmän vettä ja ravinteita voi varastoitua maaperään. Tällä on negatiivinen vaikutus heinän kasvuun. Maan tiivistymisen ja heinän kasvun ja sadon pienenemisen välillä on vahva yhteys.

Maan tiivistymistä on vaikea korjata

Maan tiivistymistä on vaikea korjata, joten ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito. Maan tiivistymisen vaikutusten lieventämiseksi tarvitaan usein syvämuokkausta, mutta sillä on vaikutuksensa maan luonnolliseen rakenteeseen. Parasta onkin estää tiivistyminen, ettei jouduta ratkaisemaan sen aiheuttamia ongelmia jälkeenpäin.

Tämä voidaan tehdä muokkaamalla maata aina kuivissa olosuhteissa. Se ei kuitenkaan ole aina mahdollista, joten on tärkeää harkita huolellisesti, mitä koneita käytetään. Ajokertojen rajoittaminen ja työvaiheiden yhdistäminen – esim. paalaus ja käärintä – pienentää riskiä maan tiivistymisestä. Juuri käärittyjen paalien siirtäminen mahdollisimman paljon suoraan käärintäpöydältä pientareelle vähentää peltoa rasittavaa raskaiden koneiden, kuten paalivaunujen, kurottajien tai kuormaajien, käyttöä paaleja pellolta kerättäessä.

Maan tiivistymisen estäminen

Peltoajojen vaikutusta maaperään voi pienentää minimoimalla yhdistelmän paino ja alentamalla mahdollisuuksien mukaan rengaspainetta. Kevyt kone yhdistettynä tehtävään työhön parhaiten soveltuvaan perässä vedettävään laitteeseen on ihanteellinentilanne. Perusperiaate on yhdistelmä, jolla on pienin mahdollinen paino.

Kevyiden koneyhdistelmien rengaspainetta voidaan alentaa entisestään pellolle saavuttaessa. Katso tietoa rengasvalmistajan painetaulukosta. Renkaan lisäakseli mahdollistaa sen, että rengaspainetta voidaan alentaa vielä lisää. Optimaalinen rengaspaine on mieluiten alle 1 baarin, jolloin maaperään kohdistuva paine per cm2 ei kasva paalikammion täyttyessä tai kun paali on käärintäpöydällä. Painon kasvaessa renkaan maahan koskettava pinta levenee ja jakaa painon suuremmalle alueelle. Tämä minimoi nurmen vahingoittumisen.

 

Lähteet:

  • Hamza, M., & Anderson, W. (2005). Soil compaction in cropping systems. A review of the nature, causes and possible solutions.
  • Akker, J. v., Vries, F. d., Vermeulen, G., Hack-ten Broeke, M., & Schouten, T. (2012). Mapping the risk of subsoil compaction in rural areas. Wageningen: Wageningen UR