Paalit tuovat ruokintaan joustavuutta

Rehun paalaus tuo joustavuutta ruokintasuunnitelmaan. Eläimet saavat koko vuoden tasalaatuisempaa rehua, ja samalla rehu- ja laatuhävikki on minimoitu.

Yli ajamalla tiivistettävät kasat ja säilörehun aumaaminen ovat yleisiä säilörehun varastointimenetelmiä. Lado useita niittokertoja kerroksiksi tai aumaan ja peitä muovilla, sen jälkeen maalla tai renkailla, niin sinulla on karjallesi rehua koko ruokintakaudeksi. Säilörehu on peitettävä hyvin, tilaa hyödyntäen, tiivistettävä ja varmistettava ilmatiiviys. Heinän ihanteellinen kuiva-ainepitoisuus kasaan tai aumaan säilömistä varten on 35–45 %, ei kuitenkaan yli 45 %, jotta kasan yli ajaminen mahdollistaisi riittävän tiivistymisen[1].

Paalauksella rehun annostelu on täydellisesti hallinnassa ja rehu tasaisesti korkealaatuista. Jokainen paali on pieni rehuvarasto, jonka sisältö on tarjolla tuoreena aina avattaessa. Heinän suora paalaus paalain-käärinyhdistelmällä antaa tulokseksi korkealaatuista rehua ja hävikiltä vältytään. Lisäksi paalaus soveltuu monenlaisille kuiva-ainepitoisuuksille.

Tasaiset rehuarvot sekoittamalla

Paalien rehuarvo voi vaihdella aumarehun tapaan. Toisin kuin aumarehulla, pienemmän rehuarvon paaleja voidaan kuitenkin sekoittaa suuremman rehuarvon paaleihin, jolloin rehuannosten koostumuksen hallinta on parempi ja annosten oikeat kuiva-ainepitoisuudet ja rehuarvot voidaan säilyttää.

Paalit vaativat vähemmän työvoimaa

Aumasäilörehun valmistaminen voi olla kallista siihen tarvittavan siilorakenteiden, koneiden ja työvoimatarpeen vuoksi. KUHN-paalain-käärinyhdistelmillä rehu kerätään ja säilytetään yhdellä kertaa, ja pihalla tarvitaan vain kova ja tasainen alusta paalien säilyttämistä varten.

Paalit ovat helppokäyttöisiä

Paaleja on helppo käsitellä, kuljettaa ja varastoida. Vaurioiden estämisen ja optimaalisen varastoinnin osalta on toki kuitenkin suosituksia. Kun karja on ruokittava, valitaan vain haluttu paali ja avataan se terävällä veitsellä tai erityisellä paalileikkurilla. Muovikalvolla sidotun paalin avaaminen käy hetkessä ilman hävikkiä.

 

[1] Trouw Nutrition, ‘The most important tips for a good silage clamp’ < https://www.trouwnutrition.nl/News/de-belangrijkste-tips-voor-een-goede-graskuil/1553492 >