Järkevällä käärinnällä säästät kuluissa

Jokainen paalin ympärille kääritty muovikalvokerros maksaa rahaa. Muovikalvon järkevä käyttö sidontaan ja käärintään tuo merkittäviä säästöjä. Muovisidonnalla on lisäksi useita etuja.

Vakiokäytäntönä on usein käyttää kuutta muovikerrosta, joilla paali saadaan riittävän tiiviiksi ja suojatuksi. Tarvittavien muovikerrosten lopulliseen määrään on kuitenkin monia vaikuttavia tekijöitä. Ohje on: mitä kuivempi sato, sitä enemmän kerroksia. Jos sato on märkä, silloin on luultavasti hyvä käyttää vähemmän kerroksia. Kosteuden lisäksi aiottu säilytysaika on tärkeä tekijä. Sääntönä on, että mitä enemmän muovikerroksia, sitä parempi happisulku, hapelta vie enemmän aikaa saavuttaa paalissa oleva rehu.  Katso suosituksemme alla olevasta taulukosta[1]:

Hyvä muovikalvo minimoi ilmanläpäisevyyden

Kaikissa tapauksissa korkealaatuinen muovikalvo on paalin hyvän säilymisen kannalta ensiarvoisen tärkeä. Muovikalvo ei ole koskaan 100 %:sti ilmatiivis, mutta hyvälle kalvolle on ominaista minimaalinen ilmanläpäisevyys. Heikompilaatuisen kalvon käyttö vaikuttaa sadon prosessoitumiseen paalain-käärinyhdistelmässä, ja se vaikuttaa myös rehun laatuun kokonaisvaltaisesti. Halvempi kalvo kasvattaa myös rehuhävikkiriskiä, sillä ilma voi tunkeutua paaleihin lyhyemmässä ajassa, minkä kompensoimiseksi käärimisessä on käytettävä enemmän kerroksia.

Alhaiset kustannukset samaa muovikalvoa käyttämällä

Verkkosidonta on ollut paaleille vakiokäytäntönä jo vuosia. Muovisidonta on kuitenkin viime vuosina yleistynyt. Suosion kasvun myötä muovisidonnan edut ovat käyneet yhä selvemmiksi. Muovilla sidottu paali muun muassa pitää muotonsa paremmin, on happitiiviimpi ja helpompi avata. Lisäksi hävitettävänä on vain yksi jätemateriaali, josta on helppo päästä eroon. Kaikilla eduilla on kuitenkin hintansa. Verkkosidontaan verrattuna paalin sidonta muovikalvolla on jopa euron verran kalliimpaa[2]. Jos samaa kalvoa kuitenkin käytetään sekä sidontaan että käärimiseen – kuten muovia sidontaan käyttävillä KUHN-paalaimilla – tämä lisäkulu saadaan pienennettyä 0,5 euroon. Jos päätät siirtyä pois kuudesta vakiokerroksesta ja ottaa enemmän huomioon satomateriaalin ominaisuudet ja varastointiolosuhteet, voit käyttää viittä kerrosta. Tämä tarkoittaa sitä, että hinta on sama kuin verkkosidotulla paalilla, jossa on lisäksi vielä kuusi kerrosta muovia. Ja nuorella satomateriaalilla, jolla on riittävä sokeripitoisuus[3], voit jopa jättää yhden muovikerroksen pois! 

 

[1] KUHN-ohjeet käärintämuovin käytöstä (löytyvät myös muovirullan pakkauksesta)

[2] Grondig 4, 2017: Film binding slowly gaining ground

[3] Veehouderij Techniek, May 2015: Film or net binding