Rikkatorjuntakoe vehnällä: Broadway Star 2018

Broadway Star sai rekisteröinnin syksyllä. Broadway Star on erittäin tehokas heinämäisten ja leveälehtisten rikkakasvien torjuja vehnälle ja rukiille. Tuote on loistanut Hauhon kokeissa jo parina vuotena.

Rikkatorjunnan vaikutus satotasoon vehnällä.

Testasimme Hauholla 2018 rikkatorjunnan tehokkuutta kevätvehnällä. Broadway Star nosti satoa 32,4 % ja tuhannen jyvän painoa 9,4 % (kuva 1). Koe osoitti sen, että kuinka tärkeätä tehokas rikkatorjunta on.

Kokeessa testattiin eri valmisteiden tehoa heinämäisiin ja leveälehtisiin rikkoihin vehnällä kesällä 2018. Kokeeseen kylvettiin kauraa 6g /m2, jotta pystyimme tutkimaan tehoa hukkakauraan. Broadway, Broadway Star ja Atribut Super ruiskutettiin 29. toukokuuta rikkakasvien ollessa pieniä. Käyttömäärät olivat: Broadwaylla ja Broadway Starilla 0,15kg/ha + Dassoil-kiinnitettä 0,5l/ha ja Atribut Superilla 0,06 kg/ha Atributia, 0,15l/ha Sekatoria ja 0,05l/ha Farm-kiinnitettä. Kuvassa 2. esitellään tehoa.

Rikkatorjunnan teho käsittelemätön, Broadway Star ja Atribut Super. Kuvassa käsittelemätön ruutu.

Rikkatorjunnan teho käsittelemätön, Broadway Star ja Atribut Super. Kuvassa Broadway Starin ruutu.

Rikkatorjunnan teho käsittelemätön, Broadway Star ja Atribut Super. Kuvassa Attribut Superin ruutu.

Tulokset näytättivät torjuntatehoa rikkakasveilla seuraavasti: Broadway Starilla torjuntateho oli 97,2%, Broadwaylla 93,2% ja Attribut Superilla 80,3%. Broadwaylla ja Broadway Starilla oli melko samanlainen teho eri rikkaruohoja vastaan, mutta teho peippiin oli Broadway Starilla selkeästi parempi.

Broadway Starilla pystyy yhdellä ruiskutuksella torjumaan heinämäiset (mm. hukkakauran, luohon, kattaran juolavehnän) sekä kaikki tärkeimmät leveälehtiset rikkakasvit, myös syksyllä itäneet saunakukat. Broadway Starin teho ei ole riippuvainen lämpötiloista vaan tuotteella on erinomainen teho viileissä olosuhteissa. Syysviljapeltojen rikkakasvien torjuntaan tuote onkin varma valinta, sillä teho on erinomainen aikaisin keväällä ja teho syysviljojen tärkeimpiin rikkoihin on omaa luokkaansa. Toki Broadway Star on erinomainen vaihtoehto myös kevätvehnällä.