Mangaanipeittauskoe 2018

Hauhon koetilan kokeet vuodelta 2018 osoittavat, että mangaanipeittauksella voidaan saada huimia tuloksia: satotasoa nostettiin 800kg/ha.

Hivenpeittauksen vaikutus satoon.

Hivenpeittausta voi kokeilla esimerkiksi seuraavalla reseptillä: Bariton Super 1l/tonni siementä, vesi 1l / tonni siementä ja sopivaa YaraVita-sarjan hivenlehtilannoitetta 3l/tonni siementä.

Testasimme 2018 Hauholla (Hämeenlinnan paikkeilla) eri hivenlehtilannoitteiden sopivuutta ja satovaikutusta peittauksessa. Tutkimus oli kolmikerranteinen – eli perustuu hyvään dataan. Eri lehtilannoitteita testattiin Bariton Super-peittausaineen kanssa. Eniten satoa saatiin YaraVita Mantrac Pro:lla ja Starphos:lla, jotka nostivat satoa 11,8 % ja 10,7 % (kuva 1) pelkästään Bariton Super- peitattuun verrokkiin nähden. Ero oli tilastollisesti merkitsevä näillä käsittelyillä. Tämä ero ei johdu sattumasta. Myös YaraVita Mancozin antoi hyvän sadonlisän (kuva 1). Kaikissa käsittelyissä käytettiin Bariton Super-peittausainetta. Ylläpitoruiskutuksena kaikkia (myös kontrollia) koejäseniä käsiteltiin seuraavasti: rikkatorjunnassa käyettiin Tooler 0,05 kg/ha + Starane HL 0,25 l/ha ja tautikäsittely tehtiin Librax 0,5 l/ha + Comet Pro 0,3 l/ha seoksella. Lisäksi kirvoja torjuttiin (Decis Mega 0,1 l/ha).

Mitä tutkimus sisälsi käytännössä?

Kaikki käsittelyt (myös kontrolli-käsittely) peitattiin Bariton Superilla (100 ml/100 kg siementä). Hivenpeittaukseen käytettiin suosituksen mukaista annostusta: Mantrac Pro, Mancozin ja Starphos 300ml/100kg siementä ja 100ml vettä, Terios 150 ml/100kg siementä ja saman verran vettä, Norotec 200ml/ 100kg siementä ja vettä 100ml/ 100kg siementä. Myös kontrollikäsittelyssä käytettiin vettä saman verran, koska pelkällä jyvän kostutuksella nopeutetaan kasvuun lähtöä.

Koetilan mailla on korkea ph (ph korkea tai arveluttavan korkea). Korkea ph altistaa mangaanin puutoksille. Mangaanin taso on tyydyttävästä huononlaiseen. Maat ovat kivennäismaita, runsasmultaista hienoa hietaa.

Vinkkejä hivenpeittauksen onnistumiseen

Tilakokemukset hivenpeittauksesta osoittavat, että hivenpeittauksessa olisi hyvä olla kaksi suutinta. Esimerkiksi hivenpeittausta on tehty siten, että toisesta suuttimesta tulee Bariton Super-peittausaine 1 l/tonni siementä + vesi 1 l/tonni siementä sekä toisesta suuttimesta YaraVita Mantrac 3 l/tonni siementä. Toinen vaihtoehto on sekoittaa tuotteet, mutta tässä tapauksessa on huomioitava, että eri aineet alkavat lajittua noin 15 minuutin kuluttua. Eli tarvitaan jatkuvaa sekoitusta. Tämä todettiin koetilan kokeessa. Siemenen juoksevuuteen kylvökoneessa ei ole tarkkaa tietoa. Koetilalla kylvöt onnistuivat hyvin. Tiloilla on kuitenkin huomioitava se, että kauran juoksevuus on muita siemeniä huonompi, joten se vaatii tarkkuutta.

Hivenpeitattujen siementen on annettava olla vähintään yhden vuorokauden, mutta mielellään hieman pidempään, ennen kylvöjä. Älä kuitenkaan varastoi hivenpeitattua siementä pitkään, sillä se rupeaa hilseilemään liikuteltaessa jos siemeniä säilytetään kuukausia.