Kinvara - viljojen rikkakasvitorjunnan järeä uutuus

MCPA:n, fluroksipyyrin ja klopyralidin toisiaan täydentävä seos on pitkään ollut toimiva ratkaisu viljojen rikkakasvitorjunnassa. Yhdistelmällä saadaan laajaa tehoa viljojen yleisimpiin rikkakasveihin, mukaan lukien useat vaikeasti torjuttavat lajit. Uudella reseptillä on tutuista aineksista saatu aikaan entistä väkevämpi ja tehokkaampi kokonaisuus.

Kesällä 2017 rikkakasveja taimettui runsaasti kosteuden ansiosta. Kuvassa Kinvara -kokeen käsittelemätön koeruutu.

Kinvaran pieni annos 1,5 l/ha torjui rikkakasvit varsin tehokkaasti. Rikkakasveja taimettui kosteasta maasta käsittelyn jälkeenkin.

MCPA:n vahvuuksiin on perinteisesti luettu pelto-ohdake, valvatti, jauhosavikka, ristikukkaiset sekä peltokorte, johon muilla tehoaineilla ei juurikaan saada tehoa. Fluroksipyyrin vahvuutena ovat mm. vesiheinä, tattarit, peltomatara, pillikke ja peipit. Klopyralidi on syväjuuristen rikkakasvien erikoisaine, joka tuo seokseen pitkäkestoista tehoa ohdaketta ja valvattia sekä myös voikukkaa ja saunakukkaa vastaan.

Kinvarassa on erityisen hankaliin rikkakasveihin tehoavia fluroksipyyriä ja klopyralidia aikaisempaa enemmän suhteessa MCPA:han. Kaikki Kinvaran tehoaineet, erityisesti fluroksipyyri, toimivat myös rikkakasvien pienannosaineresistenssin muodostumisen ehkäisijöinä. Kinvaran käyttöajankohta on aiempaa laajempi, jopa kasvuasteelle 39, eli lippulehtivaiheeseen asti.

  MCPA g/ha Fluroksipyyri g/ha Klopyralidi g/ha
Kilpaileva tuote A. 2,0 l/ha 400 80 40
Kinvara 1,72 l/ha 401 86 48
    (+7,5%) (+20%)

Tyypillisillä käyttömäärillä ja MCPA:n määrän ollessa lähes sama, rikkakasvit saavat Kinvarasta huomattavasti kilpailevaa tuotetta isomman annoksen ongelmarikkoihin tehoavia fluroksipyyriä ja klopyralidia.