Bariton Super -peittauskoe ohralla

Peittausaine Bariton Super on ollut kokeissa Lantmännen Agron koetilalla Hauholla useita vuosia sekä ollut käytössä myös viljelyohjelmakokeiden peittausaineena.

Vasemmalla Bariton Super –peitattu ohra ja vieressä peittaamaton, tyvitautinen yksilö.

Bariton Super sisältää kolme tehoainetta, joista protiokonatsoli antaa muihin valmisteisiin verrattuna hyvää lisätehoa myös tyvitauteja vastaan. Valmisteella peitatun jyvän hyvä juoksevuus kylvökoneissa mahdollistaa vaivattoman käytön myös kauralla.

Viljojen peittausaine Bariton Super on ollut useamman vuoden kokeissa, joten valmisteesta on saatu hyviä kokemuksia erilaisilta kasvukausilta. Vuoden 2018 ohran peittauskokeessa verrattiin Bariton Superin normaalin käyttömäärän (100 ml/100 kg siementä) tehoa kasvitauteihin käsittelemättömään koejäseneen verrattuna. Kokeesta havainnoitiin sekä yleisimpiä lehtilaikkutauteja että tyvitauteja.

Tyvitauteja havainnoitiin kokeesta kaivamalla orasnäytteitä ruuduista ja lajittelemalla terveet ja tyvitautiset, joista laskettiin edelleen peittausaineiden teho tyvitauteja vastaan prosentteina. Käsittelemättömässä ruudussa tyvitautisia oraita oli 24,9 %. Peittaus Bariton Superilla vähensi merkitsevästi tyvitautisten oraiden osuutta ja valmisteen teho tyvitauteja vastaan oli jopa 91,8 %.

Ohran peittauskoe 2018, tyvitautisten yksilöiden määrä (%).

Kuivan ja kuuman kesän vuoksi kokeeseen ei kuitenkaan vuonna 2018 tullut juuri ollenkaan lehtilaikkutauteja, joten niiden osalta ei saatu tehoa peittauksella poikkeuksellisena vuotena. Vastaavassa koeasetelmassa vuonna 2017 lehtilaikkutaudit levisivät jo varhain kasvukaudella, ja ensimmäisen kerran näitä tauteja havainnoitiin jo kesäkuun kuudentena päivänä. Jo tällöin käsittelemättömissä koejäsenissä havaittiin mm. verkkolaikkua. Peitatut koejäsenet sen sijaan olivat säilyneet merkitsevästi terveempinä.

Bariton Super –valmiste ei viivästytä orastumista kuten vanhat markkinoilta poistuneet valmisteet toisinaan saattoivat hidastaa alkukehitystä. Myöskään Hauhon kokeessa ei havaittu, että peittaus olisi hidastanut orastumista kuivanakaan kesänä 2018, vaan sekä käsittelemätön että peitatut koejäsenet tulivat pintaan yhtäaikaisesti ja kasvu oli tasaista.

Bariton Superin kolme tehoainetta fludioksoniili, protiokonatsoli ja tebukonatsoli antavat laajan tehon yleisimpiä kasvitauteja vastaan. Valmiste tehoaa hyvin myös Fusarium -punahomeisiin ja lumihomeeseen. Bariton Superilla peitatun siemenen juoksevuus on erinomainen, mikä takaa siemenen hyvän juoksevuuden myös kauralla. Valmiste on hyväksytty kevät- ja syysvehnän, kevät- ja syysohran, kauran, rukiin ja ruisvehnän siementen peittaukseen.