Koetila

Lantmännen Agron koetilan tutkimus- ja koetoiminnan tavoitteena on tuottaa tietoa ja löytää tehokkaita ratkaisuja käytännön viljelyyn. Tieteellinen tutkimus- ja koetoiminta on vastuullinen panostus kotimaan elintarvikeketjussa.

Käytännön viljelyn kokemukset ja asiatuntijoiden osaaminen ovat perusta luotettavaan tietoon. Kotimaan olosuhteissa tehty tutkimus antaa parhaan näkemyksen lajikkeiden sopivuudesta ja viljelytekniikan onnistumisesta maamme olosuhteissa.

Tutkimus- ja koetoiminta sisältää lajike-, kasvinsuojeluaine- ja lannoituskokeet sekä viljelytekniset kokeet. Vuosittain koeruutuja on lähes 5000. Tilalla tehdään myös LUKE:n virallisia lajikekokeita. Kasvinsuojelukokeet eli rikkakasvi-, tauti-, peittaus-, tuholais- ja laontorjuntakokeet suoritetaan GEP-laatustandardin mukaisesti. Viljelyteknisiä kokeita ovat lannoituskokeet, nurmien seoskokeet, siementuotantokokeet ja tärkeimpänä viljelyohjelmakokeet.       

Viljelyohjelma

Viljelyohjelmakokeiden merkitys on kasvanut viimevuosina selvästi. Nämä painottuvat kevätviljoihin ja öljykasveihin. Nurmen viljelyohjelmien kehittäminen on myös aktiivista. Tavoitteena on optimoida tuotantopanosten käyttö, joka perustuu sadon loppukäyttöön ja pellon satopotentiaaliin. Tavoitteena on tuottaa viljelystä paras mahdollinen tulos. Viljelyohjelmaratkaisut perustuvat useampien vuosien havaintoihin. Suositukset testataan käytännössä jo ennen markkinoille tuloa, joka lisää viljelyvarmuutta ja vähentää riskejä.

Koulutus ja tiedottaminen

Koetoiminnan tuloksista tiedotetaan aktiivisesti.  Tieto uusista lajikkeista ja niiden ominaisuuksista tuotetaan myös viljaa käyttävälle teollisuudelle.  Koetilan tutkijat ovat mukana asiantuntijoina Vilja-alan yhteistyöryhmässä ja Kasvinsuojeluseurassa. Viljelyohjelmakokeiden tulokset kootaan vuosittain Lantmännen Agron Viljelyoppaaseen.

Yhteistyötä on aktiivista maatalousneuvonnan ja eri tutkimuslaitosten, kuten LUKE:n ja Helsingin yliopiston kanssa. Vuosittain koetilalla on harjoittelijoina 1 – 3 alan opiskelijaa tutkimustehtävissä tai maatilan töissä.

Kasvuasteseurannalla tuotetaan tietoa kasvukauden eri vaiheissa. Kasvuasteseurantaa varten havainnoidaan kasvustoja eri kasvuasteilla. Raportointi sisältää tehdyt toimenpiteet, kasvun edistymisen sekä sääolot; sademäärät ja lämpösummat.

Kumppanit

Kokeiden suunnittelussa tehdään yhteistyötä useiden alan toimijoiden kanssa. Kumppaniverkosto on laaja ja merkittävä, tällä hetkellä tiiviisti mukana ovat mm. Lantmännen SW Seed, Graminor, Saaten-Union, Grindstad, BASF, Bayer CropScienceAltia, Fazer, Viking Malt, Myllyn Paras, Yara, LUKENSL ja ProAgria.

Koetilan talousviljelyksillä on lisäysviljelyssä uusimpien lajikkeiden korkeimmat siemenluokat. Viljelyohjelmat ja uudet koneet pääsevät testiin käytännön mittakaavassa.

Siemenkeskus

Siemenkeskus kunnostaa ja pakkaa tärkeän osan Lantmännen Agron myymästä siemenestä. Siemensopimusviljelijät ovat tiiviissä yhteistyössä ja tärkeä kumppani tuotannon toteutuksessa.

Koetila Instagramissa

Koetilan tiedotteet

Tutustu Lantmännen Agro koetilan toimintaan

Katso lisää koetilan videoita Videogalleriasta »