Vältä kalsium-aineenvaihdunnan karikot siirtymäkaudella

Umpikauden ruokinnan tasapaino on avain onnistuneeseen lypsykauden alkuun. Poikimahalvauksen ennaltaehkäisemisessä ruokinnan kivennäistasapainolla on iso merkitys. 

Erityisesti kalsiumaineenvaihdunnassa tapahtuu suuri mullistus maidontuotannon alkaessa. Kalsiumaineenvaihduntaa tukevilla rehuvalmisteilla voi vähentää poikimahalvauksen riskiä, ja ongelmilta välttyminen näkyy positiivisesti sekä maitotankissa että taloudellisessa tuloksessa.

HyPo-kivennäiset aktivoivat kalsiumaineenvaihduntaa

HyPo-kivennäiset eli Umpi-Melli Hypo ja Tunnu-Melli HyPo muokkaavat umpikaudella elimistön anioni-kationitasapainoa. Anionit ovat negatiivisesti varautuneita ioneja ja kationit positiivisesti varautuneita ioneja. Käytännössä anioni-kationitasapainon muokkaaminen tapahtuu rajoittamalla kaliumin saantia säilörehusta ja korvaamalla kivennäisrehussa oksidimuotoisia kivennäisiä sulfaateilla.

Anioni-kationitasapainon muokkaaminen laskee elimistön pH-tasoa ja saa aikaan lisäkilpirauhasen parathormonituotannon aktivoitumisen. Parathormonituotannon aktivoituminen lisää kalsiumin purkautumista luustosta, tehostaa kalsiumin imeytymistä ruuansulatuskanavasta ja vähentää kalsiumin erittymistä virtsan kautta ulos elimistöstä. 

Kalsiumaineenvaihdunta tehostuu jo ennen poikimista ja lehmä on valmiimpi maidontuotannon alkamisen aiheuttamaan suureen muutokseen kalsiumin tarpeen noustessa moninkertaiseksi. HyPo-kivennäisten koostumus on tarkoin suunniteltu suomalaiseen ruokintaan siten, että niitä voi käyttää koko umpikauden.

Kalsiumin saannin rajoittaminen

Perinteinen tapa vaikuttaa parathormonituotantoon ja poikivan lehmän kalsiumaineenvaihduntaan on kalsiumin saannin rajoittaminen umpikaudella. Käytännössä riittävän matalaa ruokinnan kalsiumtasoa on kuitenkin vaikea saavuttaa. X-Zelit on zeoliittipohjainen täydennysrehu, joka sitoo rehujen sisältämää kalsiumia. 

X-Zelitin teho poikimahalvauksen ennaltaehkäisemiseen pohjautuu kalsiumaineenvaihdunnan ja parathormonituotannon aktivoitumiseen hyväksikäytettävän kalsiumin määrän vähentämisen kautta. Tuotetta suositellaan käytettäväksi kaksi viikkoa ennen poikimista ja sitä voi käyttää perinteisten umpikivennäisten rinnalla tai tehostamaan HyPo-kivennäisten vaikutusta. 

Lisäkalsium poikineelle

Erityisesti vanhemmat lehmät ovat alttiita poikimahalvaukselle. Iän myötä suolistossa olevien kalsiumreseptoreiden määrä vähenee, mikä heikentää kalsiumin imeytymistä. Myös luuston vaste parathormonituotannolle heikkenee. 

Poikimisen yhteydessä voi antaa lisäkalsiumia boluksena tai pastana useamman kerran poikineille ja erityisesti niille lehmille, joilla on ollut aiemmin poikimahalvauksia. Suun kautta annettava lisäkalsium on tehokas, kun se annettaan ajoissa ja riittävällä annostuksella. 

Kun kalsiumpitoisuus ruuansulatuskanavassa nousee suuren kerta-annoksen seurauksena, siirtyy kalsiumia tehokkaasti epiteelisolujen välistä verenkiertoon pitoisuuserojen mukaisesti. Melli Kalsiumbolus ja Melli Kalsiumpasta sisältävät tehokkaasti veren kalsiumpitoisuutta kohottavaa kalsiumkloridia ja pitkäkestoisemman vaikutuksen antavaa kalsiumpropionaattia. 

Piilevä poikimahalvaus 

Piilevässä poikimahalvauksessa lehmällä ei ole näkyviä poikimahalvauksen oireita, mutta veren kalsiumtason lasku heikentää syöntiä, hidastaa ruuansulatuskanavan liikkeitä ja altistaa erilaisille tulehduksille. Piilevässä poikimahalvauksessa veren kalsiumtasot saattavat pysyä matalana jopa 10 päivää. Monet lypsykauden ongelmat saavat alkunsa poikima-ajan aineenvaihduntahäiriöistä. 

Onnistunut siirtymäkausi ja kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiltä välttyminen näkyy myös positiivisesti maitotankissa ja terveyttä ylläpitäviin täydennysrehuihin tehdyt taloudelliset panostukset tuottavat ongelmien vähentymisen myötä itsensä helposti takaisin.

Teksti: Satu Yrjänen