Maituri-robottirehut turvaavat kivennäisten riittävyyden

Robottirehun kivennäisillä on oma tärkeä osuutensa täydentäessään rehustusta. Maiturit sisältävät kivennäistäydennyksen lisäksi tärkeitä hivenaineita orgaanisessa muodossa.

Alkulypsykaudella korkeatuottoinen lypsylehmä on aina negatiivisessa energiataseessa, eikä syönti riitä kattamaan maidontuotannon nousun aiheuttamaa energiantarvetta. Energiataseen minimi ajoittuu usein toiselle laktaatioviikolle ja se pysyy negatiivisena jopa kolmen kuukauden ajan.

Mikäli kaikki rehustuksessa käytettävät kivennäiset annetaan osittaisappeen kautta, heijastuu tämä syönnin hidas kehittyminen energian lisäksi myös kivennäisten, hivenaineiden ja vitamiinien saantiin.

Appeen syönnin ja saannin vaihtelu

Kun navetan arjessa tapahtuu arjen rutiineista poikkeavia asioita, näkyy tämä helposti syönnissä. Laumaan tulevat uudet lehmät, sorkanhoitopäivät ja kiimat heijastuvat appeen syöntiin. Appeen valmistuksessa myös huolellisuus on tärkeää. 

Silpun pituus ja appeen kosteus ovat tärkeitä tekijöitä tavoiteltaessa tasalaatuista apetta ja vähennettäessä lajittumisen mahdollisuutta tavoiteltaessa jokaiselle lehmälle ruokintasuunnitelman mukaista rehuannosta. 

Robottirehu kivennäisrehun täydentäjänä

Robottirehun kivennäisillä on oma tärkeä osuutensa täydentäessään rehustusta. Kun kivennäisten saanti appeesta jää syönnin vaihteluista johtuen suunniteltua matalammaksi, täydentää robottirehu muodostuvaa vajetta. 

Korkeatuottoisen lehmän on vaikea myöhemmin kokonaan korvata alkulypsykauden aikana elimistön hupenevia kalsiumvarastoja, minkä seurauksena vanhemmat lehmät ovat alttiimpia poikimahalvaukselle.

Maituri-rehut sisältävät kivennäistäydennyksen lisäksi tärkeitä hivenaineita orgaanisessa muodossa. Orgaaniset hivenaineet imeytyvät tehokkaasti ja ovat paremmin elimistön hyväksikäytettävissä kuin epäorgaaniset hivenaineet. 

Seleeni ja E-vitamiini toimivat elimistössä tärkeinä antioksidantteina suojaten soluja hapettumisreaktioilta. E-vitamiinia ja seleeniä tarvitaan myös hyvän vastustusvastustuskyvyn ja utareterveyden ylläpitämiseen. Herumisvaiheessa hivenaineiden ja vitamiinien puute saattaa vaikuttaa negatiivisesti myös hedelmällisyyteen.

Robottirehun propyleeniglykoli on hyvä lisä korkeatuottoiselle lehmälle varsinkin alkulypsykauteen ja sooda tasapainottaa pötsin pH:ta tilanteissa, joissa appeen syönti heilahtelee.

Kohti kestäviä ja tuottavia lehmiä

Maitotuotos oli ProAgrian tuotosseurantatiloilla vuonna 2023 huipussaan neljännellä lypsykaudella. Turhan moni lehmä joudutaan poistamaan ennen parhaita tuotosvuosiaan keskimääräisen poistettujen lehmien poikimakerran ollessa 3,41. 

Poistojen suuri määrä nostaa myös kustannuksia, sillä hiehoja tarvitaan enemmän korvaamaan karjasta poistuvat lehmät. Suurin poistojen syy ensikoilla oli heikko hedelmällisyys 23,7 % osuudella. Vanhemmilla lehmillä utareterveys ja hedelmällisyys muodostivat yhdessä 39,8 % poistojen syistä.

Lehmän kestävyyteen voidaan vaikuttaa hyvän managementin lisäksi tasapainoisella ruokinnalla. Riittävä kivennäisten, hivenaineiden ja vitamiinien saanti sekä pötsiterveydestä huolehtiminen ovat osa tätä palapeliä luotaessa pohjaa kestäville lehmille kohti sadan tonnin elinikäistuotoksia.

Lue lisää Maitureista

Teksti: Satu Yrjänen