Vasikoiden vierihoito -käytännön tilakoe Somerolla

Vasikoiden vierihoidosta puhutaan yhä enemmän ja se nähdään sekä luonnonmukaisena että työtä säästävänä vaihtoehtona vasikoiden alkukasvatukseen. Siksi onkin todella hienoa, että somerolainen Eveliina Nummila tekee asiasta agrologiopintojen lopputyönä käytännönläheistä tutkimusta.

Somerolaisella Maitosilta Oy:n navetalla on lähdetty marraskuun alusta tekemään tilatason tutkimusta vierihoidon toimivuudesta robottilypsykarjatilalla.

Vierihoidon käytännöntoteutus

Eveliina Nummila tutkii agrologiopintojensa lopputyönä avomiehensä Vili Virtasen navetassa vasikoiden kasvuun, terveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä seikkoja, kun ne tavanomaisen 1–3 päivän sijaan viettävätkin kuukauden VIC- eli Very Important Cow -osastolla kestokuivikepohjalla.

- Vierihoitoryhmän vasikat saavat olla aluksi oman emänsä hoidossa ja emän siirtyessä kahden viikon kuluttua poikimisesta lypsyosastolle, jäävät vasikat muiden ”hoitotätien” seuraan vielä kahden viikon ajaksi. Tämän jälkeen vasikat viedään erilliselle vasikkaosastolle. Verrokkiryhmän vasikoilla noudatetaan samoja käytänteitä kuin ennenkin, jotta samanaikaisesti voidaan vertailla näitä kahta ryhmää keskenään, Eveliina kuvailee.

Molemmille ryhmille annetaan heti poikimisen jälkeen ternimaitoa, jotta senkään saannissa olevat ryhmien väliset erot eivät vaikuttaisi tuloksiin.

Kestokuivikepohjaisessa VIC-karsinassa mahtuu hyvin toteuttamaan kuukauden mittaisen kokeilujakson ja mahdollisesti siirtymään tulevaisuudessa vierihoitoon pysyvämminkin.

Hyvät olosuhteet kaikille vasikoille

Maitosilta Oy:n vasikkala on muun navetan tavoin valmistunut marraskuussa 2020. Tilassa on erittäin hyvä ilmanvaihto ja vasikat näyttävät todella reippailta ja hyväkuntoisilta. Kuivikkeen määrässä ei ole säästelty ja olkikuivitusta on käytetty runsaasti.

- Kylmimmillä keleillä ja muutenkin tarvittaessa laitamme vasikoille kyllä herkästi takit päälle, Eveliina kertoo.

Vasikkaterveys on uudessa navetassa jo valmiiksi erinomaisella tasolla ja siten vasikkamenetyksiä on todella vähän. Tilalla uskotaan silti jatkuvaan kehitykseen ja jos vierihoitokokeilu sujuu hyvin, on sitä mahdollista tulevaisuudessa jatkaa.

Kuvassa vasemmalla näkyy vasikkapiilon kulkuaukko, joka on toteutettu yksinkertaisesti metalliputkella. Kuivitus vasikkapiilossa on niin runsas ja ilma erittäin raikas, kuten koko muussa navetassakin. Kylmimmillä keleillä vasikoille puetaan tarvittaessa takit.

Ruokintastrategiana vasikka-ape

Maitosilta Oy:ssä on vasikat jo pidempään ruokittu vasikka-appeella ja se on tilalla osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Myös vierihoidossa olevilla vasikoilla on niille järjestetyssä vasikkapiilossa vasikka-apetta vapaasti tarjolla. Appeen koostumusta tosin muutettiin juuri ennen koejaksoa hieman, sillä Maitosilta Oy:n kaikki vasikat saavat nyt vasikka-apetta, jossa oman viljan ja rypsin sijaan on Vasikan Herkku TMR -rehua. Teollisen vasikkarehun etuna on hyvän maittavuuden lisäksi erittäin monipuolinen koostumus ja kypsennyksen ansiosta vasikka hyötyy korkeaenergisestä rehusta enemmän kuin kypsentämättömästä viljasta.

- Ensivaiheen havaintojen mukaan vasikat ovat pitäneet appeen uudesta koostumuksesta, Eveliina kommentoi tilan otettua Vasikan Herkku TMR -rehulla tehdyn vasikka-appeen ruokintaan.

Lantmännen Agro Kauppiaat yhteistyökumppanina

Eveliinan opinnäytetyön tilaajana toimii Lantmännen Agro Kauppiaat Oy ja kävimmekin 26.10.23 tutustumassa tilan tuotantoon yhdessä Salon Lantmännen Agron karjatilavastaavana aloittaneen Kaisa Reunasalon kanssa. Maitosilta Oy:n upea uusi navetta puolisyväkuivikeparsineen ja hyvinvoivine lehmineen oli kokonaisuudessaan ilo silmälle. Jäämme suurella mielenkiinnolla odottamaan Eveliinan koejaksolla tekemiä havaintoja ja palataan niihin myöhemmin!

Teksti: Kirsi Kause
Kuvat: Eveliina Nummila