Suomalaista voiteluöljytuotantoa jo 65 vuotta

Naantalissa toimii sarjassaan jo lähes harvinaisuus, suomalainen voiteluöljytehdas. Lantmännen Agron myynnissä olevat Mobil 1 -moottoriöljyt valmistetaan täällä vastuullisesti ja kustannustehokkaasti.

Mobil oil rakennutti tehtaan vuonna 1957 ja aloitti siellä voiteluöljyjen sekoitus- ja pakkaustoiminnan. Mobilin ja Exxonin fuusioitumisen jälkeen vuodesta 2000 asti tehdas on toiminut ExxonMobil-korporaation suomalaisena tytäryhtiönä.

Naantalin tehdas on osa ExxonMobilin globaalia voiteluöljyverkostoa. Erityisen läheistä yhteistyötä tehdään Euroopassa sijaitsevien viiden voiteluöljytehtaan kanssa. Yhtiön tavoitteena on valmistaa mahdollisimman suuri osa tuotteista lähellä loppuasiakasta. Suomen osalta tämä merkitsee sitä, että noin 90 % Suomen markkinoille myydyistä voiteluaineista on myös valmistettu Suomessa.

Naantalin tehtaalla valmistettavista tuotemerkeistä tunnetuimpia ovat Mobil 1 -moottoriöljyt. Näitä on valmistettu tehtaalla tuotemerkin lanseerauksesta lähtien. ExxonMobil on keskittänyt Mobil 1 -tuotteiden valmistuksen maailmanlaajuisesti vain muutamalle tehtaalle, ja esimerkiksi Euroopassa niitä valmistetaan Suomen lisäksi ainoastaan Ranskassa.


Toimitusvarmuus on ykkösprioriteetti

Kustannustehokkuuden lisäksi paikallinen voiteluöljytuotanto tarkoittaa asiakkaille huomattavasti parempaa toimitusvarmuutta. Mitä lähempänä asiakasta tuote valmistetaan, sitä nopeammin myös asiakkaan toiveisiin pystytään reagoimaan.

Mikäli tarvittavat raaka-aineet ovat saatavilla, pystytään asiakkaan tarpeisiin reagoimaan käytännössä paikallisesti 2-3 päivän sisällä, kun esimerkiksi Keski-Euroopasta tulevien tuotteiden toimitusaika Suomeen on vähintään 3-4 viikkoa.

Eurooppalainen verkosto hyödyttää myös asiakasta, sillä eri tehtaat tukevat toisiaan sekä raaka-aine- että tuotantokapasiteettihaasteiden aikana, ja näin tuotteita saadaan asiakkaille mahdollisista haasteista huolimatta.

Toimitusvarmuuden eteen tehdään myös jatkuvaa kehitystyötä. ExxonMobil-korporaatio kehittää jatkuvasti käytössään olevia työkaluja, joilla pyritään mm. ennakoimaan asiakkaiden tarpeita ja varmistamaan tehokas toimitusketju.


Uraauurtavaa työtä jätteen kierrätyksessä ja ympäristön suojelemisessa

ExxonMobilille myönnettiin maailman ensimmäisenä öljy-yhtiönä Zero Net Waste -sertifikaatti. Sertifikaatin saaminen edellyttää, että syntyvästä jätteestä vähintään 90 % pystytään hyödyntämään joko materiaalina tai energiana. Naantalin tehtaan osalta hyödynnettävän jätteen määrä on noin 97 %.

Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat muutenkin toimintaa Naantalin tehtaalla. Toimia kestävän kehityksen hyväksi ovat mm. tuotannossa syntyvän hukkaöljyn myyminen teräketjuöljyn raaka-aineeksi sekä puhtaan muovijäteen myyminen muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Loppusuoralla olevassa projektissa ollaan vielä ennen kesää ottamassa käyttöön vähintään 35 % kierrätysmateriaalia sisältävät 1 ja 4 L tyhjät purkit.

Naantalin tehdas kantaa vastuuta myös läheisen merialueen hyvinvoinnista. Teknisten ratkaisujen toimivuuden varmistamiseksi tehtaan hulevesien laatua seurataan säännöllisesti, jotta voidaan olla varmoja ympäristöluvassa asetettujen ehtojen täyttymisestä. ExxonMobil Finland myös tukee Lounais-Suomen Vesi- ja Ympäristöyhdistyksen tutkimus- ja kehitystoimintaa läheisellä merialueella.


ExxonMobil Naantalin tehtaan toiminta vireää edelleen

Naantalin voiteluöljytehdas perustettiin aikanaan sataman välittömään läheisyyteen laivatoimitusten mahdollistamiseksi. Laivayhteys on edelleen käytössä ja se, yhdessä hyvien tieyhteyksien kanssa on mahdollistanut tehtaan toiminnan jatkumisen ja kasvun nykyisiin mittoihinsa.

Keski-Euroopasta, pääosin ExxonMobilin omilta jalostamoilta laivakuljetuksina tulevien perusöljyjen lisäksi, Naantaliin saapuu raaka-aineita myös maanteitse. Pitkien kuljetusmatkojen takaa saapuvien raaka-aineiden lisäksi pakkausmateriaaleja pyritään hankkimaan mahdollisimman läheltä, paikallisilta toimijoilta.

Tehtaalla valmistetaan vuosittain noin 80 miljoonaa litraa voiteluöljyjä. Moottoriöljyjen lisäksi tehtaalla valmistetaan mm. hydrauliikkaöljyjä kuten Mobil Univis -ja Fluid-sarjan öljyjä, laivaöljyjä, sekä muita erilaisia voiteluaineita teollisuuden tarpeisiin.

Sekoitettavia tuoteformuloita on noin 80 ja niistä täytettäviä pakkauskokoja ovat 1L, 4L, 20L, 208L ja 1000L. Eri markkinoille suunnatut etikettivaihtoehdot huomioituna tehtaalla valmistetaan noin 300 erilaista valmistuoteartikkelia.

Kuvassa Naantalin tehtaan johtoryhmä, vasemmalta Jenni-Maria Jokinen, Sami Soisalo ja Tuomas Laaksonen

Lähde: ExxonMobil Finland Oy Ab