Maidon pitoisuuksiin satsaaminen on nyt entistä kannattavampaa

Maidon hinnasta suuri osa muodostuu valkuaisesta ja rasvasta. Ensi vuonna useimmat meijerit korottavat pitoisuuksista maksettavaa hintaa entisestään. Ruokinnan oikealla optimoinnilla voidaan kohottaa maidon rasvaa ja valkuaista sekä maitotiliä.  

Päivittäinen keskimaito ei vielä kerro, mikä on maidosta saatava tulo. Maidon pitoisuudet vaikuttavat maidon hintaan. Eurokorjattu maito, €KM® kertoo maitomäärän, joka on suhteutettu pitoisuuksien todelliseen taloudelliseen arvoon.

Maidon pitoisuuksien vaikutus maitotiliin

Jos rasvan arvo olisi 0,55 s/kymmenys ja valkuaisen arvo 0,7 s/kymmenys, saadaan sama maitotili jopa 5 kg/pv pienemmällä maitotuotoksella, kunhan pitoisuudet ovat korkeat (esimerkki tila A ja B).

Kun esimerkin tiloilla kummallakin on 1,2 milj. kg vuosituotos, hyötyy tila A lähes 80 000 € vuodessa parempien pitoisuuksien ansiosta.

Pitoisuuksia nostava ruokinta

Ruokinnan ohella maidon pitoisuuksiin vaikuttavat muun muassa eläinaines, lypsykauden vaihe, vuoden aika ja hellestressi.  

Väkirehumäärän lisääminen nostaa valkuaispitoisuutta, mutta voimakas väkirehuruokinta heikentää rehun hyväksikäyttöä ja alentaa yleensä rasvaa, ellei väkirehussa ole rasvaa kohottavia komponentteja kuten fraktioitua suojattua rasvaa.

 Säilörehun sulavuus vaikuttaa tuotokseen ja maidon koostumukseen. Pitkälle käynyt säilörehu alentaa sekä valkuais- että rasvapitoisuutta, virhekäyminen tehostaa negatiivista vaikutusta. Säilörehun korkea syönti-indeksi antaa perustan runsaalle tuotokselle ja hyville pitoisuuksille.

Rehurasvan laatu merkitsee

Suojattua fraktioitua rasvaa sisältävä rehu nostaa erityisesti maidon rasvapitoisuutta sekä energiakorjattua maitotuotosta. Maidon valkuaispitoisuus kohoaa myös verrattuna öljymäistä rasvaa sisältävään rehuun. Teho on todennettu useissa tutkimuksissa.  

Pitoisuusrehuilla selkeästi korkeampi tuotos

Tuotostutkan tiloista pitoisuusrehuja keskeytyksettä käyttäneitä tiloja 2020 syksystä ja 2021 syksyyn oli 119. Näiden tilojen EKM-tuotos oli 1,7 kg korkeampi kuin muita rehuja käyttäneillä tiloilla. Pitoisuuksien nousun lisäksi korkeampi maitomäärä nosti EKM-määrää.

 • EKM-määrässä havaittiin selvä ero, kun pitoisuusrehujen tuotoksia verrattiin muita rehuja syöttäneisiin tiloihin. Milja Ahonen, Lantmännen Agron tutkimusagronomi

10 tapaa nostaa maidon pitoisuuksia

 1. Valitse lypsäville parhaat karkearehut
 2. Varmista riittävä valkuaisen saanti ja oikea aminohappokoostumus
 3. Sopiva väkirehun määrä suhteessa säilörehun laatuun
 4. Valitse väkirehu, jossa on suojattuja fraktioituja rasvahappoja
 5. Vältä runsasta öljymäisen rasvan käyttöä (puristeet, öljyt)
 6. Estä hapanpötsi. Karkearehun kuitu ja puskurirehut avainasemassa
 7. Huolehdi tasapainoisesta kivennäisruokinnasta sekä umpi- että lypsykaudella, vähentää ongelmia.
 8. Poista syönnin esteet
 9. Pidä karkearehua/apetta aina vapaasti tarjolla. Työnnöt lähemmäksi.
 10. Puhdasta vettä aina tarjolla.

Teksti: Merja Holma