Lantmännen Agron yhteistyötila esittäytyy

Aloitamme tänä keväänä kertomaan pitkäaikaisen asiakkaamme – vieremäläisen Jokiniemen lypsykarjatilan – navetan kuulumisia sosiaalisen median kanavissamme. Yhteistyömme voimin tuomme esiin ruokintapulmiin räätälöityjä ruokintaratkaisujamme.

Tuotantoa on kehitetty pitkäjänteisesti

Jokiniemien tila sijaitsee Ylä-Savossa Vieremällä. Maatalousyhtymä on perhetila, jossa vanhempaa sukupolvea edustavat Esko ja Paula ja nuorempaa heidän poikansa Ville ja Juho Vidgren.

Eskon ja Paulan aloittaessa tilanpitoa 1989 oli navetassa 16 lehmää. Ensimmäinen laajennus parsinavettaan tehtiin vuonna 1996 jolloin lehmämäärä lisättiin 30. Myöhemmin parsinavettaa laajennettiin vielä 40 parsipaikkaan.

Uusi navetta ja siirtyminen automaattilypsyyn

Lypsyrobottipihatto rakennettiin 3+1 rivisenä 2007 ja aluksi nuorkarja oli saman katon alla. 2012 alkuvuodesta otettiin toinen robotti käyttöön ja lypsävien määrän lisäännyttyä nuorta karjaa siirrettiin vanhaan navettaan, kun niiden parsipaikkoja muutettiin lypsylehmien käyttöön. Lehmämäärää lisättiin samaa tahti kuin peltoala antoi myöten.

Mattoruokkijalla apetta ja robotilta täysrehua

Navetan ruokintajärjestelmänä on automaattinen mattoruokkijajärjestelmä kiinteällä apesekoittimella. Väkirehuina on rypsi sekä viljana ohra, saatavuudesta riippuen myös vehnää tai vähäisenä määränä kauraa. Ruokintaa täydennetään roboteilta täysrehulla. Tuotostaso karjalla on noin 11 000 maitokiloa ja hyvien pitoisuuksien ansiosta EKM on noin 12 000.

Peltotöissä urakoitsija apuna

Tilalla tehdään osa peltotöistä omalla kalustolla ja osa on ulkoistettu. Urakoisija tekee kylvöt, ruiskutukset, vähäiset kuivalannan ajot sekä puinti- ja kaivutyöt. Säilörehunkorjuu tehdään noukinvaunuilla urakoitsijan toimesta, kuten myös karhotus. Niitto ja siilotyöskentely tehdään itse. Tällä hetkellä peltoa on viljelyksessä n.200 ha. Pelloilla tuotetaan säilörehua ja rehuviljaa, säilörehun suhteen ollaan omavaraisia, mutta edelleen viljaa täytyy ostaa lisää.

Selkeä työnjako auttaa töiden organisoinnissa

Tilan töiden vastuualueet on jaettu kolmeen osaan pääpiirteissään siten, että Paulalla on päävastuu karjapuolesta, Juho kantaa suurimman vastuun hallinto- ja talouspuolesta ja Ville on pääosin konepuolen töissä. Esko on nykyisin enemmän taustavaikuttajan roolissa. Kesällä kiireapuna käytetään urakoitsijoiden lisäksi saatavuuden mukaan ulkopuolista työvoimaa.

Kuvassa: vasemmalta oikealle Tapani Vartiainen, Paula, Juho ja Ville Vidgren

Toimivat rehut ja hyvä palvelu pitkäaikaisen yhteistyön taustalla

Tilan asiakkuusvastaava Tapani Vartiainen on ollut tilan pitkäaikainen ja luotettu yhteistyökumppani jo vuodesta 2006 asti. Lyhyitä kokeiluja lukuunottamatta tila on käyttänyt Lantmännen Agron rehuja jo vajaan parinkymmenen vuoden ajan. Syy pitkäaikaiseen kumppanuuteen on ollut luottamus hyvään rehuun ja palveluun.
    – Ollaan aina saatu tarvittaessa Tapanilta ruokinta- ja tuotosongelmiin apua ja rehuhinnatkin ovat olleet kilpailukykyisiä. Kun rehujen tilaaminen on ollut helppoa ja toimitukset ovat sujuneet ajallaan, emme ole nähneet syytä rehufirman vaihtoon, kommentoivat Paula, Juho ja Ville hymyillen.

Ota seurantaan #jokiniementilankuulumisia ja kuulet millaisiin ongelmiin Vidgrenit ovat Tapanilta ja Lantmännen Agrolta apua saaneet!