Herkulliset Herkku-rehut kannattavaan ruokintaan

Maittavia Herkku-rehuja on nyt saatavilla tuttujen kasvatusrehujen lisäksi myös lypsylehmille. Väkirehujen maittavuudella voidaan vaikuttaa lehmien lypsyaktiivisuuteen sekä maitotuotokseen. Herkku- sarjasta löytyy monipuolinen valikoima eri valkuais- ja energiatason tuotteita jokaiselle tilalle karkearehujen laadun vaihdellessa.

Kotoisten rehujen oikea täydennys ja karkearehun tuotantokustannusten pienentäminen ovat kannattavan ruokinnan peruspilarit lypsykarjatilalla. Hyvän syöntikyvyn varmistaminen, varsinkin lypsykauden alussa, on oleellinen tekijä onnistumisessa.

Syöntiin panostaminen tuo tuloksia

Tilojen välillä voi olla suuriakin eroa maitotuotoksissa ja kannattavuudessa, vaikka rehut analyysien mukaan olisivatkin samankaltaisia. Asiaa tarkemmin tutkaillessa on tutkimuksissa osoitettu syöntimäärän olevan tärkein tuotoksen vaihtelua aiheuttava tekijä eri tilojen välillä. Erityisesti robottikarjoissa rehun maittavuudella on suuri vaikutus lypsyllä käynteihin sekä tilan tuotokseen. Maittavan väkirehun lisäksi syöntiin vaikuttavat navetan ruokintakäytännöt sekä olosuhteet.

Miten syönti saadaan maksimoitua?

Rehun saatavuus tulee olla turvattuna, ja riittävä ruokintatila varmistaa myös arempien lehmien pääsemisen ruokintapöydälle. Parhailla tiloilla rehua lykitään jopa muutaman tunnin välein lehmien eteen. Rehuannoksen tasalaatuisella koostumuksella ja appeen sopivalla kuiva-ainepitoisuudella kasvatetaan syöntiä, ehkäistään valikointia sekä turvataan ravintoaineiden saanti.

Rehun jakokertojen määrän lisäämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti syöntiin, kun tuoretta rehua on tarjolla. Karkearehussa runsaan satotason ja sulavuuden lisäksi on syytä panostaa myös säilönnälliseen laatuun.

Älä säästä väärästä paikasta

Kannattavuudesta puhuttaessa on hyvä huomioida, että lyhyen ajan säästöillä on pitkän ajan negatiiviset vaikutukset. Sen sijaan panostaminen siirtymäkauden lehmiin ja syönnin kehitykseen poikimisen jälkeen tuottaa tulosta. Maittavilla väkirehuilla voidaan vähentää alkulypsykauden energiavajausta, kun lehmät syövät hyvin. Syöntikyvyllä on pitkän ajan vaikutus lehmien terveyteen, tuotokseen, ja hedelmällisyyteen.

Väkirehun määrää voidaan pienentää, kun säilörehun sulavuus ja säilönnällinen laatu on hyvä. Tämä on paras tapa säästää ruokintakustannuksista, jos tilan nurmi on tuotettu edullisesti. Hyvälaatuinen nurmirehu ja oikea täydennysväkirehu pitävät tuotoksen ja pitoisuudet korkealla.

Maittavat Herkku-rehut nyt myös lypsylehmille

Herkku-sarjan kehitystä ohjaavana tekijänä on maittavuuden rinnalla tilan omien rehujen hyväksikäytön tehostaminen. Maittavia Herkku-rehuja on nyt saatavilla tuttujen kasvatusrehujen lisäksi myös lypsylehmille.

Monipuolisesta ja laajasta Herkku-tuotesarjasta löytyy kattavasti eri energia- ja valkuaistasoilla olevia tuotteita sisältäen tuotosta ja terveyttä tukevat peruskivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit. Sooda on tasapainottamassa pötsin pH:ta sekä biotiini tukemassa sorkkaterveyttä. Maittavuuden takaa tasalaatuinen raaka-ainekoostumus ja melassi.

Lypsylehmien Herkku-rehut sopivat erinomaisesti erillisruokintaan, apeseosta täydentämään sekä houkutusrehuiksi robotille. €KM-pitoisuusrehujen sarjaan kuuluva Herkku 22 E nostaa maidon rasvapitoisuutta. Kokonaisuutena on monipuolinen rehutuotesarja lypsylehmien sekä kasvavien nautojen tarpeisiin.

Ota yhteyttä asiakkuusvastaavaasi, hän auttaa sinua valitsemaan juuri sinun tilasi karkearehuja parhaiten täydentävät Herkku-rehut.

Teksti: Henna Julkunen