Tarkkaavaisuutta nurmen täydennyskylvöön

Nurmen täydennyskylvön tarpeeseen voi olla monia syitä, tänä keväänä niistä voi konkretisoitua useampi.

Olosuhteet nurmen perustamiselle eivät olleet viime kesänä ihanteelliset, ja talvi on tuonut mukanaan riskit lumihomeen ja jääpoltteen aiheuttamista talvituhoista. Täydennyskylvön tarvetta voi lisätä myös vanhemman nurmen seossuhteen muuttuminen alkuperäisestä.

Perustetun nurmen täydennys

Perustettua nurmea kannattaa täydentää keväällä samalla tai samantyyppisellä seoksella, jota käytti alkujaan ja jotka sopivat omalle viljelyvyöhykkeelle. Jos ongelmat ovat johtuneet kuivuudesta, täydentämiseen kannattaa valita kasveja, jotka sietävät parhaiten pitkäkestoista kuivuutta, kuten esimerkiksi Ruokonata Swaj.

Ruokonataa ei suositella kylvettäväksi kuitenkaan yli 15 % seoksen määrästä, sillä se valtaa alaa tehokkaasti, ja muutaman satovuoden jälkeen sen osuus saattaa olla kasvustossa paljon isompi. Ruokonadan maittavuus ruokinnassa ei ole parhaasta päästä.

Perustamisen jälkeinen vuosi

Hyviä seoksia perustamisen jälkeiseen vuoteen ovat Verraton timotei-nurminataseos kolmeen niittoon, Vahva timotei-nurminataseos kahteen niittoon, Tarmokas ruokonataseos tehostamaan kuivuuden kestävyyttä tai Maistuva englanninraiheinäseos parantamaan ruokinnallista maittavuutta.

Talvituhojen tarkkailussa aukot pellolla viittaavat lohkon heikompiin kohtiin, jotka saataisiin korjattua ojituksen korjaamisella tai kalkituksella. Pellon kunnostus ei välttämättä vaadi isoa panostusta, jolloin se ei ole kustannukseltaan suuri investointi, mutta hyödyt ovat sitäkin suuremmat.

Mikäli kasvusto on tasaisesti harva, viittaa se jonkin kasvilajin tai lajien vähenemiseen. Tässä tapauksessa on selvitettävä, mitä on hävinnyt ja miten aikanaan kylvetyn seoksen suhteet ovat muuttuneet sekä mitkä ovat muutosten vaikutukset kasvuston ruokinnalliseen laatuun.

Vanhan nurmen täydennys

Vanhemman nurmen täydennyskylvössä mahdollisen seossuhteen muuttumisen myötä on hyvä muistella, mitä seosta on käytetty sekä millä seoksilla tai lajeilla kasvustoa on vuosien saatossa täydennetty. On hyvä tiedostaa, että nadat lisääntyvät vanhassa nurmessa timotein kustannuksella ja apiloiden osuus saattaa vuosien saatossa pienentyä.

Jos vanhassa nurmessa on paljon nataa, sitä ei kannata enää seoksen mukana lisätä, vaan valita maittavampia vaihtoehtoja, kuten englanninraiheinä SW Birger. Toiselle satovuodelle voidaan vielä laittaa monivuotinen seos/kasvilaji, kolmannelle tai neljännelle kannattaa harkita kasvuston kunnon mukaan yksivuotisia kasvivaihtoehtoja.

Hyviä seoksia tai lajeja vanhemman nurmen paikkaamiseen ovat Taitava täydennyskylvöseos tai Nopsa pikanurmiseos. Myös puhdas italianraiheinä tai Westerwoldin raiheinä ovat mahdollisia.

Tutustu Lantmännen Agron lajikkeisiin tarkemmin: kauppa.lantmannenagro.fi/tuotekatalogi

LMAgro_Nurmisiementen seosvalikoima 2022.pdf

Teksti: Heikki Alastalo