Logmaster-tiedonkeruulaitteesta korvaamatonta hyötyä

Mårtensin luomuviljatilaa Loviisassa isännöivä Patrick Ståhls, tekee kaikki peltotyöt yhteistyössä naapuritilan kanssa. Logmaster-tiedonkeruujärjestelmä on helpottanut merkittävästi konetuntien tarkastelua sekä polttoaineenkulutuksen seurantaa, ja vuodenvaihteessa tilojen on helppo tasata tilit toteutuneiden tuntien ja työstettyjen hehtaarien mukaan.

Ståhlsille on yhteistyökumppanin kanssa ehtinyt karttua Logmasterista jo useamman vuoden kokemus, vaikka laite tulikin markkinoille vasta tämän vuoden keväällä 2022, sillä he saivat sen koekäyttöönsä jo vuoden 2018 kevättalvella.

Merkittävin hyöty Logmasterista on Patrickin mukaan ollut siinä, että siitä saatavien tietojen mukaan nähdä minuutilleen millä peltolohkoilla ollaan minäkin päivänä oltu.

  • Meidän on yhteistyötilan kanssa Logmasterin ansiosta todella helppo nähdä miten konetunnit ovat tilojen välillä jakautuneet. Ei saada kyllä millään riitaa niistä aikaiseksi, Patrick lisää naurahtaen.

Eikä hyödyt rajoitu pelkästään siihen. Tilalla tehdään jonkun verran urakointia ja laskutus käy sujuvasti, kun laitteen tallentamista tiedoista näkyy koska kohteessa ollaan oltu ja miten kauan. Tiedonkeruujärjestelmä tuottaa tietoa myös urakoinnin kannattavuudesta.

  • Laitteen seuratessa polttoaineenkulutusta pystyy selkeämmin arvioimaan sovitun urakan kannattavuutta, Patrick kertoo.

Lohkokirjanpitokin on helpottunut merkittävästi. Laitteen keräämä tieto tehdyistä peltotöistä siirtyy suoraan pilveen, josta tieto pystytään helposti hakemaan Wisu-ohjelmaa täytettäessä. Kaikki data on tulostettavissa myös PDF- ja EXCEL-tiedostoina, joten Mårtensin tilalla ovat paperit aina tulostamista vaille valmiina luomutarkastajaakin varten.

  • Aikaisemmin täytettiin lohkokirjanpito kalenterimerkintöjen perusteella, mutta nyt samat tiedot tallentuvat automaattisesti pilveen ilman, että niitä tarvitsisi sen enempää ajatella, kertoo Patrick Logmasterin käytännöllisyyteen tyytyväisenä.

Logmasterista on myös agronomista hyötyä. Laitteen jatkuvasti seuratessa polttoaineenkulutusta ja moottorikuormitusta, pystyy luvuista päättelemään tasaisissa kohdissa maalajien vaihtelua peltolohkon sisällä.

  • Jatkossa on tarkoitus verrata moottorikuormitusta ja puimurin satokartoitusta, jos sillä saataisiin tehtyä satokartoitusta lohkon sisällä olevaa vaihtelua ajatellen, Patrick suunnittelee.

Lisäksi omaa ajotapaa on helpompi sovittaa mahdollisimman taloudelliseksi. Logmaster onkin paljastanut jo suoraan hyödynnettävissä olevaa tietoa kannattavimmasta ajonopeudesta.

  • Olemme kokeilleet eri työvaiheissa erilaisia ajonopeuksia ja pyrkineet mahdollisimman hyvään tehokkuuteen. Esimerkiksi äestettäessä havaitsimme, että suurempi nopeus oli polttoaineen kulutuksen kannalta kannattavampaa hetkellisesti suuremmasta kulutuksesta huolimatta, Patrick summaa havaitsemaansa.

Selkeimmät hyödyt Patrick on kokenut saavansa juuri siksi, että tekee kaikki työt yhdessä naapuritilan kanssa sekä urakointilaskutuksen ja lohkokirjanpidon helpottumisen kautta. Logmasterista on kuitenkin jo nyt ollut myös vähän yllättävääkin hyötyä.

  • Polttoaineenkulutuksen seurannasta huomattiin, että niittomurskaimen terien vaihto maksoi itsensä takaisin jo 54 hehtaarin jälkeen polttoaineen pienemmän kulutuksen ansiosta. Havaitsimme myös, että ajonopeutta pystyttiin kasvattamaan yli hehtaarin verran tunnissa murskauslaadun siitä kärsimättä. Tästä saatiin selkeää tietoa siitä miten kannattavaa terien hyvästä kunnosta huolehtiminen on, summaa Patrick Logmasterin käytännönhyödyistä hymyillen.

Logmaster-tiedonkeruujärjestelmän lisäksi Mårtensin tilalla hyödynnetään muitakin älymaatalouden ratkaisuja. Trimble-automaattiohjauksen ansiosta auringontarkat ajolinjat vähentävät turhaa päällekkäin ajoa.

Kaiken kaikkiaan Patrickilla ei ole pahaa sanaa sanottavana Logmasterista. Asennus oli sujunut noin 1,5 tunnissa ja nyt kaikkiin traktoreihin on Logmaster asennettuna ja puimuriinkin laite on jo hankittu, mutta syyskiireiden takia sitä ei ole vielä ehditty laittaa paikalleen.

  • Tämä on todella helppo asentaa.

Alussa menee hieman aikaa, kun perustaa uuden tilin ja syöttää työkoneiden tiedot sinne, mutta itse laitteisto alkaa asennuksen jälkeen keräämään dataa täysin automaattisesti ja tietoja ehtii tarkastella pilvipalvelusta siinä vaiheessa, kun se omaan ajankäyttöön parhaiten sopii.

  • Asennuksen jälkeen en ole laitteita joutunut pitelemään. Siellä ne keräävät dataa automaattisesti hytin katteiden alla. Traktorin sijaintikin on koska vain tarkastettavissa tietokoneelta tai mobiilisovelluksella, mikä antaa samalla myös lisävarkaussuojaakin, toteaa Patrick huoltovapaasta Logmaster-laitteistosta.

Logmaster toimitetaan valmiina pakettina, jossa on laitteiston lisäksi asennuskaapelit ja merkkikohtaiset pistokkeet tai vaihtoehtoisesti CAN-piuhojen väliin asennettava kaikkiin merkkeihin sopivan CAN-lukija. Pakettiin kuuluu myös SIM-kortti ja pilvipalvelu ensimmäiseksi vuodeksi. Seuraavina vuosina pilvipalvelun kustannus on noin 125 €/vuosi alv 0.

Logmasterilla saadaan hyödyllistä dataa kaikenikäisistä traktoreista ja työkoneista. Laite tallentaa automaattisesti sekä töihin kuluneen ajan ja työtehokkuuden h/ha. Logmasteriin saa jälkikäteen merkittyä mitä työtä pellolla on ollut tekemässä ja siten eri työvaiheetkin jäävät muistiin. Lisäksi laitteella saadaan useimmista* CAN-väylällä varustetuista traktoreista myös moottoriin ja polttoaineenkulutukseen liittyvät tiedot. Laitteen asennuskin on helppoa ja tarvittaessa sen voi antaa halutessaan myös huoltoyrityksen tehtäväksi, ellei itse koe sähkötöitä yhtään omakseen.

*Cummins-moottoreista ei saada moottoritietoja

Helppo, edullinen ja todella hyödyllinen

Patrickin onkin ilmeisen helppo vastata viimeiseen kysymykseen. Voisitko Logmaster-vuosiesi jälkeen ajatella palaavasi vielä vanhaan ruutuvihkosysteemiin?

  • En voisi, kuittaa Patrick hetkeäkään epäröimättä.

Hän kehottaakin muita viljelijöitä rohkeasti kokeilemaan helppoa, edullista ja todella hyödyllistä Logmasteria – vaikka vain yhteen traktoriin aluksi.

Teksti: Kirsi Kause

Kuvat: Petteri Koskenniemi