Lantmännen Agro uudistaa lannoitevalikoimansa

Tarjolla oleva rakeisten peltolannoitteiden valikoimamme tulee uudistumaan merkittävästi tulevalle kautta. Raaka-aineiden heikko saatavuus, puutteellinen logistiikka sekä hintojen voimakas vaihtelu johtavat vääjäämättä kapeamman valikoiman tarjontaan tulevana lannoitevuotena. 

Keskittymällä rajattuun määrään tuotteita pystymme edes osittain vähentämään näiden tekijöiden aiheuttamaa hintaheiluntaa. Samalla uusi valikoima kuitenkin riittää varsin hyvin kattamaan kasvien lannoitustarpeet.

Lannoitteiden maailmanmarkkinat jatkavat korkealla tasolla

Kaupankäynti on jo käynnistynyt Euroopassa, ja ensimmäisiä hintaindikaatioita on jo saatu siitä, millä tasolla lähdetään liikkeelle. Usein typpituotteiden markkinassa referoidaan Saksan CAN-lannoitteen hintaa, irtotoimituksena, laivassa, joka nyt on eri tietolähteiden mukaan ollut tasolla 620-640 €/tn. Ensimmäisiä hinnankorotuksia on myös jo tullut. Tähän lisättäessä rikin hintalisää, logistiikan ja säkityksen kuluja, voi jo arvioida tulevan kauden avaushintojen tasoa. Ruotsissa lannoitekaupankäynti on myös alkanut meille tutun AXAN- 27-4S typpilannoitteen hintatason ollessa hieman 700€/tn päällä tilalle toimitettuna. Venäläisten lannoitteiden ollessa lähes tyystin pois Euroopan markkinoilta, on väistämätöntä että aiemmasta tarjontavetoisesta matalan hinnan kaudesta on tilanne vaihtunut toisinpäin markkinan ollessa selvästi kysyntävetoinen. Alitarjontatilanteessa uusia ratkaisuja ja kompromisseja joudutaan varmasti myös tekemään aiempaa enemmän niin saatavilla olevien lannoitelaatujen, kuin hintojenkin suhteen.

Myös fosforin että kalituotteiden hinnat jatkavat ennätyskorkeilla tasoilla. Huomattavaa kenties onkin, että NPK-lannoitteiden ja typpituotteiden suhteellinen hintaero on pienin pitkään aikaan nyt päättyneellä lannoitekaudella. Jatkossa hintaerot voivat olla muuta kuin mihin nyt olemme tottuneet.

Lannoitusratkaisut vuodelle 2023 – Katso vinkit taulukosta

Aiempaa kapeampi valikoima virtaviivaistaa lannoitesuunnittelua, joskin joitain kompromisseja voidaan joutua tekemään. Muuttamalla työtekniikkaa esimerkiksi kertalannoituksesta jaettuun lannoitukseen tai käyttämällä jopa sensori / vyöhykekarttatekniikkaa lannoituksen tarkennukseen saadaan tasapainoinen kasvinravitsemus helposti toteutettua.

Katso alla olevasta taulukosta tulevan kauden valikoima ja yksinkertainen ratkaisu millä tuotteilla korvaat tänä vuonna edellisvuoden lannoitteet!

blobid1.jpg

Miten rahoitus? Kiinnitä tonni hehtaarilta ja turvaat tulon.

Lannoitteen ja kauppaviljan hintasuhdetta on moneen kertaan aprikoitu talven aikana. Mikäli alun markkinanäkymistä arvioidaan lannoitteiden keskihinnan olevan esimerkiksi 750€/tn, on lannoituskustannus tällöin noin 2-2,5 -kertainen verrattuna pitkän aikavälin keskiarvoon, jolloin lannoitteiden keskihinta on ollut 300€/tn molemmin puolin.

Tämä tarkoittaisi tyypillisellä 400kg/ha lannoitemäärällä lannoitekulun kasvua aiemmasta 120€/ha tasoon 300€/ha. Lannoitekulu on siis kasvanut 180€/ha.

Viljakaupan termiininoteeraukset ovat syksylle 2022 tasossa 335-380€/tn ja syksylle 2023 ollaan tasossa 250-280€/tn riippuen ostajasta ja toimituspaikasta. Pitkällä aikaa viljan hinnat ovat liikkuneet 150€/tn kahden puolen – Joten nykyinen termiininoteeraus on siis jopa 200€/tn parempi kuin pitkän aikavälin keskiarvo.

Mikäli lannoitteen korkea hinta arveluttaa, tästä voi johtaa peukalosäännön; Kiinnittämällä tonnin-puolitoista viljaa hehtaaria kohden, takaat markkinahintojen muutoksesta riippumatta sen suuruisen tulojen kasvun, joka riittää kattamaan kohonneen lannoitekustannuksen. Muistutuksena kuitenkin – Kiinnitä aina vain se määrä viljaa jonka pystyt toimittamaan, sillä sopimus on sitova riippumatta markkinahintojen muutoksista.

Rahoitukseen meillä on tarjolla joustavat työkalut. Kysy näistä paikalliselta kauppiaaltasi – käyttämällä Viljelijän kausirahaa tai muita limiittiratkaisuja tai laatimalla AktiiviTermiini -sopimuksen, pystyt rahoittamaan panosostoja silloin kun tarvitset, edulliseen hintaan.

Teksti: Juho Urkko