Erilaisia näkökulmia Ilmasto & Luonto -ohjelmaan

Ilmasto & Luonto -ohjelmassa viljelijä sitoutuu tiettyihin erityisehtoihin, mutta ohjelmaan kuulumisesta on viljelijälle myös erityishyötyjä, koska koko tuotantoketju alkutuottajasta loppukäyttöön on Lantmännenin omissa käsissä.

Rukiin matka alkaa pellolta ja päättyy ruokapöytään eikä Lantmännenin lanseeraama Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisesti viljelty ruis tee tähän poikkeusta. Ainoa ero on, että jo ennestään kestävästi tuotettua ruista tuotetaan vielä laajemmin ympäristönäkökohdat huomioiden ja samalla myös viljelijälle kannattavammin.

Mutta mitä kaikkea ketjussa tapahtuu ja miten uusi, viime syksynä käynnistynyt Ilmasto & Luonto -ohjelma eri toimijoille näyttäytyy?

Viljayksikkö ohjelman käynnistäjänä

Viljayksikön myyntipäällikkö Päivi Auramo on ollut alusta asti mukana tuomassa Ilmasto & Luonto -ohjelmaa Suomeen. Kesti muutaman vuoden, että ohjelman ehdot saatiin neuvoteltua Suomeen sopiviksi ja tässä kohtaa viljelijäyhteistyöstä oli suurta apua. Päivi sanoo olevansa erityisen tyytyväinen siihen, että tuottajat ovat suhtautuneet niin positiivisesti Ilmasto & Luonto -ohjelmaan, eikä suunniteltu 1000 hehtaarin sopimusalatavoite tuottanut ongelmia.

   - Tilakohtaisesti sopimusalaa pyrittiin rajaamaan, jotta saataisiin otettua mahdollisimman monta tilaa jo tähän ensimmäiseen vuoteen mukaan, Päivi kertoo.

Menettely tasasi myös talvehtimisriskiä, joka valitettavasti tänä vuonna osoittautuikin erityisesti Etelä-Suomessa kaukaa viisaaksi ratkaisuksi. Haastavan talven jäljiltä monilta lohkoilta paljastuikin hyvin vaihtelevasti talvehtineita oraita. Tästä syystä Ilmasto & Luonto -sopimusviljelijöille on annettu mahdollisuus tarkentaa sopimusaloja 15.5. sen mukaan, miten oraat ovat talvesta selvinneet.

Sopimusviljelijöiden löytyminen

Ohjelmasta kerrottiin alkuvaiheessa Lantmännen Agro -kauppojen viljanostajille keväällä 2021 ja heidän mukanaan tilaisuudessa oli myös Harri Suonio Salon myymälästä. Harri kertoo kiinnostuneensa ohjelmasta heti siitä kuultuaan, ja hänen kauttaan on mukaan tullut useita tiloja. Pitkästä kokemuksesta ja yhteistyöstä tilojen kanssa oli varmasti hyötyä. Kuten Harri toteaa, oli tehtävä aika helppo, kun tiesi jo ennalta mitkä tilat ruista ovat viljelleet ja ketkä yleensä ovat ensimmäisten joukossa omaksumassa uutta. Myöhemmin Lantmännen järjesti Ilmasto ja Luonto-ohjelmasta tuottajille suunnatun webinaarin, jossa viljelijöille kerrottiin ohjelmasta viljelytoimenpiteiden ja ehtojen näkökulmasta.

   - Oli helppo löytää sopivia tiloja, kun on pitkään ollut alalla ja tuntee alueen tilat ja viljelijät, Harri Suonio toteaa.

Sopimustilojen auditoinnit

Päivi Auramo tulee yhdessä kollegojensa kanssa tekemään viljelysten auditointeja ensi kesänä. Niiden yhteydessä käydään viljelyalat läpi ja varmistetaan ehtojen täyttyminen.

   - Auditoinneilla viljelijöilläkin on hyvä mahdollisuus antaa ohjelman ehdoista palautetta, koska niitä on tarkoitus kehittää ajan kanssa ja kaikkia osapuolia huomioiden, Päivi kertoo.

Sopimusehdoissa on jo nyt tilakohtaisia vaihtoehtoja, jotta tilojen on helpompi löytää itselle parhaiten ja helpoiten sopivat, mutta silti ehtojen mukaiset ratkaisut.

Kaikkia osapuolia hyödyttävä ohjelma

Keskeistä ohjelmassa on, että viljelyä voidaan kehittää entistä kestävämpään suuntaan, kuitenkaan kannattavuutta unohtamatta. Tavoitteena on, että ohjelmasta hyötyisivät kaikki osapuolet ja toimenpiteiden kustannuksetkin huomioiden ohjelmaan sitoutuneen viljelijän tulos paranee. 

   - Kaikilla aloilla tarvitaan toimenpiteitä, tällä tuetaan ruuan kestävää tuotantoa ja tuotannon taloudellisuutta myös viljelijöiden näkökulmasta, Päivi summaa.

Ohjelmasta etu myös poikkeusolosuhteissa

Ilmasto & Luonto -sopimusviljely on erityisasemassa siksi, että kaikki sen piirissä tuotettu sato käytetään Lantmännenin omissa yrityksissä: Vaasanilla, Lantmännen Unibakessa ja Lantmännen Cerealissa. Tämä mahdollisti tänä keväänä myös poikkeuksellisen sopimushintojen uudelleentarkastelun, jonka seurauksena Ilmasto & Luonto -viljelijät saavat merkittävästi korkeamman hinnan sadostaan kuin mitä viime syksynä oli sovittu.

   - Viljelijät kokivat tämän myönteisenä. Koska he sitoutuivat ohjelman erityisehtoihin, on hienoa, että Lantmännen tulee hinnassa vastaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tämä todennäköisesti houkuttelee viljelijöitä pysymään ohjelmassa mukana jatkossakin, kommentoi Harri Suonio tehtyä päätöstä.

Teksti: Kirsi Kause