Hukkalämpö hyötykäyttöön rehutehtailla

Kouvolan ja Ylivieskan rehutehtailla aloitetaan investointi hukkalämmön talteen ottamiseksi. Investointi vähentää tuotannon hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Lantmännen Agron rehutehtailla Ylivieskassa ja Kouvolassa aloitetaan merkittävä energiansäästöinvestointi. Projektissa rehutehtaille rakennetaan laitteistot, joilla jäähdytysilman hukkalämpö otetaan talteen ja käytetään hyödyksi rehujen valmistuksessa.

Rehujen tuotannossa merkittävä kustannus ja samalla myös hiilijalanjälki tulee lämpökäsittelyssä käytettävästä energiasta. Lämpö saadaan höyrystä, jota tuotetaan eri polttoaineilla. Lämpökäsittelyn jälkeen lämmin rehumassa pitää jäähdyttää ennen siirtoa varastosiiloihin ja toimituksia asiakkaille. Jäähdytysilma sisältää merkittävän määrän energiaa, joka voidaan hyödyntää. Investoinnilla tavoitellaan sekä kustannussäästöjä että ilmastohyötyjä.

Kohti pienempää ilmastovaikutusta

Suomen rehutehtaille tehtävä energiatehokkuusinvestointi on yksi konkreettinen toimenpide kohti Lantmännenin tavoitteita vähentää tuotantonsa ilmastovaikutuksia 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on Pariisin sopimuksen tavoitetason mukainen vähennysaste ja se saavutetaan luopumalla fossiilista polttoaineista, siirtymällä vihreään sähköön ja lisäämällä energiatehokkuutta.
- Rehutehdasinvestointi ei olekaan pelkästään energian säästöä, vaan se on myös ilmastoteko. Investointi vähentää rehuntuotannon hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, sillä höyryn tarve rehutehtailla vähenee yli 20 prosenttia. Hukkalämmön hyödyntämisellä voidaan lisäksi optimoida rehujen jäähdytystä ja siten parantaa entisestäänkin lopputuotteiden laatua, sanoo Lantmännen Agron toimitusjohtaja Antti Snellman.

Investoinnille myönnetty tukea

Investoinnille on myönnetty 20 prosenttia tukea Business Finlandilta. Energiatuen tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Lantmännen Agro on liittynyt Motivan energiatehokkuusohjelmaan, jossa asetetaan energiansäästötavoite, ja sitä seurataan vuosittain.