Dataväxt LogMASTERilla konekustannukset hallintaan

LogMASTER-tiedonkeruulaite voidaan asentaa mihin tahansa traktoriin tai työkoneeseen, ja se kerää automaattisesti tiedot mm. sijainnista, käynnissäolosta sekä polttoaineenkulutuksesta.

Dataväxt LogMASTER luo selainohjelmaan sekä puhelinsovellukseen monipuolista raportointia työkoneiden käytöstä. Sen ansiosta et ole sidottuna mihinkään merkkiin tai työkonevalmistajaan, vaan se on ”värisokea” koneiden suhteen. Tiedot kertyvät aina, kun saavut pellolle tai muulle alueelle. Täten laskutuksesi ja toiminnan suunnittelusi ei ole pelkän muistin tai ruutuvihkon varassa, vaan olet selvillä konekustannuksistasi.

Logmaster on helppo ja nopea asentaa sen ainutlaatuisen CAN-väylän viereen asennettavan anturin ansiosta. Se on myös saatavilla ilman CAN-väylää oleviin vanhempiin koneisiin rajatummalla tiedonkeruulla.  Nyrkkisääntönä toimii, että jos koneessa on Common Rail-yhteispaineruiskutus, niin siinä todennäköisesti on myös CAN-väylä.

LogMASTER-ohjelmaan kertyviä raportteja on muun muassa:

  • Missä työkoneesi menevät milläkin hetkellä
  • Pellolla tehtyyn työhön kulunut todellinen työaika, ja sen jakautuminen tehokkaaseen työskentelyyn ja joutokäyntiin
  • Polttoaineenkulutuksen tai moottorin kuormituksen erot peltolohkon sisällä
  • Tien päällä kulunut aika ja polttoaine
  • Kuukausittaiset ja vuosittaiset konetyötunnit ja niiden kohdistuminen eri työtehtäviin
  • Ennalta määritellyillä alueilla kulunut työaika ja polttoaine – erittäin hyödyllinen urakoitsijoille tai yhteistyötiloille!

Katso Dataväxt LogMASTER -ohjevideot

LogMASTERin yleisnäkymä

LogMASTER - Koneiden reaaliaikainen paikkanäkymä

LogMASTER - Peltotietojen hallinta ja näkymä

LogMASTER - Alueiden näkymä ja hallinta

LogMASTER-  Näin piirrät oman alueen

LogMASTER - Näin piirrät tien

LogMASTER - Raporttitietojen hallinta ja hyödyt