Tehokkaasti eroon rotista Storm Ultra Securella

Maatilat ovat jyrsijöille hyviä asuinympäristöjä, koska niistä löytyy suojaa, lisääntymispaikkoja sekä ympärivuotista ruokaa. Usein jyrsijät aiheuttavat vahinkoa tiloilla (sähkö)laitteisiin ja ovat hygienian kannalta ongelmallisia.

Ilman kylmentyessä jyrsijät hakeutuvat sisätiloihin ja näin herätään tarpeeseen torjua jyrsijöitä. Monella tilalla tarve torjunnalle on kuitenkin arvioitava myös muina ajankohtina.

Hiiret käyttäytyvät siten, että ne kiinnostuvat kaikesta uudesta. Rotat käyttäytyvät päinvastoin, eli ovat neofobisia ja varovat uutta. Koska maatiloilla on usein paljon ravinnon lähteitä jyrsijöille, on torjunnan onnistumiseksi tärkeää, että tuote on erityisen maittava ja tehokas. Storm® Ultra Secure on uuden sukupolven erittäin houkutteleva vilja- ja siementäytteinen myslimäinen syötti jyrsijäntorjuntaan. Se sopii jyrsijän torjuntaan sisä- ja ulkokäytössä sekä hiirien torjuntaan sisäkäytössä. Vain kertasyönti riittää ja sen vaikutus on nähtävissä 3-10 päivässä syönnistä.

Resistenssiä löytyy joillekin tehoaineille

Resistenssillä tarkoitetaan sitä, että jyrsijöillä on kykyä kestää sellaisia jyrsijäntorjunta-aineita, joilla niihin on aikaisemmin saatu tehoa. Hiirillä resistenssi ensimmäisen sukupolven antikoagulanteille on dokumentoitu ensimmäisen kerran vuonna 1978. Norjanrotilla resistenssiä on löydetty ensimmäisen kerran vuonna 1995. Resistenssiä on löytynyt difenakumille ja bromadiolonille. Storm® Ultra Securen tehoaineelle ei ole resistenttejä jyrsijäkantoja ja sillä saadaan 100% teho myös resistentteihin jyrsijäkantoihin.