Onko ohran tautien torjunnassa tapahtumassa vallankumous?

Voiko saada suuremman sadon ja säästää yhden ruiskutusajokerran? 

Kyllä, totta se on! Todistetusti voi siis tienata enemmän kuin ennen tekemällä vähemmän töitä! On mahdollista vähentää yksi oma ruiskutusajokerta tai urakointikustannuksia, ja tehdä silti enemmän rahaa viivan alle kuin aiemmin. Kuulostaa aika uskomattomalta, mutta neljän vuoden koesarjassa tämä on pystytty osoittamaan todeksi ohran kasvitautien torjuntakokeissa.

Taloudellinen kilpailukyky 

Käytännössä siis ruiskuttamalla Priaxor -tautiaine jo ohran myöhäistetyn rikkakasviruiskutuksen yhteydessä on pystytty säästämään erillinen tautitorjunta ruiskutusajokerta lippulehtivaiheessa. Silti saavutettiin käytännössä kokeiden paras mahdollinen sato, johon ylsi käytännössä vain yksi erikseen ruiskutettu tautiainekäsittelynä, jossa oli käytetty +33 % suurempaa annosta kuin Priaxorin T1 -käsittelyssäValmisteiden litrahinnan ollessa samaa luokkaa, on selvää, että Priaxor -käsittely tuli myös ainekustannukseltaan halvemmaksi, eron ollessa noin 10 €/ha luokkaa. Ruiskutuskustannus yleisen koneurakointitaksan mukaan, paikallisesta hintatasosta riippuen oli muutama euro alle 20 €/ha, parhaaseen verrannevalmisteeseen nähden Priaxor -käsittelyn tuotto oli vajaa 30 €/ha (alv.0%) parempi. 

Ruiskuttaako tauteja vai ollako ruiskuttamatta? 

Ylipäätään mielenkiintoinen fakta on se, että suuri osa viljelijöistä ei tee kasvitautien torjuntaruiskutuksia ollenkaan. Toki on ymmärrettävää, että joitakin tilallisia mietityttää erillisen ruiskutusajokerran tallaustappio, jos ruiskun puomisto ei ole kovin leveä. Toisessa vaakakupissa on koneurakoitsijan käytöstä syntyvät ylimääräiset kustannukset. Osalla eläintiloista kyse voi olla puhtaasti ajankäytöstä, sillä kiireisenä kesäaikana ei vaan tunnu aika riittävän ruiskutusten tekemiseen. Tilakokojen kasvettua myös kasvinviljelytiloilla kertyy paljon erilaisia toimenpiteitä kasvukaudella tehtäväksi, eikä silloinkaan aina aika tunnu riittävän, varsinkin, kun erityisesti ruiskutusten suhteen sääolosuhteet voivat luoda haasteita. 

On ymmärrettävää, että lähtökohtia on monenlaisia. Monivuotisten kokeiden tulokset tarjoavat monelle uuden vaihtoehdon: tehdä ohran kasvitautien torjunta jo myöhäistetyn rikkakasvien torjunnan yhteydessä eli korrenkasvun alussa, T1 -vaiheessa. Tällöin ei synny erillistä ruiskutusajokertaa, mutta päästään nauttimaan kasvitautien torjuntaruiskutuksen tarjoamasta mahdollisuudesta isompaan tuottoon! Aina löytyy tietysti viljelijöitäkin, joiden mielestä taloudellisten näkökulmien mukaan kasvitautien torjunta ei ole kannattavaa. 

Jos lukuja pyörittelee päässään yksinkertaistaen taloudellista näkökulmaa, helpoimmin se käy ajattelemalla viljan hinta vaikkapa 150 tai 200 €/tn (alv.0%). Tämähän merkitsee, että jokainen 100 kiloa hehtaarilta saatua lisäsatoa tarkoittaa siis bruttona myyntituloa 15 tai 20 €/ha. Tästä, kun pyöräyttää mielessään alemmalla viljanhinnalla myyntitulon 250 kilolle tai korkeammalla hinnalla 200 kilolle per hehtaari, päästään lukemaan, joka on liki 40 €/ha. Tämä käytännössä kattaa Priaxor T1-vaiheen ainekustannukset. 

Kun otetaan vertailun vuoksi koesarjan kolmivuotiset tulokset, jossa koejäsenet ovat identtisiä, Priaxor -ruiskutuksella saavutettiin keskimäärin 749 kg lisäsatoa hehtaarilta vuosina 2018-2020. Tämä siis tarkoittaa edellä mainituilla viljanhinnoilla laskettuna, että olisi tienattu noin 75-115 €/ha/vuosi, kun ainekustannukset on vähennetty. 

Kaikki koejäsenet eivät olleet identtisiä vuoden 2017 kokeessa, joten sitä ei voitu suoraan yhdistää tuloksiin. Sadonlisien trendi ja järjestys koejäsenten välillä pysyi samana myös vuonna 2017, jolloin oli märkä kasvukausi ja suurempi tautipaine. Silloinkin kovassa tautipaineessa Priaxorin T1 -vaiheessa esiintyi edukseen tuottaen jopa 2160 kiloa sadonlisää hehtaarilta. 

Onko halpa ostohinta taloudellista tuottoa tärkeämpää? 

Monesti kaupallisella puolella vastaan tulee pelkkien hehtaarikustannusten vertailu, joskus päätöstä tehdään kymmenien senttien erolla, ja toisinaan muutaman euron erolla kilpaileviin valmisteisiinMonesti unohdetaan tehokkaamman tuotteen tuomat euromääräiset hyödyt. Hypoteettinen kysymys, kannattaisiko viljelijän ruiskuttaa jotain muuta valmistetta kuin Priaxor, jos sitä saisi halvalla? 

Mikäli viljanhintana käytetään esimerkiksi mallasohran 170 €/tn (alv. 0%) ja Priaxor on antanut 100 kg enemmän satoa hehtaarilta ja ruiskutusajokerralle käytetään laskennallista 18 €/ha (alv.0%), saadaan yhteensä 35 €/ha. Tämä on lähellä Priaxorin hehtaarikustannusta. Yksinkertaistettuna, mikäli satoero tuloksissa on enemmän kuin 100 kg/ha Priaxorin hyväksi, yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa, että vaikka verrannevalmiste olisi ilmainen viljelijälle, kannattaisi paremman taloudellisen tuoton puolesta silti ostaa Priaxor normaaliin hintaan. On syytä muistaa, että kaikki koejäsenet olivat koesarjassa kannattavia verrattuna käsittelemättömään eli tautien torjunta kannatti kaikilla valmisteilla. Kokeessa testattiin tautitorjuntaa valmistajien suosittelemien käyttöajankohtien mukaan.

Edellä esitetyt koetulokset tarjoavat kaikille mahdollisuuden pohtia ohran kasvitautien torjunnan toteutus strategiaa eri lailla, tai aloittaa käsittelyt ilman erillistäkin ruiskutusajokertaa, mikäli tilanteet osoittavat sille tarvetta. 

Teksti: Hannes Höykälä, BASF