Luomulannoitteiden kauppa alkaa kaudelle 2021-2022!

Samaan aikaan perinteisen lannoitekaupan kanssa on myös luontaista aloittaa luomulannoitteiden uusi kausi. Valikoimassamme ei tapahdu muutoksia, joten laadukkaat lihaluujauho-, kalium- sekä kananlantapohjaiset lannoitteemme kattavat eri viljelykasvien ravinnetarpeet erittäin hyvin.

Korkeatyppisten lihaluujauhopohjaisten lannoitteiden perusraaka-aine on lihaluujauho. Lihaluujauhomarkkinoilla on tapahtunut useita markkinamuutoksia jotka tulevat näkymään lopputuotteen hinnassa tulevana kautena. Keskeisimpiä näistä ovat kysynnän räjähdysmäinen kasvu; Lihaluujauhon proteiinirehukäyttö lisääntyy ja markkinoilta on poistunut muita luonnonmukaisessa viljelyssä sallittuja lannoitteita. EU-tasolla tämä lisää kysyntää radikaalisti ja rehukäytön ollessa arvoltaan parempaa lannoitekäyttöön verrattuna, nostaa lihaluujauhon hintaa.

Luomutuotannossa panos-tuotossuhde etenkin lannoitteessa on ollut erinomainen. Vaikka hienoinen heikentyminen on näköpiirissä, on se edelleenkin hyvä ja sijoitetun euron saa 1,5 - 2-kertaisena takaisin. Panos-tuotossuhteen suurin selittävä tekijä on sadon arvo – joten mikäli pystyt esimerkiksi viljelysopimuksin kiinnittämään sadon hinnan, tämä auttaa kannattavuudessa merkittävästi. Luomutuotannon kaltaisilla pienillä markkinoilla markkinalähtöisyys on ensiarvoisen tärkeää.

Lannoittamisella on myös muita hyötyjä. Parempi ja elinvoimainen kasvusto kilpailee paremmin rikkakasveja vastaan ja näin vähentää tulevan kauden rikkapainetta. Lihaluujauhon fosforista osa vapautuu vasta seuraavana vuonna kasvien käyttöön, joten myös jälkivaikutukselle kannattaa laskea arvo! Lisäksi hyvä kasvusto sitoo paremmin hiiltä ja ravinteita ollen näin ympäristöteko jo itsessään.

Tutustu valikoimaamme ja kysy tarjous tulevan kauden lannoitteista Lantmännen Agron myyjältäsi!

Teksti: Juho Urkko