Ilmo Aronen - Vuoden vaikuttaja 2021

Agronomiliitto on valinnut Ilmo Arosen Vuoden vaikuttajaksi 2021. Me Lantmännen Agrossa olemme todella iloisia tästä tunnustuksesta, sillä Ilmo on pitkän työhistoriansa aikana ollut työtovereilleen kannustavana esimerkkinä ja innovoijana. Ilmon keksinnöistä mainittakoon Melli-kivennäiset, joilla on huolehdittu lehmien terveydestä jo yli kolmekymmentä vuotta.

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Ilmo Arosen mittavan uran kestävä teema on ollut elinkeinoelämän ja tieteellisen tutkimuksen välisen vuoropuhelun ja yhteistyön tiivistäminen maatalous- ja ruoka-alalla. Tässä hän on onnistunut ainutlaatuisella tavalla. Aronen toimii Senior Advisorina Lantmännen Agro Oy:ssä sekä työelämäprofessorina ja dosenttina Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Ilmo Aronen on tehnyt pitkän uran maatalouden ja ruokaketjun alojen johtotehtävissä. Hänellä on laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot yritysmaailmassa ja maatalousalan tutkimuksessa. Lantmännen Agro Oy:n tutkimusjohtajana ja nyt Senior Advisorina hänen painopisteenään on ollut digitaalisten palveluiden kehittäminen. Maatalouden prosesseissa muodostuu paljon arvokasta dataa, jota pystytään digitalisaation avulla hyödyntämään entistä paremmin. Tämä mahdollistaa paremman tuottavuuden ja auttaa parantamaan esimerkiksi elintarvikkeiden jäljitettävyyttä.

Aronen on toiminut vuodesta 1993 lähtien Helsingin yliopiston dosenttina. Hän on tutkimusryhmineen saavuttanut eläinravitsemuksen alalla useita innovaatioita, joilla on tuottavuutta parantava ja myös ilmastonmuutoksen ajureita pienentävä vaikutus.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kutsui Ilmo Arosen tiedekuntansa ensimmäiseksi työelämäprofessoriksi syyskuussa 2019. Professuurin erityisalueena on ruokaketjun liiketoiminta ja johtaminen. Aronen on työelämäprofessorina toteuttanut ansiokkaasti tavoitettaan vahvistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kehittää systemaattisia vuorovaikutuksen malleja tiedekunnan ja elinkeinoelämän toimijoiden välille.

Työelämäprofessuuri perustettiin useiden säätiöiden lahjoittamin varoin. Myös Agronomiliitto oli osaltaan mukana mahdollistamassa professuurin perustamista.

Ilmo Aronen valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1986 ja väitteli maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi vuonna 1992.

Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja on valittu vuodesta 1988 lähtien. Vuoden vaikuttaja -tunnustus annetaan henkilölle, joka on vaikuttanut myönteisesti ruoka-alan kehitykseen tai näkyvyyteen sekä toiminut kannustavana esimerkkinä muille. Ilmo Aroselle luovutetaan tunnustuksen lisäksi Agronomiliiton lahjoittama 1700 euron stipendi.