Vastustuskykyä vasikoille Coloquickilla

Vasikka pysyy terveempänä ja kasvaa paremmin, kun se saa riittävästi hyvälaatuista ternimaitoa heti syntymän jälkeen. Coloquick helpottaa ternimaitoruokintaa, ja auttaa vähentämään vasikoiden sairastumista.

Vasikka syntyy ilman vasta-aineita ja on hyvin herkkä ympäristön taudinai­heuttajille. Karjaa piinaavat tarttuvat ripulit ja hengitystietulehdukset hei­kentävät vasikan kasvua ja lisäävät vasikkakuolleisuutta. Kun ternimaito sisältää riittävästi vasta-aineita ja ensimmäinen 3-4 litran annos annetaan vasikalle tunnin sisään syntymästä, sairauksien riski vähenee merkittävästi.

Juotto ensimmäisenä

Lehmän poikiessa on yleensä totuttu siihen, että vasikalle lypsetään oman emän ternimaitoa. Tämä on johtanut siihen, että ternimaidon ensimmäi­nen annos voi viivästyä ja vasikka juotetaan vasta useiden tuntien tai yli puolen vuorokauden kuluttua.

Coloquick-järjestelmän perusajatus on, että pakastimessa on neljän litran pusseihin pakattuna hyvälaatuista, tutkittua ternimaitoa, jota jokainen vasikka saa välittömästi syntymänsä jälkeen. Emä lypsetään vasta myö­hemmin. Ternimaito pakastetaan ste­riileissä litteissä Coloquick-pusseissa, joiden suojana on muovisalkku. Kun vasikka syntyy, otetaan salkku Colo­quickin vesihauteeseen sulamaan. Se on sopivan lämpöistä juotettavaksi 15 minuutin kuluessa.

Salkussa on kantohihna, jolla salkku saadaan selkään, jolloin hoitajan molemmat kädet vapautuvat juot­toon. Salkun pussista tulee letku, jonka päähän voidaan kiinnittää joko tutti tai tuubiannostin, jolla ternimaito annetaan suoraan vasikan mahaan. Jos vasikka on pirteä ja pystyy itse juomaan, voidaan sen antaa imeä ternimaito tutin kautta, muussa ta­pauksessa se letkutetaan.

Lypsy vasta juoton jälkeen

Kun vasikka on saanut ternimaitonsa, voidaan lehmä viedä lypsettäväksi. Ennen lypsyä vetimet ja nänninpäät puhdis­tetaan erityisen huolella. Ternimaito tutkitaan lypsyn jäl­keen refraktometrillä, joka kuuluu Coloquickin varusteisiin.

Hyvän ternimaidon tunnistaa arvosta > 22 %, joka vastaa IgG-pitoisuutta 50 g/l. Jos ternimaito on laimeaa, voidaan se juottaa vanhemmille vasikoille. Salkun sisään laitettuihin pusseihin pakataan vain vahvaa ternimaitoa. Coloquick si­sältää ternimaitosalkkujen täyttöaseman. Täytetyt salkut jäähdytetään mahdollisimman nopeasti ja pakastetaan.

Tutkimustuloksia ternimaidosta

Ternimaidon tutkiminen mittarilla on tarpeen, sillä väri ei kerro vasta-aineiden määrää. Kestohankkeen yhteydessä Savonia-ammattikorkeakoululla tutkittiin yli 1 200 terni­maitonäytettä sadalta lypsykarjatilalta.

Ensikoilla ja toisen kerran poikineilla arvo jäi keskimäärin 20,7 prosentin tasolle, mikä on alempi kuin suositeltu pi­toisuus. Vanhemmilla lehmillä arvo oli 22,4 prosenttia. Samallakin tilalla havaittiin suurta vaihtelua näytteiden välillä rodusta ja iästä riippumatta, pitoisuudet vaihtelivat jopa 8-32 prosentin välillä (Hokkanen ym. 2014).

  1. Kun vasikka syntyy, otetaan pakasteesta annos tutkittua vahvaa ternimaitoa.

  2. Ternimaito laitetaan vesihauteeseen, jossa se lämpenee juottovalmiiksi 15–20 minuutissa.

  3. Juotetaan vasikka. Ternimaito on kätevästi selkä-repussa, josta juoma tulee letkulla vasikan suuhun.

  4. Lypsetään emältä ternimaito.

  5. Mitataan ternimaidon vasta-ainepitoisuus.

  6. Jos laatu on hyvää, pakataan ternimaito 4 litran pusseihin ja pakastetaan.


Ternimaitoa heti syntymän jälkeen

Suurikokoisemmille holstein- ja ayrshirevasikoille voidaan hyvin juottaa neljä litraa ternimaitoa vaikkapa letkutta­malla, jos vasikka ei juo. Pienille vasikoille riittää kolme litraa ensimmäiseksi annokseksi. Jos vasikka juo vapaa­ehtoisesti, voidaan toki antaa neljäkin litraa.

Amerikkalaistutkimuksessa todettiin, että neljä litraa ternimaitoa saaneet vasikat lypsivät kahden ensimmäi­sen lypsykauden aikana 2 650 kiloa enemmän kuin kaksi litraa saaneet vasikat (Faber ym, 2008). Ternimaidon vaikutus kestää siis pitkälle. Kokeen molemmat ryhmät saivat ternimaidon välittömästi syntymän jälkeen.

Coloquick avuksi yöjuottoon

Pirteille vasikoille voidaan juottaa tutista. Jos juominen ei suju, juottoon kuluu aikaa ja maito ehtii jäähtyä. Isoissa karjoissa ensimmäinen ternimaitoannos annetaan usein letkuttamalla, koska se vie vähemmän aikaa, ja näin var­mistetaan riittävä vasta-aineiden saanti. Maailmalla isot karjat päivystävät synnytyksiä 24 tuntia vuorokaudessa, joten yölläkin syntyvä vasikka saa ternimaitonsa heti.

Perheen voimin hoidettavassa karjassa yöllä syntyneet saavat usein ternimaitonsa vasta aamulla, jos eivät ole emästä itse imeneet. Imemällä määrä jää liian pieneksi. Jos esimerkiksi iltatarkastuksen yhteydessä huomata­an vasikan olevan syntymässä, voidaan sille nopeasti sulattaa ja letkuttaa ternimaito Coloquick-järjestelmällä, vaikka emän lypsy jäisikin aamuun.