Tavoitteena korkea tuotos ja hyvä rehuhyötysuhde

Hyvä rehuhyötysuhde edellyttää panostusta koko tuotantoketjuun vasikoista alkaen.

Lypsykarjatilan laajentamisen tulee aina parantaa tehokkuutta, alentaa tuotantokustannusta ja lisätä tuottoa. Laajentaessa on oleellista hallita tunnusluvut. Perustana pitää olla oikeat mittarit ja luvut ja johtamisessa pitää hallita kokonaisuus. Vasta sitten, kun palapelin eri palat sopivat yhteen ja eri käytännöt tukevat toisiaan, saadaan tehtyä hyvää tulosta. Menestys tarkoittaa sitä, että pyritään aina oppimaan uutta, kehitetään omia toimintatapoja.  

Hallittu kasvu tuo tehokkuutta

Maitoyrittäjien maaliskuisella USA:n Wisconsinin matkalla vierailtiin Rosy-Lane Holsteinin 1000 lehmän tilalla. Osakkaat Daphne ja Loyd Holterman painottavat, että tulos tulee maidosta ja hyvästä rehuhyötysuhteesta. Tavoitteena on saada 1,7 kiloa energiakorjattua maitoa syötyä kuiva-ainekiloa kohden.

Daphne ja Lloyd Holterman ostivat 80 luvun alussa 35 hehtaarin tilan, jonka ovat vähitellen kasvattaneet yli 1000 lehmän tilaksi. Viljeltyä on 700 hehtaaria. Mukana osakkaina ovat nyt myös kaksi tilan entistä työntekijää. Kuvassa Daphne ja Lloyd Holterman sekä Jordan Matthews

.

Korkea rasva nostaa maidon hintaa

Maidon hinta vaihtelee, joten tuotannossa pitää varautua myös huonoihin vuosiin. Huonommallakin maidon hinnalla pärjätään, jos jokaisella syötetyllä kuiva-ainekilolla saadaan 1,7 kiloa energiakorjattua maitoa. Maidon hinta on alamaissa jo neljättä vuotta, joten tulos jää huippukarjassakin olemattomaksi. Tänä vuonna ollaan tyytyväisiä, jos ei mene miinukselle.

Onneksi lehmät ovat lypsäneet ennätysmäärän, joten se helpottaa. Alkuvuoden tuotos oli huikean korkea jopa 47 litraa/pv ja rehuhyötysuhde kävi jo 1,72 tasolla. Keskimäärin hyötysuhde oli viime vuonna 1,67, kun se kymmenen vuotta sitten oli 1,62. Samasta navetasta saadaan nyt päivittäin 9500 kiloa enemmän maitoa kuin viisi vuotta sitten. Nyt lypsävien osastossa on jonkin verran ylitäyttöä, jotta maitotili ei pienenisi. Yllättävän hyvin lehmät lypsävät ylitäytöstä huolimatta.

Lehmät kestävät karjassa pidempään, jopa yli 4 lypsykautta. Vanhat lehmät tuottavat enemmän. Uudistuksen osuutta on pienennetty, pitoisuudet ovat nousseet.  Erityisesti maidon rasvasta maksetaan lisähintaa, joten rasvapitoisuuden nostolla saadaan parempi maitotili.

Ruokinnan suunnittelu ulkoistettu

USA:n tiloilla on tyypillistä, että rehutehtaan ruokinta-asiantuntija tai yksityinen konsultti tekee ruokintasuunnitelmat. Rosy-Lane Holsteinin yhteistyö saman ruokinta-asiantuntijan kanssa on jatkunut jo yli 30 vuoden ajan. Apereseptit päivitetään yleensä pari kertaa kuukaudessa konsultin käytyä tilalla. 

Lypsäville tehdään kolme eri seosta. Ensikoille oma, korkeatuottoisille ja keskituottoisille omansa. Lypsävien seos perustuu maissisäilörehuun, jonka osuus appeen kokonaiskuiva-aineesta on 32 prosenttia, karkearehun kuiva-aineesta maissin osuus on yli  60 prosenttia. Loput on sinimailassäilörehua. Lehmien appeeseen lisätään myös puuvillan siementä, maissigluteiinia ja maissiviljaa. Rehutehtaasta tulee suojattu soijavalkuainen, jonka pötsihajoavuus on tavallista pienempi. Lisäksi käytetään  rapsipohjaista valkuaistiivistettä, joka on erittäin monipuolinen. Tiiviste sisältää muun muassa aminohappoja, eläinproteiinia, soodaa, kivennäiset ja suojattua rasvaa. Lisäaineet annostellaan tilakohtaisesti räätälöidyssä seoksessa.

Kivennäiset ja lisäaineet annostellaan usein esimerkiksi tiivisteseoksen mukana. Näin ne saadaan tasaisemmin seosrehuun. Appeen tekeminen on helpompaa, kun ei tarvitse monesta pussista kaadella vaan pikkuaineet saadaan irtorehun mukana suoraan siiloista.

Umpilehmille sekoitetaan vain yksi ape, joka on suunniteltu keskimäärin 12,7 kuiva-ainekilon syöntiin. Seoksen raakavalkuainen on 13.5 %, kalsium 0,6 %, fosfori 0,35 %, magnesium 0,35 % ja natrium 0,1 %.

Kuiva-aineesta 5 kg on sinimailassäilörehua, 4,3 kg maissisäilörehua, 2,9 kg vanhaa heinää ja 160 g kivennäistä. Monella tilalla on kaksi eri umpikauden seosta, jos ruokinnassa on tunnutuskaudella anionisuolat. Ilman vahvaa anioniruokintaa pärjätään yhdellä seoksella.

Viime syksynä vanha apevaunu vaihdettiin uuteen Trioletin 24 kuution ajettavaan vaunuun, jossa rehut lastataan vaunun jyrsinpäällä. Vaunu vähentää  päivittäistä työvoiman tarvetta kolme tuntia. Palkkakulujen säästö on vuodessa lähes 20 000 euroa. Vaunuun liitetty analytiikka seuraa raaka-aineiden laadun vaihtelua, joten tuotokset pysyvät vakaampana. Laitteessa on myös rehun kulutuksen seuranta, jotta hävikki voidaan minimoida. 

Poikimisen aikaa rauhoitettu

Lehmät tuodaan poikimakarsinaan juuri ennen vasikan syntymää. Tunnutusosastossa kierretään useita kertoja tunnissa, jotta mahdollinen alkava poikiminen havaitaan ja lehmä ehditään siirtämään poikimakarsinaan. Jos synnytys näyttää normaalilta, ei lehmää häiritä poikimisen aikana vaan se saa olla aivan rauhassa. Mikäli poikiminen ei näytä käynnistyvän, tarkistetaan vasikan asento. Jos se on normaali, saa lehmä olla enintään kahdeksan tuntia rauhassa ennen mahdollista avustusta.

Vastapoikineiden osastossa pyritään pitämään 85 prosentin täyttöaste. Lehmät jatkavat siitä täydempään lypsävien osastoon 15-21 päivän kuluessa. Jälkeiset jäänti on vähentynyt, nyt 1,5 prosentille lehmistä jää jälkeiset. Lypsykauden alun poistot ovat myös pienentyneet. 60 päivän sisällä poikimisesta poistoon joutuu 2,4 % lehmistä.

Lypsyasema käy täysillä

Lehmät lypsetään 2 x 12 takaalypsyasemalla kolme kertaa päivässä. 1000 lehmän karjassa tämä tarkoittaa lähes ympärivuorokautista lypsyä. Työntekijät ovat paikalla kellon ympäri, joten poikimiset tulee vahdittua yölläkin ja vasikat saavat ternimaitonsa heti syntymän jälkeen.

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu mahdollisesti lypsyrobotit. Asemasta ei silti luovuta. Parhaat lehmät pääsisivät roboteille, jolloin niiden ei tarvitse viettää aikaa aseman odotustilassa, mikä on lehmille stressaavaa. Nyt lypsyasemalla on suihkut, jotta kesän hellestressiä saadaan helpotettua aina lypsyn aikana. Vesi on kallista, joten sen käyttöä rajataan vain lypsyasemalle.

Asema käy täysillä, mutta sen kapasiteettia on saatu kasvatettua ryhmittelemällä lehmät lypsynopeuden mukaan. Tehokkain ryhmä lypsää 60 litraa päivässä ja lypsyaika on alle 4 minuuttia.

Tehokas ilmanvaihto ja hiekkaparret

Vuonna 2007 valmistuneessa navetassa on 468 makuupartta. Halli on kooltaan 64 x 82 metriä. Lehmät on jaettu kahdeksaan osastoon, joissa on eri kokoiset makuuparret. Tässä on otettu huomioon pienemmät ensikot sekä isommat vanhemmat lehmät. Neljässä  osastossa parret ovat kooltaan 122 x 244 cm. Kaksi osastoa rakennetiin pidemmiksi 122 x 259 cm. Käytännössä nämä on todettu liian pitkiksi. Yhdessä osastossa mitoitus on 114 x 229 cm ja yhdessä 114 x 213 cm. Pienet 60 lehmän ryhmät lyhentävät odotusaikaa ja turhaa seisoskelua lypsyaseman kokoomatilassa.

Navetan ilmanvaihto perustuu tehokkaaseen koneelliseen poistoilmaan (Cross-ventilated), joka tasaa äärilämpötiloja. Etelän puoleisella seinällä on 38 kappaletta 1,5 hv poistopuhallinta. Talven pakkaset voivat kireimmillään laskea -40 asteen tasolle ja kesähelteillä lämpö kohoaa +35 asteeseen. Navetassa pakkanen ei yleensä laske 10 asteen alapuolelle kylmilläkään keleillä. Kesän kuumilla säillä pysytään alle 30 asteessa. Kylmimmillä pakkasilla lehmät syövät vähemmän kuin vanhassa navetassa ja tuotos pysyy tasaisempana. Voimakas ilmavirtaus vähentää kärpäsiä kesällä.

Tuotos on noussut vaikka kasvuhormoni jäi pois

Kymmenen viime vuoden kehitys on ollut vakuuttavaa. Kasvuhormonin käytöstä luovuttiin, silti tuotos on noussut vaikka karjakoko on kasvanut 50 prosenttia. Lloyd on erittäin tyytyväinen eläinlääkintäkulujen puolittumisesta, sillä USA:ssa eläinlääkäriä pidetään kalliina.

                                                    2007 BST                                 2018 ei BST

Lehmiä kpl                                     695                                           1072

Maitoa kg                                     12953                                        13757

Rasva + valkuainen kg                 866                                            1004  

Eläinlääkäri €/45 kg maitoa         1,8                                               0,6

Kg EKM/kg ka rehua                    1,62                                           1,67

Onnistumista eri osa-alueilla

Hyvä rehuhyötysuhde edellyttää panostusta koko tuotantoketjuun vasikoista alkaen. Jalostuksen kautta on saatu hyvä eläinaines, josta saadaan paljon maitoa, kun ruokinta ja olosuhteet ovat optimaaliset ja eläimet pysyvät terveinä. Hiekkaparret on todettu miellyttäväksi makuualustaksi myös hiehoille. Menestyksen kannalta on oleellista onnistua myös työntekijöiden kanssa. Sitoutuneet ihmiset tekevät tuloksen. Työntekijät viihtyvät hyvin johdetulla kannattavalla tilalla. Kun työntekijät viihtyvät ja tulevat töihin hymyssä suin, ovat työsuhteet useimmiten pitkiä ja tuottoisia.

 

Jatkuva parantaminen

Jokainen tila on erilainen ja kasvun edellytykset vaihtelevat. Oleellista on saada nykyinen tuotanto tehokkaaksi ja laadukkaaksi ennen laajennussuunnitelmia. Laajennuksen pitää aina parantaa tehokkuutta, alentaa tuotantokustannusta ja lisätä tuottoa. Laajentaessa on oleellista hallita tunnusluvut. Perustana pitää olla oikeat mittarit ja luvut. Esimerkiksi todellinen meijeriin toimitettava tankkimaidon määrä on tärkeämpi tunnusluku kuin yksittäinen mittalypsy. Taustalla pitää olla hyvät tilastot omasta tuotannosta.  

Teksti ja kuvat: Merja Holma