Keinoja hukkakauran torjuntaan

Hukkakaura on vaarallisin rikkakasveista. Nykyisin sen levikki on lähes koko viljeltävä Suomi. Jos hukkakauraa on paljon tai torjunta on toistuvasti laiminlyöty, lohkon kasvusto voidaan viranomaisten toimesta tuhota kesken kasvukauden.

Kemiallinen torjunta on varma ja nopea keino hukkakauran tappamiseen. Hukkakauran kemiallisessa torjunnassa on pyrittävä 100 prosentin onnistumiseen, jolloin kaikki hukkakaurat kuolevat ruiskuttamiseen. Hukkakauran torjuntaan viljoilla sopivat parhaiten erikoisvalmisteet, kuten Puma Extra. Torjunnassa pitää olla erityisen huolellinen ja pyrkiä ruiskuttamaan ohjeiden mukaan huomioiden myös muiden rikkojen torjunta. Lisäksi mahdolliset rajoitukset valmisteen käytössä täytyy huomioida: kaikki torjuntaan soveltuvat valmisteet eivät sovellu esimerkiksi pohjavesialueille. Myös suojaetäisyys vesistöön on hyvä tarkistaa.

Alkukesän sääolot vaikuttavat ruiskutusajankohtaan

Ruiskutustekniikka eroaa jonkin verran riippuen siitä, onko alkukausi ollut kostea ja "normaali" vai kuiva ja kylmä. Jos alkukesä on ollut sopivan kostea ja hukkakaura päässyt itämään tasaisesti, valmiste voidaan ruiskuttaa jo viljan pensomisen alussa/puolivälissä. Kaikki markkinoilla olevat valmisteet tehoavat vain taimettuneisiin hukkakauroihin.

Kuivina kesinä myöhäisempi ruiskutus on parempi vaihtoehto, jotta hukkakaurat ehtivät itää ja tehoaine pääsee vaikuttamaan kaikkiin taimettuneiden kasvien lehtiin. Aikaisin aamulla tehty ruiskutus parantaa tehoa kuivissa oloissa. Puma Extraa käytettäessä on aina lisättävä tankkiin 1–2 litraa hehtaaria kohti kiinnitettä kuivalla tai kylmällä ilmalla. Hukkakauraa ruiskutettaessa on hyvä muistaa alhainen, noin 5–6 km/h ajonopeus.

Tankkiseokset hukkakauran torjunnassa

Tilakoon kasvaessa ja ruiskuttamisen lisääntyessä kasvaa myös paine vähentää ruiskutuskertoja. Tällöin esimerkiksi leveälehtiset rikkakasvit ja hukkakaura pyritään torjumaan samanaikaisesti. Kuitenkin lohkot, jotka ovat pahasti hukkakauran saastuttamia, on syytä käsitellä erikseen hukkakauran torjuntavalmisteella. Varmin teho saadaan hukkakaura-aineella yksinään ruiskutettaessa.

Jos hukkakauraa on vähemmän, tankkiseosten käyttö voi olla mahdollista. Tässä tapauksessa on yleensä turvallisinta käyttää gramma-aineita yhdessä hukkakaura-aineiden kanssa. Gramma-aineista esimerkiksi Express on käytetyimpiä tankkiseoskumppaneita. Uusista rikka-aineista Tooler ja Express Twin voidaan sekoittaa Puma Extran kanssa. Samalla teho muihin rikkakasveihin on riittävän kattava ja teho riittää esimerkiksi mataraan. Hyvissä ruiskutusoloissa ja rikkojen ollessa pieniä seosten teho on varmin.

Monen lajikkeen torjunta samalta lohkolta

Ohdakkeen ja valvatin sekä hukkakauran torjunta samalta lohkolta voi olla haastavaa. Hukkakauraruiskutus tehdään usein normaalin rikkatorjunnan jälkeen ruiskutusvälin ollessa 10–12 päivää. Tässä ruiskutusstrategiassa rikkakasvien torjunnan ajankohta muodostuu kuitenkin liian aikaiseksi ohdakkeelle ja valvatille. Ohdake ja valvatti täytyy torjua myöhään, yleensä viljan korrenkasvun alussa.

Valitettavasti markkinoilla ei ole näihin rikkakasveihin tehokkaita valmisteita, jotka voitaisiin sekoittaa hukkakaura-aineiden kanssa. Niinpä hukkakaura-aine ja valvattiin sekä ohdakkeeseen tehoava valmiste täytyy ruiskuttaa erikseen ja eri aikana. Yksi vaihtoehto on ruiskuttaa hukkakauravalmiste, kuten Puma Extra, ensin viljan pensomisen keski-loppuvaiheessa ja ruiskuttaa ohdakkeeseen ja valvattiin tehoavalla aineella tai aineyhdistelmällä (esim. K-Trio 2 l/ha tai Sekator 100 ml/ha + MCPA 1–2 l/ha) 5–7 päivää hukkakauraruiskutuksen jälkeen. Lyhyempi ruiskutusväli riittää, jos Puma Extra ruiskutetaan ensin. Tämä taas mahdollistaa valvatin ja ohdakkeen torjunnan samalta lohkolta.

JOHTOPÄÄTÖS

Kemiallinen torjunta on varmin keino saada hukkakaura kuriin.

Alkukesän sääolojen havainnointi voi olla ratkaisevaa onnistuneessa hukkakauran torjunnassa. Merkitse tarkasti ylös muistiin alkukesän sääolot (sademäärät, lämpötila) ja sää ruiskutushetkellä. Tällöin on helpompi päättää aloittaako ruiskutukset torjumalla ensin hukkakauran. Myös syitä onnistumisiin tai epäonnistumisiin on näin helpompi analysoida.

Käytä tankkiseoksia harkiten ja ainoastaan hyvin testattuja seoksia hukkakauran torjunnassa. Jos hukkakaurasaastunnan tiedetään olevan paha, käytä Puma Extraa yksinään.

Ohdakkeen ja valvatin sekä hukkakauran torjumiseen samalta lohkolta ei saada tankkiseoksilla varmaa tehoa. Puma Extra voidaan ruiskuttaa ensimmäisenä ja tämän jälkeen ruiskutetaan ohdakkeeseen/valvattiin tehoavalla aineella 5-7 päivää hukkakauraruiskutuksen jälkeen.