Kaikki rehut sujuvasti talteen Säilöxillä

Alapykyn tila sijaitsee Ylikiimingissä, Oulun kaupungissa. Maatalousyrittäjä Jesse Pyky on vanhan sukutilan 12. isäntä. Pyky naurahtaa, että tilalla on ollut eläimiä ”aina”, ja tänäkin päivänä nykyään osakeyhtiömuotoisen tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto, yhden lypsyrobotin voimin. Tilalla on viljelyksessä yhteensä noin 150 hehtaaria peltoja, karjasuojissa märehtii 70 lypsylehmää, ja saman verran nuorta karjaa. Alapykyn tila on kehittynyt vuosien saatossa, ja viimeisin isompi muutos tehtiin vuonna 2006, kun lypsyssä siirryttiin robottiaikaan.

Nurmi- ja kokoviljasäilörehua

Alapykyn peltojen sato käytetään kokonaisuudessa karjan ruokintaan, nurmirehun ja kokoviljasäilörehun muodossa. Jesse Pykyn lisäksi vanha isäntä osallistuu aktiivisesti tilan töihin, ja mukana tilan arjessa työskentelee myös kaksi ulkopuolista työntekijää. Kaikki tilan työt tehdään itse, pääsääntöisesti ilman ulkopuolisia urakoitsijoita, rehunteossa tehdään soveltuvin osin yhteistyötä naapurikarjatilan kanssa. Oman tilan töiden lisäksi Pyky ehtii vielä tilan ulkopuolellekin urakoimaan satunnaisia maanrakennustöitä.

Säät vaikuttaneet sadon laatuun

Kesällä 2020 säilörehua korjattiin yhteensä 80 hehtaarin alalta. Pyky harmittelee jo kolmatta peräkkäistä, kelien puolesta huonoa kesää: Kuivuus on vaikuttanut sekä nurmen laatuun että määrään, satoa on tullut määrällisesti vähän ja D-arvo on siitä huolimatta matala. Osa laatuongelmista selittyy myös osaa lohkoja vaivanneesta maantiivistymisestä, johon tilalla aiotaan hakea ratkaisua tulevana satakautena viljelytapoja ja mm. maanmuokkaustekniikoita muuttamalla. Kesällä 2020 osasta lohkoja kerättiin kaksi, osasta kolme satoa. Pienistä ongelmista huolimatta isäntä on tyytyväinen rehumäärään, se riittää karjan tarpeisiin seuraavaan satokauteen saakka. 

Yksi ja sama aine kaikkeen säilöntään

Nurmikasvina Alapykyn tilalla on tällä hetkellä Timotei, kokoviljasäilörehussa taas vehnä-ohra-herne-seos. Tulevana vuonna suunnitelmissa on kokeilla Timotein lisäksi nurminataa ja erilaisia nurmiseoksia. Säilöx- rehunsäilöntäaine on ollut Alapykyn tilalla käytössä nyt kaksi kesää. Ennen Säilöxiä rehu säilöttiin biologisilla aineilla. Kotimaiseen Säilöxiin tutustuttiin messuilla, ja koska tilalla on halu kehittyä ja kokeilla uutta, päätettiin säilöntäainetta vaihtaa. Happosäilöntää ei pidetty vaihtoehtona koneiden ruostumisriskin takia, Säilöxillä tätä ongelmaa ei ole. Säilöxin hyvä puoli on myös sen soveltuvuus kaikkeen säilöntään, jolloin yksi ja sama aine sopii Alapykyn tilan kaikkeen rehuntekoon. Jesse Pyky pitää Säilöxin hintaa kilpailukykyisenä. Säilöxiin siirtyminen oli helppoa, koska sen käyttö sujui jo olemassa olevilla laitteilla ja koneilla, eikä uusia investointeja tarvittu. Työn sujuvuuden kannalta Jesse Pyky kertoo noukinvaunuun hankitun yhden uuden säiliön, jolloin rehunteko on sujuvampaa, kun ainetta ei tarvitse koko aikaa olla tankkaamassa.  

Tuottava lypsykarja tarvitsee laadukasta rehua

Kahden korjuukauden kokemuksen perusteella Jesse Pyky pitää Säilöxiä hyvänä tuotteena. Rehun nurmiraaka-aine on ollut osittain heikkolaatuista kuivuuden takia, mutta Säilöx on toiminut kuten pitääkin. Rehut ovat säilyneet hyvin. Rehu on tehtävä huolellisesti. Uusiin säilöntäaineisiin siirryttäessä työtapoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Säilöxiin siirtyminen kävi kuitenkin helposti, ja Pyky kiittelee ainetta helppokäyttöiseksi ja miellyttäväksi käsitellä. Säilöx ei myöskään ruostuta tai syövytä koneita. Nyt kahden vuoden ajan kaikki tilan rehut on tehty Säilöxillä. Kokoviljarehu näyttää hyvältä, ja vaikka auma on vielä tälle syksyä avaamatta, Säilöx näyttää toimineen siinäkin moitteetta.  

 Pyky korostaa ruokinnan merkitystä sekä eläinten hyvinvoinnille että tuottavuudelle, tuottava lypsykarja tarvitsee laadukasta rehua. 

- Säilöxillä tehty rehu on maittanut lehmille hyvin, tästä paras mittari on nopeasti tyhjenevä ruokintapöytä, isäntä naurahtaa. 

Mukana kehityksen matkassa

Maitotilan arki jatkuu satokauden ulkopuolella talviajan töillä. Sisäruokintakaudella huokaistaan, mutta eläinten hoito on päivittäistä työtä. Nyt on myös ideoinnin ja uuden suunnittelun aika. Alapykyn tilan tilakeskus on vanha, uusia tiloja ja uudistuksia tarvitaan, jotta pysytään kehityksen matkassa. Hallitut uudistukset ja kasvu pitävät työn mielekkäänä ja tilan kannattavana tulevaisuudessakin. Talvisydämen lähestyessä Alapykyn isännän ajatukset ja suunnitelmat ovat jo tulevassa: Muutaman vuoden kuluessa aloitetaan laajennus, ja kasvatetaan tuotantoa niin, että tilalla olisi nykyisen yhden robotin sijasta kaksi tai kolme robottia. Tämä edellyttää myös peltopinta-alan hallittua kasvua ja lisäystä.

- Peltoalaa kasvatetaan raivaamalla tai ostamalla. Isä ja menneet sukupolvet ovat raivanneet peltoa ja kasvattaneet tilaa, sama tässä on itselläkin mielessä, summaa Jesse Pyky.

Maatalousyrittäjän ajatukset ylikiiminkiläisellä karjatilalla ovat alati kehittyviä, mieli miettii jo tulevia kasvukausia. 

Säilöx tuoteperhe

  • Kotimaiset kemialliset säilöntäliuokset kaikille rehukasveille kuiva-aineluokissa 15-50 %
  • Kaikkiin säilöntämuotoihin
  • Valmistettu haihtumattomista raaka-aineista, eivät ruostuta koneita ja käsittely on miellyttävää
  • Ohjaavat rehussa tapahtuvaa käymistä ns. hyvän käymisen suuntaan eli vahvistavat rehussa luontaisesti esiintyvää maitohappobakteerikantaa ja estävät näin hiivojen ja homeiden sekä haitallisten bakteerien esiintymistä
  • Kustannustehokkaita
  • Tuoteperheeseen kuuluvat SäilöX, SäilöX Plus haastaviin olosuhteisiin, SäilöX Top siilon/auman pintaosien säilöntään, SäilöX Top Plus siilon/auman pintaosien säilöntään haastavissa olosuhteissa ja SäilöX Luomu luonnonmukaiseen tuotantoon
  • Tuotteet valmistetaan Kokemäellä