Emolehmän oikealla ruokinnalla voi vähentää vasikan stressiä

Emolehmän lopputiineyden aikainen oikeaoppinen ruokinta helpottaa poikimista ja edesauttaa vasikan elinvoimaisuutta. Tavoite on, että emolehmä tuottaa säännöllisesti kerran vuodessa terveen ja hyvin kasvavan vasikan. Emolehmätilan tärkein rehu on karkearehu. Ruokinnalla voi vähentää myös vasikan vieroitusstressiä.

Emolehmän pitää tuottaa riittävästi maitoa ja tiinehtyä 80 päivän kuluessa poikimisesta. Ruokinnalla on tähän iso merkitys. Poikimisen lähestyessä emon valkuaisen ja energian tarve kasvaa, joten karkearehun laatu on keskeinen tekijä.

– Jos ruokinnan valkuaistaso jää alle 12 prosentin, voi pienestä 0,25-0,5 kilon rypsilisästä olla hyötyä viimeisenä tiineyskuukautena. Aminohappojen saanti vaikuttaa vasikoiden pirteyteen ja imemiseen. Erityisen tärkeää on huolehtia lopputiineydessä kivennäisten, hivenaineiden ja vitamiinien saannista energian ja valkuaisen ohella, Lantmännen Agron kehityspäällikkö Merja Holma kertoo.

Varsinkin E-vitamiini ja orgaaninen seleeni vaikuttavat vastustuskykyyn ja ternimaidon laatuun. Kalsiumin liikasaantia tulee välttää, fosforin ja magnesiumin saanti tulee varmistaa.

Karkearehua kannattaa täydentää

Karkearehu täydennetään emolehmätiloilla kivennäisillä sekä tarvittaessa energialla ja valkuaisella. Poikimisen jälkeen tarvitaan hyvin sulavaa karkearehua, jotta energia riittää maidontuotantoon ja kiimakiertojen käynnistymiseen.

– Heikommin sulavaa täyttävää rehua tarvitaan vierotuksen jälkeen, jos emoa ei tarvitse kunnostaa. Pelkkä olki ei riitä emojen rehuksi, mutta sillä voidaan täydentää muita karkearehuja. Apilapitoiset rehut sopivat hyvin imetyskauteen, mutta lopputiineydessä niiden korkea kalsiumpitoisuus on haitaksi, Holma sanoo.

Karkearehun ruokintalaatuun vaikuttavat viljelytoimenpiteet, korjuuajankohta sekä rehun säilönnän vaikutus. Rehuanalyysi kertoo, miten näissä eri vaiheissa on onnistuttu. Karkearehun säilönnälliseen laatuun kannattaa panostaa. Huonosti säilyneet rehut voivat aiheuttaa luomisia ja heikkoja vasikoita.

– Paalirehuihin tarvitaan riittävästi muovia, siilot tulee tiivistää huolella. Huonosti säilyneet tai runsaasti rikkakasveja sisältävät rehut maittavat heikosti, Holma luettelee.

Vasikoiden vieroitusstressiin voi vaikuttaa jo imetyskaudella

Vasikoiden ravinnontarve lisääntyy vieroituksen lähestyessä. Vieroitusstressi vähenee, jos vasikoille annetaan Mullin-Herkku 1 -lisäväkirehua jo imetyskauden lopulla. Vieroituksen jälkeen kannattaa jatkaa valkuaispitoisella väkirehulla parin kuukauden ajan. Karkearehun laatu vaikuttaa täydennysväkirehun määrään ja lisävalkuaisen tarpeeseen loppukasvatuksessa.

Koska emolehmätilojen nurmirehuissa on usein riittävästi kalsiumia, ei kalkkia tulisi antaa etenkään lopputiineydessä. Fosforin saanti jää helposti niukaksi, kun valkuaisrehujen käyttö on vähäistä. Emo-Mellissä on runsaasti fosforia ja magnesiumia sekä orgaanista seleeniä. Jodin, sinkin, mangaanin, kuparin, koboltin saanti tulee myös turvattua, samoin vitamiinit.

– Kalkiton fosforipitoinen Emo-Melli sopii emolehmätilojen ympärivuotiseksi kivennäiseksi myös imetyskaudella, kun karkearehuissa on runsaasti kalsiumia. Jos käytössä on niukasti kalsiumia sisältäviä rehuja, voidaan imetyskaudella antaa Apila-Melli TMR:ää, jossa on fosforin lisäksi myös lisättyä kalkkia. Apila-Mellissäkin on orgaanista seleeniä. Se sopii myös vasikoille, Holma päättää.