Korsirehun kosteuden mittaustarkkuus paranee

Uusi teknologia mittaa yhdellä kertaa heinän kosteuden ja lämpötilan sekä paalin tiheyden. Tiedot auttavat arvioimaan rehun säilyvyyttä yhä täsmällisemmin.

Oikeassa vaiheessa tehty heinän kosteuden mittaaminen antaa hyvän ennusteen rehun säilyvyydelle. Kuivan heinän kohdalla liian suuri kosteus aiheuttaa pilaantumista ja liian kuiva heinä pölisee. Toisaalta kosteana paalattava säilö­heinä ei saa olla liian kuivaa.

Esimerkiksi viime kesän kaltaisissa vaikeissa olosuhteissa heinän kosteuden ja lämpötilan mittauksen tarve lisääntyy.

– Paalatessa kosteus vaihtelee paljon samallakin pellolla, Farmcompin tuotepäällikkö Johannes Hyrsky tiivistää mittauksen tarpeen.

Kohti kosteuden tavoitearvoja

Tyypillisesti kosteus mitataan heinää paalattaessa. Mittarin avulla voidaan seurata myös heinän kuivumista kuivurissa. Kosteus – toisin sanoen kuiva-ainepitoisuus – voi myös olla merkittävä tekijä sekä säilörehun säilöntäaineiden annostelussa että eläinten ruokintaa suunniteltaessa.

Tarkistusmittaus voidaan suorittaa esimerkiksi kauppatilanteessa, jolloin kosteus voi olla yksi hintaan vaikuttavista kriteereistä. Myös ruokinnan yhteydessä mittaus voi olla hyödyllinen. Mittareita käyttävät siten niin heinän tuottajat, ostajat kuin loppukäyttäjätkin.

Pilaantuneet ja täten käyttökelvottomat paalit aiheuttavat taloudellisia menetyksiä hävikin ja eläinten terveyden kautta, Johannes Hyrsky havainnollistaa.

– Liian kosteat paalit taas voivat syttyä itsestään ja sytyttää heinävarastojen paloja.

Uusi teknologia antaa tarkempia tuloksia

Tuusulalainen Farmcomp keskittyy maatalouselektroniikan kehittämiseen ja valmistamiseen. Vuosien tuotekehitys näkyy viime vuonna lanseeratussa Wile 500 -mittarissa, joka on tarkoitettu korsirehun kosteusmittaukseen. Uusien ominaisuuksien määrä on huomattava.

– Kosteuden lisäksi saadaan nyt ensimmäistä ­kertaa tietoa myös lämpötilasta. Työnnön aikana laite arvioi samalla paalin tiheyden mittaamalla työntövoimaa sekä anturin liikettä.

Tiheysarvio parantaa kosteuslukeman tarkkuutta. Aiempaa laajempi mittausalue tekee laitteesta käyttökelpoisen erityyppisille kohteille, kuivasta heinästä säilö­heinään ja -rehuun sekä olkeen. Tätä mittaria voidaan käyttää entistä kosteamman rehun mittaamiseen, Johannes Hyrsky selvittää.

Wile 500 -mittari on varustettu kumipinnoitetulla kahvalla, valaistulla käyttäjää ohjaavalla näytöllä ja puolimetrisen teräksisen varren päässä olevalla kestävällä anturilla.

– Yhä tiukempia paaleja tekevät paalaimet asettavat laitteille entistä suurempia haasteita, ja niihin on vastattu erittäin kestävällä runkorakenteella.

Wile-mittareita viedään yli 80 maahan, ja ne ovat olleet testimenestyksiä.

– Uudet markkinat tuovat positiivisia kehitys­paineita, kun kosteutta mitataan erilaisista materiaaleista, Hyrsky kertoo.

Mittarille onkin haussa kaksi patenttia, ja kehitystyö jatkuu.

Tarkka dokumentointi mahdollista

Paalien mittaus käynnistyy lämpötilan mittaamisella ja sen kesto riippuu suuresti mitattavasta kohteesta.

– Itse kosteuden mittaaminen tapahtuu muutamassa sekunnissa. Aina kun laitetta on työnnetty eteenpäin ja liike pysähtyy, laite mittaa kosteuden uudestaan automaattisesti, jatkaa Hyrsky.

Uusi mittari myös tallentaa tarvittaessa kaikki mittausten tiedot, ja niitä voidaan analysoida ja käsitellä sähköisesti.

– Paalit voidaan numeroida vaikka tussilla ja tallentaa kuhunkin tehdyt mittaukset, jos haluaa jatkokäsitellä tietoja myöhemmin. 1 000 mittauksen tulosten tallentamiseen ulottuvasta kapasiteetista on monenlaista hyötyä. Tulokset voidaan purkaa tieto­koneelle, mistä on hyötyä kaupantekovaiheessa. Exceliin puretusta datasta on hyötyä myös esimerkiksi tutkimuskäytössä, Hyrsky kertoo.

Mittariin tallennetut mittaustulokset voi ladata tietokoneelle asennettavalla ohjelmalla.

– Asiakkaamme saavat lisäarvoa siitä, että he voivat ladata sivuiltamme päivitysohjelman aina ominaisuuksien kehittyessä.

Wile 500 -mittareita on saatavilla kaikista Lantmännen Agron myymälöistä. Kotimaisena toimijana Farmcomp oy pystyy takaamaan valmistamilleen tuotteille nopean huolto- ja korjauspalvelun sekä viljankosteusmittareiden kalibrointipalvelun. Joka kesä järjestetään myös kosteusmittarien tarkistus- ja kalibrointikiertue, jossa oman mittarinsa voi tarkistuttaa kymmenissä eri liikkeissä ympäri Suomen.

– Vuosittain tarkistamme ja huollamme yli 2 000 kosteusmittaria. Tukea saa myös tehdashuollostamme Tuusulasta, Hyrsky vinkkaa.