AdBlue vähentää dieselmoottorin typpioksidipäästöjä

Orimattilalainen Kaj Kajalo kiipeää telapuimurin päälle kanisteri kädessään. On aika täyttää AdBlue-lisäaineelle tarkoitettu tankki.

Nuorena insinöörinä Kaj Kajalo on kiinnostunut teknologiasta. Hän on lähdössä Kalifornian Piilaaksoon ja Teslan tehtaille Fremontiin tutustumaan muun muassa sähköautojen valmistukseen ja niiden tekniikkaan.

Auto- ja kuljetustekniikan insinööriksi opiskellut Kaj Kajalo on viljanviljelijä ja Kajalon Sora Ky:n logistiikkapäällikkö. Hän avaa tankin ja kanisterin korkit, kiertää kanisterin korkin tilalle joustavan tyhjennysletkun ja alkaa valuttaa nestettä tankkiin.

– Tässä on oltava huolellinen, sillä lisäaineen on pysyttävä puhtaana, Kajalo kääntyy sanomaan.

Dieselin lisäaineena AdBlue vähentää diesel­koneiden typpioksidipäästöjä SCR-järjestelmän avulla. Nykyisin myytävissä dieselkoneissa lisäaineen käytön mahdollistava järjestelmä on lakisääteinen.

SCR-järjestelmä hoitaa automaattisesti lisä­aineen annostelun oikeassa suhteessa. Se myös ilmoittaa, kun tankki alkaa tyhjetä. Moottorin tehokkuuteen aineella ei ole vaikutusta, sillä lisäaine ruiskutetaan vasta pakoputkeen moottorin ja katalysaattorin välissä.

– Lisäaineen kulutus on noin viisi prosenttia poltto­aineen kulutuksesta, Kaj laskee. Kajalon puimurilla puidaan jopa viisi hehtaaria tunnissa, jona aikana dieseliä kuluu noin 70 litraa ja AdBlue-lisä­ainetta noin 3,5 litraa. Täysi 150 litran lisäainetankki riittää kolmeen 1 000 litran dieseltankilliseen.

Orimattilalaistilalla on vastaava järjestelmä myös maatilakäytössä olevassa pakettiautossa.

Kajalon puimurilla hoidetaan jonkin verran urakointia, mutta pääosin puidaan omia viljoja, härkäpapua ja rapsia. Viljelyssä keskitytään mylly- ja mallasviljoihin.

Ympäristöhyödyistä saa puhua

Kajalot ostavat lisäaineen paikallisesta maatalouskaupasta.

– Käytämme 10 litran kanistereita vaikka niitä tarvitaan useita yhteen tankilliseen. Pienempien kanisterien vienti lisäainetankille puimurin päälle on helpompaa kuin isompien tynnyrien tai konttien käyttäminen, Kaj pohtii.

Pienemmät pakkaukset tyhjenevät nopeasti, eikä liuos pääse vanhenemaan avatussa pakkauksessa. Lisäksi liuosta säilytetään lämpimässä tilassa, mikä on helpompaa pienemmillä pakkauksilla.

SCR-järjestelmä vaikuttaa vain typpioksidipäästöihin, hiilidioksidipäästöjä se ei vähennä. Kaj Kajalo näkee kuitenkin myös tällaisen teknologian erittäin myönteisenä suomalaiselle maataloudelle.

– Suomalainen maatalous tiedetään ympäristö­ystävälliseksi, mutta voisimme tuoda enemmän esille tämänkin tyyppisiä toimia. Nämä kustannuksia aiheuttavat, mutta näkymättömät ympäristöteot eivät yleensä tule esiin, vaikka niillä on myönteisiä vaikutuksia ympäristön kannalta, Kaj sanoo. Isäntä muistuttaa, että viljelijät kyllä pyrkivät ratkaisuillaan ottamaan kantaa ilmaston lämpenemiseen ja noudattamaan tiukkenevia ympäristösäädöksiä.

Kaj Kajalo näkee, että lisäaineen käyttö diesel­koneissa on nykytilanteessa yksi hyvä keino päästöjen vähentämiseen. Hän kuitenkin miettii, että tulevaisuudessa sähkö syrjäyttää dieselmoottorit voimanlähteenä, eikä dieselin lisäaineitakaan siten enää tarvittaisi.

– Niin kauan kuin dieseliä käytetään, on todella hienoa, että sen typpioksidipäästöjä pystytään näin vähentämään, Kajalo täsmentää.

SCR = Selective Catalytic Reduction. Järjestelmässä katalysaattori pelkistää pakokaasujen typpioksidit typeksi ja vedeksi.